Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat Bojszowskiej Samorządności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat Bojszowskiej Samorządności"— Zapis prezentacji:

1 20 lat Bojszowskiej Samorządności

2 TO BYŁA JEDYNA DROGA… „Nasza gmina odradzała się, chociaż jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej grupki entuzjastów z Bojszów, Międzyrzecza, Świerczyńca, Nowych Bojszów i Jedliny musiały przekonywać mieszkańców, że samodzielność ma sens. Pamiętam jedno z zebrań, które odbyło się w strażnicy w Bojszowach-przyszło chyba z dwieście osób. Na początku zdecydowana większość była przeciw odłączeniu od Tychów-ludzie nie wierzyli w powodzenie tego przedsięwzięcia. Padały hasła: to się nie da…, skąd weźmiemy pieniądze…, nie utrzymamy się… Uświadomiłem im-znając projekt nowej ustawy o samorządzie terytorialnym, że w demokratycznym państwie nasza samorządność ma sens. Ze spotkania ludzie wychodzili już w innym nastroju, niemal wszyscy byli przekonani o powodzeniu naszych zamierzeń. Ale sceptyków na terenie całej gminy nie zabrakło-w referendum 1/3 opowiedziała się za pozostaniem w Tychach”. Te słowa wypowiedział 10 lat temu, ówczesny wójt gminy Bojszowy-Henryk Utrata, podczas jubileuszowych obchodów odrodzenia samorządu gminnego. A jak jest dzisiaj, wystarczy spojrzeć na fotografie i przysłuchać się opiniom mieszkańców gminy Bojszowy…

3 Boisko „Orlik” w Bojszowach będące jednym z obiektów kompleksu sportowego

4 Tak kiedyś wyglądało miejsce, w którym obecnie znajduje się szkoła podstawowa w Świerczyńcu

5 Szkoła podstawowa w Świerczyńcu podczas budowy

6 Szkoła podstawowa w Świerczyńcu- stan obecny

7 Szkoła podstawowa- sala gimnastyczna

8 Obiekty sportowe obok szkoły

9 Plac zabaw obok szkoły.

10 Plac zabaw obok klubu ”Saba” w Świerczyńcu

11 Jedlina

12

13 Odnowiony budynek przedszkola w Jedlinie

14 Droga z nakładką asfaltową Jedlina- Bojszowy

15 Fragment jedlińskiego parku

16 Plac zabaw w Jedlinie

17 Chodnik wykonany w ramach gminnego programu „Bezpieczny pieszy”

18

19 Szkoła podstawowa w Międzyrzeczu

20 Wywiady z mieszkańcami
Wywiad przeprowadzony przez uczniów klasy I a z mieszkankami Świerczyńca i Bojszów Nowych p. Burakowską oraz p. Kotajny

21 Wywiad z Panią Burakowską
1.Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega Pani w naszej gminie? - Większa część zmieniła się w Bojszowach Nowych i Bojszowach  2.Czy powstały nowe instytucje, na przykład domy kultury? Jeśli nie, to w jaki sposób mieszkańcy mogą uczestniczyć w życiu publicznym? - W Świerczyńcu nie powstały żadne instytucje jeśli chodzi o domy kultury. Mieszkańcy mogą chodzić na mecze, w szkole organizowane są też pokazy artystyczne uczniów, a w naszym kościele parafialnym co roku organizowany jest ‘’Przegląd Kolędowy’’. Odbył się też koncert charytatywny ‘’Dla Krzysia’’ wystąpili artyści operowi. 3. Jak zmieniła się szkoła? Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie? Czy działają w niej nowe kółka, kluby europejskie? Czy Pani zdaniem młodzież ma większe możliwości edukacyjne? - Jeśli chodzi o szkołę to powstała nowa i poprawia się jej wygląd oraz posiada nowe wyposażenie. W szkole jest wiele kółek dla osób dobrych z danego przedmiotu oraz dla osób potrzebujących dodatkowej nauki, dzieci także mogą korzystać z świetlic środowiskowych. 4. Jak zmieniły się urzędy? Czy urzędy są bliżej obywateli, czy też nie? - Po oddzieleniu się naszej gminy od Tychów urząd gminy jest znacznie bliżej.

22 5. Czy łatwiej jest otrzymać informacje, czy urzędnicy konsultują decyzje z obywatelami? Czy wykorzystują Internet, aby ułatwić załatwianie spraw urzędowych? - Wykorzystujemy Internet oraz ogłoszenia w prasie. 6. Jakie zmiany gospodarcze zaszły w naszej gminie? Czy bezrobocie zwiększyło się czy spadło? Czy powstały nowe zakłady pracy? - W naszej gminie zaszły duże zmiany, powstały małe przedsiębiorstwa usługowe, bezrobocie jest bardzo małe, kto chce, znajduje pracę. 7. Jak działa transport publiczny? Czy obecnie informacja o kursach autobusów jest lepsza? Czy środki komunikacji publicznej są czystsze, bardziej punktualne- czy też nie? - Gdy warunki pogodowe są gorsze zdarza się, że autobus się spóźnia. Na każdym przystanku są rozkłady jazdy autobusów. Autobusy są bardziej punktualne niż kiedyś. 8. Czy powstały nowe drogi i ścieżki rowerowe? - Więcej dróg jest na Bojszowach Nowych niż na Świerczyńcu, na chodnikach mogą się poruszać piesi i rowerzyści.

23 Wywiad z p. Kotajny 1. Czy są jakieś osiągnięcia ostatnich 20 lat, z których jest Pani dumna? - Powstała szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi, świetlice, chodniki, place zabaw dla dzieci i obiekty sportowe. 2. Czy nasza miejscowość stała się bardziej atrakcyjna turystycznie? Czy rozwinęła się infrastruktura turystyczna? Czy gmina posiada informację turystyczną? Czy, jeśli poprawiło się tym względzie, widzi Pani w tym zasługę samorządu czy tylko samych mieszkańców? - Przy drogach zamieszczone są mapy. I samorządu, i mieszkańców 3. Czy łatwiej jest kupić rzeczy potrzebne do życia, czy też nie? Czy powstały nowe sklepy, albo centra handlowe? Czy jakość życie jest obecnie wyższa czy niższa niż 20 lat temu? - Centra handlowe nie powstały, ale są małe, prywatne sklepy spożywcze 4. Czy w naszej miejscowości jakość środowiska naturalnego poprawiła się? Czy wprowadzono pojemniki do segregacji śmieci, wybudowano oczyszczalnie ścieków? - Wprowadzono piece ekologiczne, pojemniki do segregacji śmieci, wybudowano oczyszczalnię ścieków oraz kanalizację. 5. Czy w naszej gminie nastąpiły zmiany związane z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo? - Tak, przy szkole, kościele. Brakuje tego przy sklepach. 6. Czy jest u nas bezpieczniej niż 20 lat temu? Czy policja dba o porządek? - Policja dba o porządek, ale nie zawsze, Czasem sami musimy dbać o bezpieczeństwo.

24 Wywiad przeprowadzony przez uczniów klasy II b z mieszkańcami Bojszów i Jedliny p. Józefem Rudyk i p. Franciszkiem Kucharczyk Wywiad z p. Józefem Rudyk 1.Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega Pan w naszej gminie? - Powstały nowe przystanki, chodniki, przybywa więcej ludzi i jest większy ruch. 2.Czy powstały nowe instytucje, na przykład domy kultury? Jeśli nie, to w jaki sposób mieszkańcy mogą uczestniczyć w życiu publicznym? - Powstały świetlice dla młodzieży i dla dzieci. Są organizowane różne imprezy na cele charytatywne. 3. Jak zmieniła się szkoła? Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie? Czy działają w niej nowe kółka, kluby europejskie? Czy Pana zdaniem młodzież ma większe możliwości edukacyjne? - Poprawił się jej wygląd, są nowe komputery dla dzieci, place zabaw. 4. Jak zmieniły się urzędy? Czy urzędy są bliżej obywateli, czy też nie? - Chyba tak…

25 5. Czy łatwiej jest otrzymać informacje, czy urzędnicy konsultują decyzje z obywatelami? Czy wykorzystują Internet, aby ułatwić załatwianie spraw urzędowych? - Są zebrania… Chyba tak … większość informacji znajduje się w Rodni lub Internecie 6. Jakie zmiany gospodarcze zaszły w naszej gminie? Czy bezrobocie zwiększyło się czy spadło? Czy powstały nowe zakłady pracy? - Bezrobocie zwiększyło się. 7. Jak działa transport publiczny? Czy obecnie informacja o kursach autobusów jest lepsza? Czy środki komunikacji publicznej są czystsze, bardziej punktualne- czy też nie? - Tego nie powiem, bo nie jeżdżę autobusem. Zimą zawsze opóźnienia były.

26 Wywiad z p. Franciszkiem Kucharczyk
1. Czy powstały nowe drogi i ścieżki rowerowe? - Powstają, czekamy na chodnik n naszej ulicy, który ma powstać w najbliższym czasie. 2. Czy nasza miejscowość stała się bardziej atrakcyjna turystycznie? Czy rozwinęła się infrastruktura turystyczna? Czy gmina posiada informację turystyczną? Czy, jeśli poprawiło się tym względzie, widzi Pan w tym zasługę samorządu czy tylko samych mieszkańców? - No jest atrakcyjna. No posiada są mapy. Widzę w tym zasługę samych mieszkańców. 3. Czy łatwiej jest kupić rzeczy potrzebne do życia, czy też nie? Czy powstały nowe sklepy, albo centra handlowe? Czy jakość życie jest obecnie wyższa czy niższa niż 20 lat temu? - Jakość życia jest lepsza. W naszej miejscowości są sklepy spożywczo – chemiczne oraz odzieżowe. 4. Czy w naszej miejscowości jakość środowiska naturalnego poprawiła się? Czy wprowadzono pojemniki do segregacji śmieci, wybudowano oczyszczalnie ścieków? - Mamy kanalizację i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jest segregacja śmieci. 5. Czy w naszej gminie nastąpiły zmiany związane z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo? - Tak, ale małe. 6. Czy jest u nas bezpieczniej niż 20 lat temu? Czy policja dba o porządek? - No jest, jest lepiej.

27 Pokaz przygotował Łukasz Thomke z klasy IIIc


Pobierz ppt "20 lat Bojszowskiej Samorządności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google