Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„20 lat wspólnie”...w Lipnicy Górnej. Młodzieżowa akcja obywatelska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„20 lat wspólnie”...w Lipnicy Górnej. Młodzieżowa akcja obywatelska."— Zapis prezentacji:

1 „20 lat wspólnie”...w Lipnicy Górnej. Młodzieżowa akcja obywatelska

2 Lipnica Górna  Lipnica Górna – wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana. Krajobraz jest typowy dla pogórza – rozległe wzniesienia poprzecinane parowami potoków. Największe z nich to Księży Potok i potok Górzański będące dopływami Uszwicy. Cały obszar wsi znajduje się w Wiśnicko-Lipnickim Parku Krajobrazowym. O dużych walorach przyrodniczych terenów wsi świadczy obecność kilku rezerwatów przyrody w bliskiej okolicy: - pomnik przyrody Kamienie Brodzińskiego – grupa dużych skał na górze Paprotna - Rezerwat przyrody Kamień Grzyb -oryginalne ostańce skalne w lesie Bukowiec - pomnik przyrody Skałki Chronowskie – piaskowce wychodnie w wierzchołkowych partiach Kobylej Góry w Chronowie Kamień GrzybDroga dojazdowa do Lipnicy GórnejKamienie Brodzińskiego

3 Jakie zaobserwował pan zmiany w Lipnicy Górnej w ostatnich 20 latach?  W ciągu ostatnich 20 lat Lipnica Górna zmieniła się pod wieloma względami. Kilometry nowych dróg, nowa szkoła, nowe mosty, mnóstwo nowych domów, piękne ogrody i ogromna ilość samochodów jeżdżących po drogach. To pierwsze skojarzenia z ubiegłym dwudziestoleciem.  W ciągu 20 lat w Lipnicy Górnej niewiele się zmieniło. Na niektórych odcinkach dróg położono nową nawierzchnię, np. kolejny odcinek asfaltu na drodze Lipnica Górna - Bukowiec. Z inicjatywy rady gminy i wójta zbudowano nowe zbiorniki przeciwpożarowe we wszystkich zamieszkałych obszarach Lipnicy Górnej. Z inicjatywy obywateli powstał nowy sklep w pomieszczeniach wydzierżawionych przez urząd gminy. W czynie społecznym powstał nowy most. Droga nr 7, Lipnica Górna- Wyski Dział Droga na dz. 382 na Wymyślnej Odcinek drogi Działy Południowe Droga nr 1520 do Kantorczyka - Lipnica Górna

4 Jak zmieniły się urzędy i czy są one bliżej obywateli czy nie? Czy łatwiej jest otrzymać informacje w urzędzie gminy teraz czy 20 lat temu?  Urzędy, owszem, częściowo zostały zmienione, chociażby weszło wiele nowoczesnej techniki, która umożliwia szybszy kontakt z innymi instytucjami publicznymi (chodzi tutaj głównie o Internet). Zakupiono nowe faksy i drukarki laserowe.  Urzędy zmieniły się nieco pod względem wyglądu i wyposażenia. Dostępność informacji uległa poprawie chociażby ze względu na Internet. Większość mieszkańców może uzyskać informacje na temat działania urzędów właśnie tą drogą.  Moim zdaniem otrzymanie informacji w urzędzie gminy jest łatwiejsze teraz niż 20 lat temu. Najczęściej o zmianach dotyczących OSP, nowych dotacjach lub innych sprawach dowiaduję się od urzędników gminy. Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej

5 Czy nasza miejscowość stała się bardziej atrakcyjna turystycznie? Czy rozwinęła się infrastruktura turystyczna?  Atrakcyjność turystyczna naszej miejscowości zwiększyła się znacznie. Można to łatwo zauważyć, patrząc na ilość ludzi spacerujących szlakami turystycznymi i podziwiających lokalne pomniki przyrody.  Infrastruktura turystyczna to chyba ta dziedzina, która daje nam powód do dumy. Na terenie Lipnicy Górnej powstała piękna gospoda, hotel, parking. Powstały ścieżki rowerowe i spora ilość gospodarstw agroturystycznych, a także Ekomuzeum.  W Lipnicy Górnej jest wiele miejsc atrakcyjnych turystycznie. Jednym z nich jest Kamień Grzyb, następnym Kamienie Brodzińskiego. W naszej miejscowości istnieje również hotel i Gospoda Pod Kamieniem. Co roku organizowana jest impreza kulturalna „Przegląd Grup Cygańskich”, która gromadzi sporą ilość występujących, ale także ogromną rzeszę głodnych kultury mieszkańców. EkomuzeumPrzegląd Grup CygańskichKamień Grzyb

6 Czy w Lipnicy Górnej istnieją jakieś organizacje?  Na teranie Lipnicy Górnej działa Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Kabaret „Jagodziorze” oraz Podgórskie Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne. Każda z tych organizacji na swój sposób dba o dobro Lipnicy Górnej i promuje ją na terenie województwa i kraju. Kabaret „Jagodziorze” z Lipnicy GórnejKoło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Górnej

7 Czy w naszej miejscowości jakość środowiska naturalnego poprawiła się czy też nie? Czy w naszej miejscowości wprowadzono pojemniki na śmieci?  Moim zdaniem jakość środowiska naturalnego poprawiła się. Zauważyłem, iż rolnicy stosują mniej nawozów, co zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. Niestety nie doszło do zbudowania kanalizacji, więc woda w rzece nadal jest zanieczyszczana.  Pojemniki na śmieci były tuż przy przystanku, jednak zdemontowano je. Zamiast nich wprowadzono mniejsze kosze na śmieci. Raz w miesiącu przez Lipnicę Górną przejeżdża śmieciarka, która zbiera posegregowane śmieci wystawione na pobocze. Niestety za worki na te śmieci każdy musi zapłacić. Nie podoba mi się ten sposób pozbywania się śmieci, gdyż worki nie są najtańsze. Lipnickie ogrody

8 Czy przez przedstawicieli władzy samorządowej łatwiej jest rolnikom uzyskać informacje dotyczące dopłat z UE? Czy rolnicy posiadają łatwy dostęp do porad dotyczących zagospodarowania terenów rolnych?  Dostęp do tych informacji jest w moim mniemaniu wystarczający. W urzędzie gminy pracują odpowiednie osoby, które udzielają rolnikom porad dotyczących dotacji z UE.  Tak, udzielane są porady dla rolników a także bezpłatne szkolenia organizowane przez władze gminy. Lipnica Górna- widok ogólnyLipnica Górna- dolny fragment wsi

9 Jakie są wzajemne relacje z władzami w sprawach dotyczących OSP? Czy dokonano jakiejś inwestycji w budynek lub wyposażeniu OSP, z jakich funduszy ich dokonano?  Kontakty z władzami gminy są prawidłowe i wzajemnie zrozumiałe. Przejawiają się one spotkaniami władz gminy z władzami OSP, które organizowane są w ważnych sprawach.  W Lipnicy Górnej dokonano inwestycji w budynek OSP. Zakupiono nowy wóz strażacki za pieniądze z dotacji PZU i częściowo z funduszy urzędu gminy. Natomiast drzwi do garażu na wóz strażacki zostały sfinansowane z dotacji PZU. Sukcesywnie jest wymieniany sprzęt OSP z dotacji urzędu gminy. Poświęcenie samochodu strażackiego /2005r./ Strażacy OSP w Lipnicy Górnej

10 Czy władze samorządowe inwestują w miejsca przeznaczone dla młodzieży? Czy Wiejski Dom Ludowy organizuje czas wolny dla młodzieży? Jeśli tak to w jaki sposób? Jak zmieniła się szkoła? Czy zmienił się jej wygląd i wyposażenie?  Tak, władza gminne inwestują w miejsca przeznaczone dla młodzieży, przykładem może być zakup stołu bilardowego dla świetlicy przy WDL w Lipnicy Górnej oraz różne inwestycje dotyczące całej gminy dostępne również dla młodzieży z Lipnicy Górnej, np. organizowane kursy tańca w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.  Czas wolny organizowany jest poprzez otwartą świetlicę, w której można skorzystać z dostępu do Internetu, sprzętu do tenisa stołowego, stołu bilardowego. Poza tym czasami w WDL lipnicka młodzież organizuje różne imprezy, np. dyskoteki.  Szkoła została przebudowana. Zakupiono wiele nowych pomocy naukowych, sprzęt komputerowy. Nasza młodzież ma obecnie duże możliwości edukacyjne, tylko musi z nich dobrze korzystać. Wiejski Dom Ludowy w Lipnicy Górnej Szkoła filialna im. Józefa Piłsudskiego w Lipnicy Górnej

11 Z czego jest pan zadowolony w swojej miejscowości? Czy są jakieś osiągnięcia ostatnich lat, z których jest pan dumny?  Najbardziej jestem dumny z zakupu nowego wozu strażackiego i z sukcesywnej wymiany osprzętu. Po tych inwestycjach jestem pewny, że OSP w Lipnicy Górnej może należycie spełniać swoją funkcję.  Jestem rdzennym mieszkańcem Lipnicy Górnej. Moje zadowolenie wzbudza fakt, że miejscowość w której mieszkam, pozostaje tylko w niewielkim stopniu skażona „dobrodziejstwem” cywilizacji. Cieszę się, że pozostała ona oazą spokoju zarówno dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają na wypoczynek jak i dla zwierząt. Nowy wóz strażacki OSP w Lipnicy Górnej

12 Autorzy:  Katarzyna Wnęk kl. IIIb  Gabriela Trojanowska kl. IIIb  Kamila Rysak kl. IIIb Opiekun:  mgr Edyta Bazarnik Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej im. ks. Stanisława Wiśniowskiego Lipnica Murowana 59 „...Przejdź się wierzchowiną przez rozległe Działy. I patrz w świat daleki, co oczy nie znały, Lipnica to Górna, bo na górach leży - całą ją obaczysz z parafialnej wieży. Od Paprotnej Góry po Wymyślnej strony Dolina się ciągnie aż po Działów skłony I od wzgórz Połomia po miejskie Gliniki Pola orne widać, lasy i strumyki. Potok Górzański wartko tędy płynie, Niesie z falą wieści o naszej dziedzinie, Prawdy i legendy, trud pracy rolnika Tym do serc lipniczan tą melodią wnika. Lipnico ty Górna, kolejne nastało stulecie -A ty zawsze jesteś najpiękniejsza w świecie!...” Prezentacja została zrealizowana na podstawie przeprowadzonych wywiadów z mieszkańcami Lipnicy Górnej.


Pobierz ppt "„20 lat wspólnie”...w Lipnicy Górnej. Młodzieżowa akcja obywatelska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google