Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA SZEŚCIOLATEK W SZKOLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA SZEŚCIOLATEK W SZKOLE."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

2 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Przedszkole  rozwijanie zdolności  wczesna diagnoza i wsparcie  wyrównywanie szans  współpraca z rodzicami  uspołecznienie

3 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym, zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym: 1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę; 2) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,itd.; 3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne; 4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

4 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Szkoła podstawowa  rozwijanie umiejętności  wyposażanie w wiedzę  rozbudzanie zainteresowań  indywidualizacja,zwiększanie szans edukacyjnych  dobra opieka  wsparcie wychowawcze

5 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Dzieci zamiast powtarzać to, czego uczyły się rok wcześniej, będą kontynuować naukę w sposób dostosowany do wieku. Przejście od edukacji przedszkolnej do nauczania początkowego jest łagodne. Nastąpiło dostosowanie oferty szkoły do potrzeb edukacyjnych uczniów, zarówno tych wymagających wyrównywania szans, jak i tych o ponadprzeciętnych uzdolnieniach. Główne założenia zmian programowych w szkole podstawowej

6 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Dobra opieka dla pierwszaków Skierowanie sześciolatków z obowiązkowych zerówek do klas pierwszych w szkołach jest połączone z przeniesieniem do szkoły przedszkolnego standardu opieki nad nimi. Dzięki temu rodzice powinni czuć się spokojni o bezpieczeństwo swojego dziecka. Dobra opieka nad dziećmi to również szansa dla ich rodziców czy opiekunów na podjęcie pracy.

7 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Nowa podstawa Sformułowana w formie wymagań Wychowanie przedszkolne włączone do całego procesu edukacyjnego Sześciolatki nie uczą się liter i cyfr; liczą przedmioty, dodają, odejmują na zasadzie zabawy z konkretami Dzieci uczą się niejako „okazjonalnie” podczas zabawy, eksperymentowania, doświadczania Duży nacisk na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka oraz na jego stopień samodzielności. Nacisk położony na kształtowanie u dzieci umiejętności klasyfikacji i myślenia PRZEDSZKOLEPRZEDSZKOLE SZKOŁASZKOŁA Nowa podstawa Sformułowana w formie wymagań Dzieci po raz pierwszy uczą się czytania w połączeniu z nauką pisania. Dzieci kształtują myślenie matematyczne; po raz pierwszy wprowadza się monografię liczb. Nauczanie prowadzi się w formie zintegrowanej lub z podziałem na przedmioty (zalecane w III klasie); dopuszcza się wejście na zajęcia muzyki, plastyki, wf-u czy techniki nauczyciela specjalisty

8 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Stan prawny  W latach 2009-11 o tym, czy sześciolatek rozpocznie naukę w szkole, decydowali rodzice i dyrektor szkoły.  Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty - od 2012 obowiązkowo do szkoły podstawowej miały trafić wszystkie sześciolatki; czas ten został wydłużony do roku 2014.  Wszystkie pięciolatki objęte są obowiązkową formą wychowania przedszkolnego.

9 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Rozłożenie obniżenia wieku szkolnego w czasie Rodzice dzieci urodzonych w 2006 i 2007 roku mają prawo wyboru, czy je posłać do szkoły jako sześcio- czy jako siedmiolatki. Jeżeli zdecydują się Państwo na posłania dziecka do szkoły, prosimy o podjęcie decyzji do 23 marca.

10 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Warunki szkolne klasy I będą uczyły się w części szkoły przeznaczonej tylko dla klas młodszych, w przystosowanych salach  każda klasa ma swoją salę lekcyjną, wyposażoną w: indywidualne szafki dla uczniów, część lekcyjną i rekreacyjną, odpowiednie stoliki i krzesełka, pomoce dydaktyczne,  każda klasa ma swoją szatnię,

11 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA  część zajęć odbywa się w salach rekreacyjnych, na boisku, poza szkołą  lekcje zawsze rozpoczynają się o 8,00  czas pracy dzieci ustala nauczyciel zgodnie z ich potrzebami  wspólne śniadania na stołówce  możliwość spędzania przerw w salach lekcyjnych pod stałą opieką nauczyciela

12 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA

13 w ramach zajęć lekcyjnych:  edukacja wczesnoszkolna,  język angielski,  informatyka,  religia

14 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA

15 u Możliwości pomocy :  pomoc psychologiczno-pedagogiczna,  zajęcia wspomagające rozwój dziecka: wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, logopedyczne, terapia psychologiczna, kółka zainteresowań,  „wyprawka szkolna”,  stypendia,  obiady refundowane przez OPS,  program darmowy „Szklanka mleka”,  program darmowy „Owoce i warzywa w szkole”

16 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA możliwość korzystania z:  sal rekreacyjnych  darmowej opieki świetlicowej w godz. 7,00 – 16,00 (wg potrzeb pracujących rodziców)  stołówki szkolnej  darmowych zajęć pozalekcyjnych

17 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA

18

19

20 Udział uczniów i rodziców w życiu szkoły


Pobierz ppt "EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA SZEŚCIOLATEK W SZKOLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google