Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Style uczenia się preferowane przez niesłyszących uczestników lektoratu języka obcego Ewa Domagała –Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Style uczenia się preferowane przez niesłyszących uczestników lektoratu języka obcego Ewa Domagała –Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II."— Zapis prezentacji:

1 Style uczenia się preferowane przez niesłyszących uczestników lektoratu języka obcego Ewa Domagała –Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2 Styl uczenia się Są to charakterystyczne dla danej osoby cechy zachowania w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i psychologicznym, które są względnie stałymi wskaźnikami jego spostrzegania, wchodzenia w reakcje i odnoszenia się osoby do środowiska uczenia się (Keefe 1979)

3 Wymiary stylu uczenia się wg. Felder & Soloman zmysłowy - intuicyjny wizualny - werbalny aktywny - refleksyjny sekwencyjny - globalny indukcyjny - dedukcyjny

4 Style uczenia się w nauczaniu i uczeniu się języków obcych  Większość uczniów (ok. 40%) preferuje wzrokowy styl uczenia  Nie należy rezygnować z ćwiczeń typu drills, pozwalających na utrwalanie podstawowego słownictwa  Fragmenty zajęć językowych w formie wykładu powinny być uzupełnianie czasem na refleksję

5 Style uczenia się w nauczaniu i uczeniu się języków obcych  Nowy materiał dobrze jest przedstawiać w sposób powiązany z przeszłymi bądź antycypowanymi doświadczeniami studentów  Studenci powinni poznawać zarówno reguły używania języka, jak i konkretne przykłady jego zastosowania  Stosuje się różne metody: metody aktywizujące, konwersacje i zapoznawanie z kulturą danego kraju, nauczanie formalne, dedukcyjne, sekwencyjne

6 Style uczenia się w nauczaniu i uczeniu się języków obcych  Tematy i zakres prac domowych dobrze jest uzgadniać z uczniami  Styl nauczania powinien być częściowy indukcyjny, częściowo dedukcyjny Felder & Henriques 1995

7 Style uczenia się osób z uszkodzeniami słuchu  styl uczenia się jest w większym stopniu zależny od instrukcji nauczyciela  w czasie nauki czytania dużą pomoc stanowi stosowanie strategii efektywnego zapamiętywania  preferowany jest styl uczenia się oparty na pracy wspólnej, grupowej (Lang, Stinson, Kavanagh, Liu, Bastile 1999)

8 Badania własne Narzędzie badawcze: Indeks Stylów Uczenia się opracowany w 1988 roku przez R. Felder i B. Soloman z North Carolina State University w Raleigh

9 Badania własne - metoda On-line: R.M. Felder, B.A. Soloman, Index of Learning Style Questionnaire, Nort Carolina Univeristy 2001 http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/feld er/public//ILSdir/ILS-a.htm

10 Parametry statystyczne  współczynnik korelacji w próbie test – retest p> 0.5  alfa Cronbacha > 0.5  r Pearsona < 0.2

11 Badane osoby  11 niesłyszących studentów KUL, uczęszczających na lektorat języka angielskiego  9 kobiet i 2 mężczyzn  kierunki studiów: pedagogika (1), ekonomia (4), filozofia (1), architektura krajobrazu (1), informatyka (1), prawo (1), filologia angielska (1) i kulturoznawstwo (1).

12 Badane osoby  wszyscy badani mają uszkodzony słuch w stopniu znacznym lub głębokim (powyżej 70dB),  w komunikacji posługują się głównie mową i odczytywaniem z ust, część badanych zna fonogesty i język migowy

13 Profil wyników otrzymany z platformy NCSU NC STATE UNIVERSITY Learning Styles Results Results for: K. ACT X REF 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11 SEN X INT 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11 VIS X VRB 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11 SEQ X GLO 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11

14 Style uczenia się preferowane przez studentów niesłyszących styl Silna preferencja Średnia preferencja Brak preferencji Średnia preferencja Silna preferencja styl aktywny1541refleksyjny zmysłowy4232intuicyjny wzrokowy4421słowny sekwencyjny1361globalny

15 Wnioski ważnym elementem w procesie nauczania osób niesłyszących są wszelkie pomoce wizualne należy zadbać także o dostarczanie materiałów dla studentów preferujących styl językowy w nauczaniu powinien być stosowany raczej indukcyjny sposób nauczania ważne jest, aby zajęcia miały jasną strukturę sekwencyjną

16 Wnioski w nauczaniu osób niesłyszących warto jak najczęściej wskazywać na związki między nauczanymi treściami a życiem codziennym studentom preferującym pracę samodzielną należy podsuwać różne jej formy należy zachęcać studentów do korzystania z grupowych form pracy

17 Dziękuję za uwagę :) ewadom@kul.pl


Pobierz ppt "Style uczenia się preferowane przez niesłyszących uczestników lektoratu języka obcego Ewa Domagała –Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google