Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA TECHNICZNO – - INFORMATYCZNA Studia inżynierskie stacjonarne oraz niestacjonarne Jednostka naukowa prowadząca studia KATEDRA TECHNOLOGII Wydział

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA TECHNICZNO – - INFORMATYCZNA Studia inżynierskie stacjonarne oraz niestacjonarne Jednostka naukowa prowadząca studia KATEDRA TECHNOLOGII Wydział"— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA TECHNICZNO – - INFORMATYCZNA Studia inżynierskie stacjonarne oraz niestacjonarne Jednostka naukowa prowadząca studia KATEDRA TECHNOLOGII Wydział Przyrodniczo – Techniczny Uniwersytetu Opolskiego

2 Informacje o jednostce prowadzącej studia Katedra Technologii (KT) powstała w 1999 roku na bazie Instytutu Techniki UO (powstał w 1969) i prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą w kierunkach: technicznym, informatycznym i pedagogicznym KT UO składa się z Zakładu Projektowania Technicznego i Informatycznego i Zakładu Technika, prowadzi studia I stopnia i podyplomowe na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna. Obecnie w KT UO prowadzone są badania naukowe nad: - Metodami komputerowej analizy i identyfikacji obrazów obiektów, tekstur i scen dynamicznych, mikroskopowych defektów warstw powierzchniowych materiałów technicznych z zastosowaniem technologii informatycznych opartych na cyfrowej Hilbert-optyce w metaloznawstwie, robotyce, mechatronice i kontroli nieniszczącej, chemii, biologii itp. - Metodami i technologiami doskonalenia systemu kształcenia i dokształcania nauczycieli techniki i informatyki na kierunku ETI

3 Współpraca naukowa Uniwersytet Poczdamski – Niemcy: dobór treści kształcenia i dokształcania nauczycieli techniki; metodyki nauczania techniki i przedsiębiorczości Krajowy Instytut Badań Pedagogicznych INRP – Paryż: technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu nauczycieli techniki z zastosowaniem systemów multimedia i internetowych Politechnika Odeska - Katedra Systemów Informatycznych – Ukraina: analiza widmowa sygnałów i obrazów przestrzennych, czasowych i chromatycznych Politechnika Kijowska – Katedra Fizyki Technicznej – Ukraina: systemy analizy, klasyfikacji i identyfikacji sygnałów i obrazów w badaniach nieniszczących

4 Opis kierunku / specjalności Katedra Technologii prowadzi 3,5 letnie studia stacjonarne inżynierskie oraz niestacjonarne inżynierskie na kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna o specjalności Inżynieria wiedzy i zarządzanie informacją

5 Czego uczy się na danych studiach Absolwent studiów inżynierskich posiadać będzie umiejętności z zakresu zarządzania zasobami informacyjnymi oraz wiedzą w różnych podstawowych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej, nauce i dziedzinie działalności dydaktycznej Absolwent posiadać będzie umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone – w tym, związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją Absolwent będzie radził sobie z zakładaniem i zarządzaniem małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzę i społeczeństwa informacyjnego Absolwent będzie przygotowany do administrowania i obsługi systemów związanych z obróbką danych i inżynierii wiedzy z zastosowaniem oprogramowania specjalistycznego w przemyśle, szkolnictwie, zarządzaniu lub bankowości

6 Czego uczy się na danych studiach Absolwent sprawdzi się w pracach wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz w zapleczu badawczo-rozwojowym jako menedżer informacji Absolwent będzie merytorycznie przygotowany do nauczania przedmiotów technicznych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, przedmiotów kierunkowych w szkołach zawodowych Absolwent uzyska podbudowę teoretyczną i praktyczną do nauczania w liceach o profilu zarządzanie informacją Na studiach inżynierskich, student specjalizować się będzie w zarządzaniu informacją i pozna zagadnienia związane z inżynierią wiedzy dla pracy jako administrator systemów i sieci, projektant baz i hurtowni danych, stron WWW itp.

7 Rodzaj i tryb studiów Rodzaj i tryb studiów: inżynierskie, jednostopniowe (3,5 - letnie), stacjonarne, niestacjonarne, możliwy drygi kierunek studiów Po ukończeniu studiów inżynierskich możliwe jest kontynuowanie nauki na uzupełniających zawodowych studiach magisterskich II stopnia na Wydziałach Przyrodniczo – Technicznym, Fizyki, Matematyki i i Informatyki UO na kierunkach Informatyka, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i kierunkach spokrewnionych na Politechnice Opolskiej i innych uczelniach w regionie i kraju

8 Prezentacja dziedzin nauki, z którą student ma do czynienia Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów: Podstawy informatyki i systemów informatycznych, Podstawy programowania Programy użytkowe, Technologie informacyjne Techniki multimedialne, Projektowanie stron internetowych, Grafika komputerowa Nowoczesne techniki informatyczne, Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Zarządzanie informacją i bezpieczeństwo w sieciach Grafika inżynierska, Mechanika techniczna

9 Prezentacja dziedzin nauki, z którą student ma do czynienia (c.d.) Inżynieria wytwarzania, Wytrzymałość materiałów Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn Komputerowe wspomaganie w technice, Zarządzanie projektami, Inżynieria informacji i wiedzy Teoria i inżynieria systemów, Podstawy mechatroniki i elektroniki, systemów, Automatyka i robotyzacja Podstawy systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych Modelowanie systemów i technologii informacyjnych

10 Prezentacja dziedzin nauki, z którą student ma do czynienia (c.d.) Psychologia, Pedagogika, Pedagogika pracy Dydaktyka techniki i informatyki Dydaktyka przedmiotów zawodowych Modelowanie procesów dydaktycznych Organizacja imprez turystycznych Kultura bezpieczeństwa i podstawy BHP Metodyka wychowania komunikacyjnego Języki obce (poziom B2) Wychowanie fizyczne Praktyki przedmiotowo-metodyczne

11 Prezentacja kierunku Absolwenci studiów 3,5-letnich uzyska tytuł zawodowy inżyniera z zakresu inżynierii wiedzy i zarządzania informacją Celem kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej szerokoprofilowego przygotowania technicznego i informatycznego. Studenci otrzymują również specjalistyczne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne, uzyskując uprawnienia nauczycielskie i umiejętności menedżera wiedzy w zespołach

12 Dlaczego warto studiować ten kierunek akurat tutaj i teraz? Studia stanowią połączenie metod i technologii zarządzania informacją i wiedzą, przygotowania pedagogiczno – psychologicznego w dziedzinie współczesnej techniki, informatyki z metodami projektowania technicznego, informatycznego, ekonomicznego z szerokoprofilowym przygotowaniem z zakresu podstawowych zagadnień techniki, informatyki, bezpieczeństwa, komunikacji drogowej, podstaw zarządzania i przedsiębiorczości

13 Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów Nasi studenci działają w ramach współpracy KT UO z ZPO Centrum Kształcenia Praktycznego w kołach technicznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach elektronicznych, mechatronicznych, mechanicznych, itp. Uczestniczymy w programie MOST pozwalającym na odbywanie zajęć przez studentów na uczelniach partnerskich W ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO studenci mogą się ubiegać o staże oraz szkolenia Istnieje możliwość otrzymania stypendium naukowego oraz pomocy socjalnej

14 Perspektywy pracy/kariery po studiach: co można robić po tych studiach?, co nasi absolwenci robią po tych studiach? Po ukończeniu studiów będzie można znaleźć zatrudnienie jako: administrator systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, inżynier wiedzy-projektant baz danych administrator szkolnych sieci i systemów informatycznych administrator systemów informatycznych w administracji oświatowej, samorządowej oraz państwowej projektant systemów technicznych i informatycznych w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym w administracji państwowej jako menedżer wiedzy i informacji nauczyciel przedmiotów technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum, projektant TIK do wsparcia innych dyscyplin nauczyciel informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum

15 Informacje rekrutacyjne: jak się dostać? Edukacja Techniczno-Informatyczna (studia pierwszego stopnia, stacjonarne, niestacjonarne - kandydaci z nową maturą ) Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu. *Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z informatyki lub przedmiotu do wyboru. **Przedmiot do wyboru: matematyka, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów.

16 Studiuję kierunek Edukacja Techniczno - Informatyczna. Na codzień interesuje mnie informatyka, w szczególności programy graficzne i multimedialne. Bogato wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy sale dają mi możliwość pogłębiania i poszerzania wiedzy, oraz umiejętności w moich ulubionych dziedzinach. Profil studenta Przedmioty natury technicznej w dużej mierze również są przedstawiane w ciekawy sposób z zastosowaniem metod pokazowych, oraz przedstawienie przy pomocy nowoczesnych programów symulacyjnych. Dodatkowym atutem studiowania na tym kierunku jest uzyskanie wykształcenia pedagogicznego, dzięki któremu otrzymujemy możliwość podjęcia pracy w przemyśle, administracji, oraz w placówkach oświatowych. Studiowanie na tym kierunku to wiele wycieczek, spotkań poza zajęciami, które integrują nas nie tylko jako studentów, ale także jako przyjaciół. Opinia studenta Sławka

17 Dane kontaktowe jednostki prowadzącej kierunek Edukacja Techniczno – Informatyczna na Uniwersytecie Opolskim KATEDRA TECHNOLOGII ul. Romana Dmowskiego Opole tel Kierownik Katedry – prof. zw., dr hab. inż. Viktor Vlasenko tel


Pobierz ppt "EDUKACJA TECHNICZNO – - INFORMATYCZNA Studia inżynierskie stacjonarne oraz niestacjonarne Jednostka naukowa prowadząca studia KATEDRA TECHNOLOGII Wydział"

Podobne prezentacje


Reklamy Google