Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Domagała –Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Domagała –Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II"— Zapis prezentacji:

1 Ewa Domagała –Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Style uczenia się preferowane przez niesłyszących uczestników lektoratu języka obcego Ewa Domagała –Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2 Styl uczenia się Są to charakterystyczne dla danej osoby cechy zachowania w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i psychologicznym, które są względnie stałymi wskaźnikami jego spostrzegania, wchodzenia w reakcje i odnoszenia się osoby do środowiska uczenia się (Keefe 1979)

3 Wymiary stylu uczenia się wg. Felder & Soloman
zmysłowy - intuicyjny wizualny - werbalny aktywny - refleksyjny sekwencyjny - globalny indukcyjny - dedukcyjny

4 Style uczenia się w nauczaniu i uczeniu się języków obcych
Większość uczniów (ok. 40%) preferuje wzrokowy styl uczenia Nie należy rezygnować z ćwiczeń typu drills, pozwalających na utrwalanie podstawowego słownictwa Fragmenty zajęć językowych w formie wykładu powinny być uzupełnianie czasem na refleksję

5 Style uczenia się w nauczaniu i uczeniu się języków obcych
Nowy materiał dobrze jest przedstawiać w sposób powiązany z przeszłymi bądź antycypowanymi doświadczeniami studentów Studenci powinni poznawać zarówno reguły używania języka, jak i konkretne przykłady jego zastosowania Stosuje się różne metody: metody aktywizujące, konwersacje i zapoznawanie z kulturą danego kraju, nauczanie formalne, dedukcyjne, sekwencyjne

6 Style uczenia się w nauczaniu i uczeniu się języków obcych
Tematy i zakres prac domowych dobrze jest uzgadniać z uczniami Styl nauczania powinien być częściowy indukcyjny, częściowo dedukcyjny Felder & Henriques 1995

7 Style uczenia się osób z uszkodzeniami słuchu
styl uczenia się jest w większym stopniu zależny od instrukcji nauczyciela w czasie nauki czytania dużą pomoc stanowi stosowanie strategii efektywnego zapamiętywania preferowany jest styl uczenia się oparty na pracy wspólnej, grupowej (Lang, Stinson, Kavanagh, Liu, Bastile 1999)

8 Badania własne Narzędzie badawcze: Indeks Stylów Uczenia się opracowany w 1988 roku przez R. Felder i B. Soloman z North Carolina State University w Raleigh

9 Badania własne - metoda
On-line: R.M. Felder, B.A. Soloman, Index of Learning Style Questionnaire, Nort Carolina Univeristy 2001

10 Parametry statystyczne
współczynnik korelacji w próbie test – retest p> 0.5 alfa Cronbacha > 0.5 r Pearsona < 0.2

11 Badane osoby   11 niesłyszących studentów KUL, uczęszczających na lektorat języka angielskiego 9 kobiet i 2 mężczyzn kierunki studiów: pedagogika (1), ekonomia (4), filozofia (1), architektura krajobrazu (1), informatyka (1), prawo (1), filologia angielska (1) i kulturoznawstwo (1) .

12 Badane osoby wszyscy badani mają uszkodzony słuch w stopniu znacznym lub głębokim (powyżej 70dB), w komunikacji posługują się głównie mową i odczytywaniem z ust, część badanych zna fonogesty i język migowy

13 Profil wyników otrzymany z platformy NCSU
NC STATE UNIVERSITY Learning Styles Results Results for: K. ACT X REF <-- --> SEN X INT VIS X VRB SEQ X GLO

14 Style uczenia się preferowane przez studentów niesłyszących
Silna preferencja Średnia preferencja Brak preferencji aktywny 1 5 4 refleksyjny zmysłowy 2 3 intuicyjny wzrokowy słowny sekwencyjny 6 globalny

15 Wnioski ważnym elementem w procesie nauczania osób niesłyszących są wszelkie pomoce wizualne należy zadbać także o dostarczanie materiałów dla studentów preferujących styl językowy w nauczaniu powinien być stosowany raczej indukcyjny sposób nauczania ważne jest, aby zajęcia miały jasną strukturę sekwencyjną

16 Wnioski w nauczaniu osób niesłyszących warto jak najczęściej wskazywać na związki między nauczanymi treściami a życiem codziennym studentom preferującym pracę samodzielną należy podsuwać różne jej formy należy zachęcać studentów do korzystania z grupowych form pracy

17 Dziękuję za uwagę :)


Pobierz ppt "Ewa Domagała –Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google