Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

studia trzeciego stopnia (doktoranckie) studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "studia trzeciego stopnia (doktoranckie) studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie)"— Zapis prezentacji:

1

2

3 studia trzeciego stopnia (doktoranckie) studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne ElektrotechnikaInformatyka Mechatronika Inżynieria biomedyczna Wspólnie z Wydz. Mechanicznym

4 Rozwój gospodarczy oraz zwiększoną mobilność przedsiębiorców, pracowników i studentów, wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, rodzą silną potrzebę wzmocnienia potencjału edukacyjnego polskich uczelni wyższych i adaptacji bieżących rozwiązań dydaktycznych do potrzeb współczesnej gospodarki. Odpowiedzią Politechniki Lubelskiej (PL) na nowe wyzwania jest prezentowany kompleksowy, wieloetapowy projekt rozwojowy. Jego efektem ma być podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej uczelni poprzez warsztaty doskonalące te umiejętności i szkolenia językowe oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej PL poprzez przygotowanie, otwarcie i realizacje nowego kierunku studiów – Mechatronika.

5 KONCEPCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Mechatronika jest kierunkiem kształcenia łączącym wiedzę z zakresu: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki, sterowania.

6 NASZ ABSOLWENT Cel kształcenia Celem kształcenia w PL jest wytworzenie w absolwencie zdolności do wykonywania zawodu inżyniera mechatronika Absolwent posiada wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz teorii sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów.

7 SCIEŻKA KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTY WSPÓLNE Mechatronika samochodowa Systemy mobilne w mechatronice Mechatronika w górnictwie

8  Diagnostyka maszyn  Modelowanie układów mechanicznych  Układy mikroelektroniczne i optoelektroniczne  Systemy wbudowane  Systemy czasu rzeczywistego  Algorytmy kompresji i rozpoznawania sygnałów i obrazów  Modelowanie maszyn wieloczłonowych  Termodynamika i mechanika płynów z elementami metod symulacyjnych  Matematyka dyskretna  Projekt dyplomowy  Seminarium dyplomowe Przedmioty wspólne dla kierunku

9 9 Program zajęć obejmuje: Sieci teleinformatyczne Systemy operacyjne na platformach mobilnych Mobilność i multimedia w sieciach IP Projektowanie systemów wbudowanych Układy i systemy elektroniczne Proseminarium SPECJALNOŚĆ: Systemy wbudowane w Mechatronice

10 Możliwości zatrudnienia SPECJALNOŚĆ: Systemy wbudowane w Mechatronice  ośrodki naukowo-techniczne i biura projektowe,  firmy (również własne) świadczące usługi w zakresie oprogramowania i grafiki komputerowej,  w obszarze zadań sterowania mikroprocesorowego w technice,  we firmach w zakresie usług związanych z elektroniką przemysłową, energoelektroniką oraz diagnostyką układów.

11 SPECJALNOŚĆ: Mechatronika Samochodowa Program zajęć obejmuje: Systemy napędowe pojazdów samochodowych Urządzenia mechatroniczne nadwozi i podwozi samochodowych Urządzenia mechatroniczne systemów napędowych Algorytmy sterowania w systemach napędowych pojazdów Pokładowe systemy komunikacyjne i diagnostyczne Proseminarium

12 SPECJALNOŚĆ: Mechatronika Samochodowa Możliwości zatrudnienia  w zakładach wytwarzających elementy wyposażenia elektrycznego, elektronicznego i informatycznego dla przemysłu i pojazdów, w stacjach diagnostycznych i zakładach wytwarzających urządzenia do diagnostyki technicznej, w tym pojazdów samochodowych,  w przedsiębiorstwach i instytutach naukowo-badawczych zajmujących się projektowaniem instalacji elektrycznych,  w obszarze usług informatycznych i sterowania mikroprocesorowego w mechatronice,  we własnych firmach świadczących usługi elektryczne, elektroniczne, informatyczne oraz diagnostyczne np. pojazdów samochodowych.

13 Nasze laboratoria/wyposażenie

14 Koła naukowe

15

16


Pobierz ppt "studia trzeciego stopnia (doktoranckie) studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google