Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory do samorządu uczniowskiego Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach rok szkolny 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory do samorządu uczniowskiego Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach rok szkolny 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Wybory do samorządu uczniowskiego Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach rok szkolny 2012/2013

2 Wymogi formalne kandydata do SU Kandydatami mogą być uczniowie, którzy powinni: a/ posiadać ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania; b/ mieć średnią ocen 4.0 i wyżej; c/ wykazywać się pracą na rzecz klasy i szkoły; d/ wyróżniać się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą.

3 Rok szkolny 2012/2013 kl. IV Karol Szelast kl. V a Krystian Grzebień kl. V b Dominika Pieczonka kl. VI a Rafał Jackiewicz kl. VI b Paulina Wyrwas Lista kandydatów do SU

4 1.Skład komisji wyborczej, co roku powołuje opiekun Samorządu Uczniowskiego. 2. Do zadań komisji wyborczej należy: przygotowanie kart do głosowania sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego zliczanie głosów sporządzenie protokołu. Zasady pracy komisji wyborczej

5 1.Karta do głosowania musi posiadać pieczątkę szkoły. 2. Na jednej karcie umieszczeni są wszyscy kandydaci. Karty do głosowania

6 1. Głosowanie odbywa się w czwartym tygodniu września. 2. Przed głosowaniem komisja sprawdza urnę (czy jest pusta i zabezpieczona). 3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia lokalu wyborczym powinny być cztery osoby z komisji 4. Do urn wyborczych podchodzą uczniowie klas ze swoimi wychowawcami, ewentualnie z nauczycielem, z którym mają lekcje. 5. Każdy wyborca oddaje swój głos, wstawiając krzyżyk przy dwóch wybranych nazwiskach kandydatów. 6. Po oddaniu głosu wyborca wrzuca kartę do urny. Zasady głosowania

7 1.Dyrektor szkoły po otrzymaniu protokołu z wyborów podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania na spotkaniu całej szkoły. 2.Opiekun Samorządu Uczniowskiego ksero protokołu zawiesza na tablicy SU. Ogłoszenia wyników wyborów

8 Urna wyborcza

9 Plakaty wyborcze

10 O tym na kogo Ty zagłosujesz – sam zdecyduj My szanujemy demokrację i wolność wyboru 25.09.2012 Wybory do Samorządu Uczniowskiego

11 Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego rok szkolny 2012/2013

12 Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników 1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania. 2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji. 3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji. 4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach. 5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.

13  Skład Komisji Wyborczej: przewodnicząca: Joanna Pękalska z-ca przewod.- Anna Snopek Aleksandra Bednarz Natalia Grabowska

14 Ogłoszenie wyników do SU 25.09. 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.  liczba głosów -171  głosy nieważne - 2

15 Paulina Wyrwas kl. VI b liczba głosów - 54

16 Rafał Jackiewicz kl. VI a liczba głosów - 62

17 Karol Szelast kl. IV liczba głosów - 65

18 Krystian Grzebień kl. V a liczba głosów - 68

19 Dominika Pieczonka kl. V b liczba głosów - 82

20 Samorząd Uczniowski 2012/2013 Przewodnicząca – Dominika Pieczonka Zastępca przewodniczącego- Krystian Grzebień


Pobierz ppt "Wybory do samorządu uczniowskiego Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach rok szkolny 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google