Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - ZADANIOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Konferencja dla dyrekcji,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - ZADANIOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Konferencja dla dyrekcji,"— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - ZADANIOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Konferencja dla dyrekcji, nauczycieli i rodziców ZSP nr 22 Pracownia Edukacji Zawodowej w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 23.09.2014

2 Program konferencji Otwarcie konferencji przez dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusza Moosa Model kształcenia zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – kierownik Ośrodka KZiU Barbara Kapruziak, konsultantka Donata Andrzejczak Oferta Ośrodka Doradztwa Zawodowego dla rodziców i uczniów ZSP nr 22 – konsultantka ODZ Ewa Koper Prawa i obowiązki uczących się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kierownik Kształcenia Praktycznego Elżbieta Węgrzyn Mechatronik - zawodem przyszłości – konsultantka Jadwiga Morawiec Co warto wiedzieć o normalizacji? – konsultantka Anna Siennicka Zakończenie konferencji i zaproszenie do udziału w prezentacji wyposażenia techniczno-dydaktycznego laboratorium Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej – nauczyciele i konsultantki Ośrodka Konsultacje indywidualne z nauczycielami Spotkanie prowadzi Grażyna Adamiec konsultantka ŁCDNiKP

3 Model kształcenia zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Barbara Kapruziak, konsultantka Donata Andrzejczak

4 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO Donata Andrzejczak ŁCDNiKP

5 Kształcenie zawodowe Kształcenie zawodowe powinno wyposażyć jego uczestników w umiejętności, wiadomości i kompetencje społeczne konieczne do wykonywania zadań zawodowych w określonym zawodzie lub grupie zawodów. Powinno dać umiejętność uczenia się i rozwijania przez całe życie oraz przygotować do mobilności zawodowej

6 Nowe myślenie o edukacji zawodowej Kształcenie zawodowe nie powinno odbywać się na bazie dyscyplin naukowych danego zawodu – przedmiotów, gdzie możliwość integracji teorii z praktyką odbywa się dopiero na etapie praktyk. Kształcenie modułowe jest szansą na zmianę.

7 Kształcenie modułowe - zadaniowe praca metodami aktywizującymi dominacja procesu uczenia się nad procesem nauczania praca w mniejszych grupach indywidualizacja pracy prowadzenie zajęć w blokach tematycznych

8 NOWA SYTUACJA EDUKACYJNA UCZNIA Inny model pracy podczas zajęć ćwiczenia w ramach jednostki modułowej wykonują indywidualnie lub w grupach wykonywanie ćwiczeń- zadań praktycznych, możliwość konsultowania treści zajęć z nauczycielem lub kolegami z grupy Inny niż wcześniej sposób oceniania Podstawą organizacji jest zblokowana (kilkugodzinna) jednostka dydaktyczna (nieprzerwane zajęcia)

9 Dzi ę kuj ę za uwag ę Donata Andrzejczak ŁCDNiKP donata.a@wp.pl

10 Oferta Ośrodka Doradztwa Zawodowego dla rodziców i uczniów ZSP nr 22 konsultantka Ewa Koper

11 Prawa i obowiązki uczących się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kierownik kształcenia praktycznego Elżbieta Węgrzyn

12 Mechatronika - zawodem przyszłości Pracownia Edukacji Zawodowej - Jadwiga Morawiec

13

14 Dla laików to magia, wtajemniczeni wiedzą, że właściwie w każdym urządzeniu małym i dużym - od automatycznych drzwi do robotów przemysłowych – są urządzenia konstruowane przez mechatronika

15 Co to jest mechatronika ?

16 Czym zajmuje się technik mechatronik? Po ukończeniu tego kierunku będzie potrafił między innymi:  projektować, instalować i obsługiwać urządzenia mechatroniczne,  programować i nastawiać parametry urządzeń i systemów mechatronicznych,  dozorować ich pracę, oceniać ich stan techniczny,  wykonywać podstawowe naprawy i regulacje,  instalować i użytkować oprogramowanie niezbędne do pracy tych urządzeń i systemów,  czytać, analizować a także samodzielnie opracowywać dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych,  prowadzić dokumentację techniczną,

17 Czym zajmuje się technik mechatronik?  korzystać z komputera do wykonywania tych czynności,  sporządzać protokoły uszkodzeń, awarii i przeprowadzonych napraw. Kwalifikacje w tym zawodzie mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka.

18

19 Stanowisko do uzyskiwania mleka składa się z instalacji podciśnieniowej i mlecznej, Instalacja mleczna składa się ze zbiornika na mleko, jednostki końcowej, pompy mlecznej, oraz dwa stanowiska udojowe ze stacjami paszowymi oraz robot sterujący z elastycznym ramieniem. Roboty w rolnictwie

20 Zarobki  Zarobki mechatroników zależą od miejsca zatrudnienia, a także od tego, jakie projekty wykonują. Płaca etatowa np. w mechatronice medycznej na początek może wynosić 2-3 tys. zł. Za projekt nowego urządzenia mechatronik może jednak jednorazowo otrzymać kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych.  Podobnie rzecz się ma z branżą samochodową - wiele firm otwiera obecnie zakłady mechatroniki samochodowej.  W branży telewizyjnej, multimedialnej i filmowej, gdzie wdrożenia wykonuje się częściej (choć są one wykonywane raczej w krótkich seriach), mechatronik może również nieźle zarobić.

21 Dziękujemy za uwagę!

22 Co warto wiedzieć o normalizacji Anna Siennicka

23 Normalizacja stanowi nieodłączny element każdej działalności, jest narzędziem ułatwiającym wymianę handlową i budującym zaufanie klientów. Norma jako podstawowy dokument powstający w wyniku prac normalizacyjnych ułatwia realizację zadań wynikających z potrzeb społecznych i gospodarczych, ponieważ tworzy wzorcowe rozwiązania w zakresie: bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia, likwidowania barier w handlu, utrwalania osiągnięć techniki, upowszechniania postępu technicznego, zwiększenia efektywności w gospodarce, tworzenia podstawy do rozstrzygania sporów między dostawcą a odbiorcą.

24 Gdzie spotykamy się z normami ?

25

26

27 Norma to dokument określający zasady, wytyczne lub charakterystyki różnych rodzajów działalności lub ich wyników, zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w danym zakresie. Obecnie każdy materiał, proces lub działanie może być przedmiotem normalizacji

28 Uczestnicy procesu normalizacyjnego Producenci Usługodawcy Dostawcy Użytkownicy Konsumenci Władze publiczne Środowiska naukowe

29  Odpowiada za organizację systemu normalizacji w Polsce.  Nie jest organem administracji rządowej (jest niezależny od jakiejkolwiek grupy interesów, w tym administracji rządowej).  Jest podmiotem prawa publicznego (działa z mocy ustawy), a jego działalność jest finansowana z budżetu państwa.  Jest jedyną organizacją w Polsce uznaną przez międzynarodowe i europejskie organizacje normalizacyjne oraz instytucje takie jak ONZ, WTO (Światowa Organizacja Handlu) i KE (Komisja Europejska) jako tzw. Krajowa Jednostka Normalizacyjna.

30 Znak Zgodności z Polską Normą (Polskimi Normami) Znak PN umieszczony na wyrobie to gwarancja, że został przeprowadzony proces oceny wyrobu na zgodność z właściwą Polską Normą (lub normami) i fakt ten jest potwierdzony certyfikatem. Znak PN jest zachętą do korzystania przez konsumenta z oznaczonego nim wyrobu, usługi, systemu, procesu.

31 Zapraszamy do udziału w prezentacji wyposażenia techniczno-dydaktycznego laboratorium Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej nauczyciele i konsultantki Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego


Pobierz ppt "KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - ZADANIOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Konferencja dla dyrekcji,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google