Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zielona Góra, 21 listopada 2013r. Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zielona Góra, 21 listopada 2013r. Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy."— Zapis prezentacji:

1 Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zielona Góra, 21 listopada 2013r. Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej

2 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego: „(…) w celu monitorowania i oceny całości interwencji publicznej mającej wpływ terytorialny obserwatoria tworzą system współpracy i przepływu informacji między najważniejszymi podmiotami publicznymi biorącymi udział w realizacji polityki rozwoju (…)”

3 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” Dofinansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenia Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Budżet projektu: 1 552 580,00 PLN (w tym finansowanie UE: 1 319 693,00 PLN) Okres realizacji: 01.03.2013 – 30.06.2015 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Cel główny projektu Wdrożenie w województwie lubuskim systemu monitorowania polityk publicznych do 30.06.2015 r. Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel szczegółowy 1 Wzmocnienie potencjału analitycznego, organizacyjnego i technicznego LROT Cel szczegółowy 2 Podniesienie zdolności w zakresie monitorowania polityk publicznych poprzez przygotowanie badań o tematyce społeczno- gospodarczej Cel szczegółowy 3 Wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów zaangażowanych w monitorowanie polityk publicznych w województwie lubuskim

6 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Proces wdrożenia systemu monitorowania polityk publicznych

7 Sieć współpracy i wymiany informacji Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Statystyczny w Zielonej GórzeLubuski Urząd Wojewódzki Szkoły wyższe Jednostki samorządu terytorialnego Izba Celna w Rzepinie Instytucje otoczenia biznesuNFZ w Zielone j Górze Obserwatorium Rynku Pracy ROPS Zielonej Górze Urząd Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WIOŚ w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Izba Skarbowa

8 Zadania LROT realizowane w 2013 r., m.in.: Organizowanie sieci współpracy i wymiany informacji z jednostkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz podmiotami zaangażowanymi w monitorowanie polityk publicznych w województwie lubuskim; Opracowanie koncepcji monitorowania polityk publicznych (w trakcie realizacji); Badania m.in. na potrzeby Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, Przegląd Regionalny 2012, badanie potencjałów i specjalizacji regionu, analizy bieżące; Organizacja posiedzeń Rady ds. Rozwoju Województwa – Regionalnego Forum Terytorialnego. Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Plany na rok 2014 r., m.in.: Kontynuacja organizacji sieci współpracy i wymiany informacji. Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie portalu internetowego z bazami danych. Szkolenia z zakresu monitorowania polityk publicznych dla pracowników samorządu województwa oraz powiatów i gmin. Badania, analizy, ekspertyzy, opinie.

10 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65 - 057 Zielona Góra www.lubuskie.pl


Pobierz ppt "Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zielona Góra, 21 listopada 2013r. Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google