Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownia Edukacji Zawodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownia Edukacji Zawodowej"— Zapis prezentacji:

1 Pracownia Edukacji Zawodowej
KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - ZADANIOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Konferencja dla dyrekcji, nauczycieli i rodziców ZSP nr 22 Pracownia Edukacji Zawodowej w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

2 Program konferencji Otwarcie konferencji przez dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusza Moosa Model kształcenia zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – kierownik Ośrodka KZiU Barbara Kapruziak, konsultantka Donata Andrzejczak Oferta Ośrodka Doradztwa Zawodowego dla rodziców i uczniów ZSP nr 22 – konsultantka ODZ Ewa Koper Prawa i obowiązki uczących się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kierownik Kształcenia Praktycznego Elżbieta Węgrzyn Mechatronik - zawodem przyszłości – konsultantka Jadwiga Morawiec Co warto wiedzieć o normalizacji? – konsultantka Anna Siennicka Zakończenie konferencji i zaproszenie do udziału w prezentacji wyposażenia techniczno-dydaktycznego laboratorium Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej –  nauczyciele i konsultantki Ośrodka Konsultacje indywidualne z nauczycielami Spotkanie prowadzi Grażyna Adamiec konsultantka ŁCDNiKP

3 Model kształcenia zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Barbara Kapruziak, konsultantka Donata Andrzejczak

4 ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Donata Andrzejczak ŁCDNiKP 4

5 Kształcenie zawodowe Kształcenie zawodowe powinno wyposażyć jego uczestników w umiejętności, wiadomości i kompetencje społeczne konieczne do wykonywania zadań zawodowych w określonym zawodzie lub grupie zawodów. Powinno dać umiejętność uczenia się i rozwijania przez całe życie oraz przygotować do mobilności zawodowej

6 Nowe myślenie o edukacji zawodowej
Kształcenie zawodowe nie powinno odbywać się na bazie dyscyplin naukowych danego zawodu – przedmiotów, gdzie możliwość integracji teorii z praktyką odbywa się dopiero na etapie praktyk. Kształcenie modułowe jest szansą na zmianę.

7 Kształcenie modułowe - zadaniowe
praca metodami aktywizującymi dominacja procesu uczenia się nad procesem nauczania praca w mniejszych grupach indywidualizacja pracy prowadzenie zajęć w blokach tematycznych

8 NOWA SYTUACJA EDUKACYJNA UCZNIA
Inny model pracy podczas zajęć ćwiczenia w ramach jednostki modułowej wykonują indywidualnie lub w grupach wykonywanie ćwiczeń- zadań praktycznych, możliwość konsultowania treści zajęć z nauczycielem lub kolegami z grupy Inny niż wcześniej sposób oceniania Podstawą organizacji jest zblokowana (kilkugodzinna) jednostka dydaktyczna (nieprzerwane zajęcia) 8

9 Dziękuję za uwagę Donata Andrzejczak ŁCDNiKP

10 Oferta Ośrodka Doradztwa Zawodowego dla rodziców i uczniów ZSP nr 22
konsultantka Ewa Koper

11 kierownik kształcenia praktycznego Elżbieta Węgrzyn
Prawa i obowiązki uczących się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kierownik kształcenia praktycznego Elżbieta Węgrzyn

12 Mechatronika - zawodem przyszłości
Pracownia Edukacji Zawodowej - Jadwiga Morawiec

13

14 Dla laików to magia, wtajemniczeni wiedzą, że właściwie w każdym urządzeniu małym i dużym - od automatycznych drzwi do robotów przemysłowych – są urządzenia konstruowane przez mechatronika

15 Co to jest mechatronika ?

16 Czym zajmuje się technik mechatronik?
Po ukończeniu tego kierunku będzie potrafił między innymi: projektować, instalować i obsługiwać urządzenia mechatroniczne, programować i nastawiać parametry urządzeń i systemów mechatronicznych, dozorować ich pracę, oceniać ich stan techniczny, wykonywać podstawowe naprawy i regulacje, instalować i użytkować oprogramowanie niezbędne do pracy tych urządzeń i systemów, czytać, analizować a także samodzielnie opracowywać dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych, prowadzić dokumentację techniczną,

17 Czym zajmuje się technik mechatronik?
korzystać z komputera do wykonywania tych czynności, sporządzać protokoły uszkodzeń, awarii i przeprowadzonych napraw. Kwalifikacje w tym zawodzie mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka.

18

19 Roboty w rolnictwie Stanowisko do uzyskiwania mleka składa się z instalacji podciśnieniowej i mlecznej, Instalacja mleczna składa się ze zbiornika na mleko, jednostki końcowej, pompy mlecznej, oraz dwa stanowiska udojowe ze stacjami paszowymi oraz robot sterujący z elastycznym ramieniem.

20 Zarobki Zarobki mechatroników zależą od miejsca zatrudnienia, a także od tego, jakie projekty wykonują. Płaca etatowa np. w mechatronice medycznej na początek może wynosić 2-3 tys. zł. Za projekt nowego urządzenia mechatronik może jednak jednorazowo otrzymać kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Podobnie rzecz się ma z branżą samochodową - wiele firm otwiera obecnie zakłady mechatroniki samochodowej. W branży telewizyjnej, multimedialnej i filmowej, gdzie wdrożenia wykonuje się częściej (choć są one wykonywane raczej w krótkich seriach), mechatronik może również nieźle zarobić.

21 Dziękujemy za uwagę!

22 Co warto wiedzieć o normalizacji Anna Siennicka

23 Normalizacja stanowi nieodłączny element każdej działalności, jest narzędziem ułatwiającym wymianę handlową i budującym zaufanie klientów. Norma jako podstawowy dokument powstający w wyniku prac normalizacyjnych ułatwia realizację zadań wynikających z potrzeb społecznych i gospodarczych, ponieważ tworzy wzorcowe rozwiązania w zakresie: • bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia, • likwidowania barier w handlu, • utrwalania osiągnięć techniki, • upowszechniania postępu technicznego, • zwiększenia efektywności w gospodarce, • tworzenia podstawy do rozstrzygania sporów między dostawcą a odbiorcą.

24 Gdzie spotykamy się z normami ?

25

26

27 Norma to dokument określający zasady, wytyczne lub charakterystyki różnych rodzajów działalności lub ich wyników, zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w danym zakresie. Obecnie każdy materiał, proces lub działanie może być przedmiotem normalizacji

28 Uczestnicy procesu normalizacyjnego
Producenci Usługodawcy Dostawcy Użytkownicy Konsumenci Władze publiczne Środowiska naukowe

29 Odpowiada za organizację systemu normalizacji w Polsce.
Nie jest organem administracji rządowej (jest niezależny od jakiejkolwiek grupy interesów, w tym administracji rządowej). Jest podmiotem prawa publicznego (działa z mocy ustawy), a jego działalność jest finansowana z budżetu państwa. Jest jedyną organizacją w Polsce uznaną przez międzynarodowe i europejskie organizacje normalizacyjne oraz instytucje takie jak ONZ, WTO (Światowa Organizacja Handlu) i KE (Komisja Europejska) jako tzw. Krajowa Jednostka Normalizacyjna.

30 Znak Zgodności z Polską Normą (Polskimi Normami)
Znak PN umieszczony na wyrobie to gwarancja, że został przeprowadzony proces oceny wyrobu na zgodność z właściwą Polską Normą (lub normami) i fakt ten jest potwierdzony certyfikatem. Znak PN jest zachętą do korzystania przez konsumenta z oznaczonego nim wyrobu, usługi, systemu, procesu.

31 Zapraszamy do udziału w prezentacji wyposażenia techniczno-dydaktycznego laboratorium Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej  nauczyciele i konsultantki Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego


Pobierz ppt "Pracownia Edukacji Zawodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google