Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieruszów 2003 NOWA MATURA (Dz. U. Nr 26 z 14.02.2003 r.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieruszów 2003 NOWA MATURA (Dz. U. Nr 26 z 14.02.2003 r.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie."— Zapis prezentacji:

1 Wieruszów 2003 NOWA MATURA (Dz. U. Nr 26 z 14.02.2003 r.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

2 Egzamin maturalny w części ustnej (część ustna oceniana przez nauczycieli w szkole) Niezdanie egzaminu w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu części pisemnej ZDAJEMY Język polski Język polski (jeden poziom) Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny (ten sam zdajemy w części pisemnej) 1. angielski 2. francuski 3. hiszpański 4. niemiecki 5. słowacki 6. portugalski 7. rosyjski 8. szwedzki 9. włoski

3 Egzamin maturalny w części pisemnej (część pisemna oceniana przez egzaminatorów zewnętrznych) język polski język polski (poziom podstawowy lub rozszerzony) język obcy nowożytny jeden z przedmiotów wybranych: jeden z przedmiotów wybranych: 1. Biologia 2. Chemia 3. Fizyka i astronomia 4. Geografia 5. Historia 6. Historia muzyki 7. Historia sztuki 8. Matematyka 9. Wiedza o społeczeństwie 10. Wiedza o tańcu poziom podstawowy lub rozszerzony ma prawo przystąpić do egzaminu z 1-3 przedmiotów dodatkowych ZDAJEMY w części pisemnej wybiera spośród przedmiotów wybieralnych, które nie wybrał, a także z: w części pisemnej wybiera spośród przedmiotów wybieralnych, które nie wybrał, a także z: 1. Informatyki 2. Języka greckiego i kultury antycznej 3. Języka grupy etnicznej 4. Języka obcego nowożytnego (inny niż wybrany jako obowiązkowy) język mniejszości narodowych poziom wybierany w czasie egzaminu

4 Komisje egzaminacyjne Członkowie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ZADANIA Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu egzaminów w części ustnej (2 tygodnie przed terminem części pisemnej). Zleca nauczycielom opracowania list tematów z języka polskiego w części ustnej (do 10.IV). Powołuje zespół nadzorujący część pisemną i powołuje przewodniczących zespołów (3 osoby w tym jeden obcy, nie może być wychowawca i nauczyciele uczący tego przedmiotu). Zastępca Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (spośród nauczycieli szkoły) (na 4 miesiące przed maturą powołuje) Przedmiotowe zespoły Egzaminacyjne (część ustna)

5 Przedmiotowe Zespoły Egzaminacyjne (część ustna) (powołane na 4 miesiące przed terminem części pisemnej) Zespół Przedmiotowy Języka polskiego Zespół Przedmiotowy Języka obcego nowożytnego Egzaminator tego przedmiotu jako przewodniczący Nauczyciel tego przedmiotu Nauczyciel tego przedmiotu obcy

6 Informacje dodatkowe dla nauczycieli, uczniów i rodziców Do części ustnej z danego przedmiotu jest w danej szkole jedna lista tematów. Język obcy nowożytny – jeżeli do matury ustnej przystępuje nie więcej jak 45 osób, to liczba zestawów może być większa o 5 od liczby osób przystępujących do egzaminu, a jeżeli więcej niż 45 osób – liczba zestawów zadań wynosi 50. Niezdanie egzaminu maturalnego w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu w części pisemnej.

7 Materiały dla nauczycieli przygotowujących młodzież do matury Informator maturalny Sylabusy zawiera opis i zakres egzaminu, ogłaszany jest do 1.IX roku szkolnego poprzedzającego maturę. Nauczyciele i wychowawcy klas maturalnych poinformują młodzież o zasadach zdawania egzaminu: od §57 do §90 Rozporządzenia.

8 K O N I E C Opracował Dyrektor ZSP w Wieruszowie mgr Jerzy Ajtner. Prezentację wykonał mgr inż. Rafał Kowalczyk. Copyright © 2003 ZSP Wieruszów


Pobierz ppt "Wieruszów 2003 NOWA MATURA (Dz. U. Nr 26 z 14.02.2003 r.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google