Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okres warunkowy typu 0,I,2 Okresy warunkowe występują w takich zdaniach, które mówią, co by się stało, gdyby, jeżeli. Np. Gdybym był bogaty, to bym kupił.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okres warunkowy typu 0,I,2 Okresy warunkowe występują w takich zdaniach, które mówią, co by się stało, gdyby, jeżeli. Np. Gdybym był bogaty, to bym kupił."— Zapis prezentacji:

1 Okres warunkowy typu 0,I,2 Okresy warunkowe występują w takich zdaniach, które mówią, co by się stało, gdyby, jeżeli. Np. Gdybym był bogaty, to bym kupił samochód.

2 Okresy warunkowe Każde zdanie warunkowe składa się z dwóch części: podrzędnej (zawierającej if ) i nadrzędnej if -jeśœli/gdyby/jeżeli Części te mogą występować w dowolnej kolejności. If I listen to loud music, my mum gets angry. My mum gets angry if I listen to loud music.

3 If I play the guitar, she will fall in love.

4 Zero conditional „0” Zerowy okres warunkowy odnosi się do prawd ogólnych, praw natury oraz zasad i reguł postępowania. IF + PRESENT SIMPLE, + PRESENT SIMPLE If you heat ice, it melts. Ice melts if you heat it If I want something new, my mum buys it. If I need your help, you always help me.

5 Po if (jeśœli/gdyby/jeżeli) występuje czas present simple.
W drugiej cz궜ci zdania również czas present simple 1.My dad always…… (get) angry if I….(be) late 2.If you…………(mix) blue and red, you ……..(get) purple. 3.If students …………….(not/study) hard, they………………(not/pass) their exams.

6 IF + PRESENT SIMPLE, + FUTURE SIMPLE
First conditional „1st” I okres warunkowy odnosi się do przyszłośœci. Zazwyczaj zbudowany jest następująco: IF + PRESENT SIMPLE, + FUTURE SIMPLE If I go to school, I will meet my friends. I will meet my friends if I go to school. If it rains, we won’t go to the zoo. We won’t go to zoo if it rains.

7 Po if (jeśœli/gdyby/jeżeli) występuje czas present simple.
W drugiej cz궜ci zdania czas simple future 1. If I ………(get) the money tomorrow, I ……..(buy) this book. 2. If Tom ……….(buy) this car tomorrow, he ……….(not/ travel) by bus any more. 3. If your dad ……………(go) to the park with you, ……. you (buy) him a lollipop? 4.I’………….. (give) my bike to Mike if I ………(not/sell) it next week

8 Second conditional 2nd II okres warunkowy odnosi się do mało realnej/ hipotetycznej teraŸźniejszoœści lub przyszłośœci oraz dawania rad. IF + PAST SIMPLE, + WOULD+ CZASOWNIK If I had enough money, I would buy my favourite CD If I were you, I would tell her about it.

9 Po if (jeśœli/gdyby/jeżeli) występuje czas past simple.
W drugiej cz궜ci zdania czas would+czasownik 1. If you …………(visit) your grandparents more often, they ……… (be) happier. 2. If he ………(love) animals so much, he ……( have) a pet at home. 3. If I ……(not/pay) for the book, I …… (give) you some money


Pobierz ppt "Okres warunkowy typu 0,I,2 Okresy warunkowe występują w takich zdaniach, które mówią, co by się stało, gdyby, jeżeli. Np. Gdybym był bogaty, to bym kupił."

Podobne prezentacje


Reklamy Google