Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady tworzenia regionalnych strategii rozwoju Narzędzia zarządzania rozwojem regionalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady tworzenia regionalnych strategii rozwoju Narzędzia zarządzania rozwojem regionalnym."— Zapis prezentacji:

1 Zasady tworzenia regionalnych strategii rozwoju Narzędzia zarządzania rozwojem regionalnym

2 Definicja Sposób osiągnięcia założonych celów poprzez planowania rozwoju i sterowanie tym rozwojem, przy jednoczesnym zaangażowaniu się w proces realizacji podejmowanych w tym celu działań. Nadrzędny, długookresowy plan, ustalany przez najwyższe kierownictwo Dokument umożliwiający prowadzenie regionalnej polityki rozwoju

3 Ogólnie Zasada pomocniczości; Decentralizacja; Regionalne programy operacyjne; Dziś na ogół pod konkretną możliwość finansowania; Oparcie o regionalne uwarunkowania – powinny się różnić; Uchwala samorząd województwa

4 Elementy Opis obecnej i przyszłej sytuacji regionu; Działania podejmowane w poprzednim okresie; Cele generalne; Dziedzinowe priorytety rozwoju i kierunki działań; Tabela finansowa

5 Funkcje Koncentracja – skupienie zasobów na tym co najważniejsze - hierarchizacja; Orientacja – wzajemne uzgadnianie i porozumienie; Spójność i komplementarność– między płaszczyznami i instrumentami rozwoju; Elastyczność – rozpoznawanie zmian i dostosowanie się; Kontrolna

6 Zasady strategii zrównoważonego rozwoju 1. Praworządności; 2. Samorządności; 3. Zrównoważonego rozwoju; 4. Dobra wspólnego; 5. Efektywności; 6. Oszczędzania; 7. Integralności gospodarki; 8. Uspołecznienie podejmowanych decyzji; 9. Pomocniczości;

7 10. Ochrona i tworzenie miejsc pracy; 11. Ochrona środowiska; 12. Wspierania przedsiębiorczości; 13. Tożsamość; 14. Zgodność celów z diagnozą; 15. Monitorowanie; 16. Współpracy.

8 Tworzenie strategii 1. Przyjęcie założeń; 2. Konstruowanie diagnozy; 3. Określenie problemów, potrzeb, oczekiwań, 4. Określenie związków przyczynowo – skutkowych między problemami; 5. Hierarchizacja problemów;

9 6. Analiza problemów (przyczyny, skutki); 7. Określenie celów i korelacji miedzy nimi; 8. Identyfikacja możliwych kierunków działań w ramach realizacji celów; 9. Określenie struktur i warunków realizacji; 10. Ustalenie sposobów raportowania, kontroli wdrażania, aktualizacji.

10 Dylematy Przestrzeń – brak odpowiednich lokalizacji, chłonność środowiska, opór społeczny; Społeczne: procesy demograficzne, brak konsensusu; Ogólnogospodarcze; Finansowe; Administracyjne; Prognostyczne – przejście z danych historycznych na prognozę; Tradycja – nowoczesność; Ciągłość a zmiany polityczne; Wizje twórców – potrzeby mieszkańców

11 Które projekty realizować? Kryteria: Ważność – który priorytet; Pilność – żądany czas realizacji; Spójność ; Oszczędność.

12 Priorytet (istotność) pilność Projekty kluczowe  W ij = P i x Z j P – który priorytet; Z – znaczenie dla osiągnięcia celu w kolejnych latach (szybko 3, bez pośpiechu 1)

13 Które projekty kluczowe? kryterium spójności – na ile płaszczyzn rozwoju oddziałuje: 1. Gospodarcza; 2. Społeczna; 3. Środowiskowa. Sumaryczna efektywność projektu obliczona: Ważność x pilność x spójność zdyskontowane nakłady finansowe

14 Przykład hierarchizacji http://www.malopolskie.pl/Pliki/2007/MRPO_2007 1004.pdf Str 67, 81

15 Przykłady projektów budowa regionalnego systemu informacji turystycznej; inwestycje w budowę, rozbudowę i renowację szlaków turystycznych; inwestycje służące rozwojowi funkcji turystycznych stacji narciarskich i akwenów wodnych; inwestycje w infrastrukturę instytucji dbających o rozwój kultury oraz o ochronę dziedzictwa kulturowego w Małopolsce (m.in. bibliotek, muzeów, teatrów)

16 Przykłady http://www.youtube.com/watch?v=ZaG1fM50cK8


Pobierz ppt "Zasady tworzenia regionalnych strategii rozwoju Narzędzia zarządzania rozwojem regionalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google