Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Tracz Kandydat na radnego gminy Łęczyca w roku 2010. Uczy nas religii w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej. Jest bardzo dobrze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Tracz Kandydat na radnego gminy Łęczyca w roku 2010. Uczy nas religii w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej. Jest bardzo dobrze."— Zapis prezentacji:

1

2 Jerzy Tracz Kandydat na radnego gminy Łęczyca w roku 2010. Uczy nas religii w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej. Jest bardzo dobrze obeznany ze sprawami naszej gminy i tego co się dzieje wokół nas. Przeprowadziliśmy z nim wywiad.

3 -Czy w ciągu ostatnich 20 lat powstały nowe drogi, ścieżki rowerowe czy też może chodniki? - Tak, powstały nowe drogi, co wiązało się z podjęciem decyzji o wycięciu drzew. W małym stopniu budowano chodniki i jest bardzo mało ścieżek rowerowych. - Jakie zmiany gospodarcze zaszły w gospodarstwach wiejskich? - Zmian gospodarczych zaszło bardzo wiele. Mimo wszystko kiedyś żyło się lepiej. Teraz zostaną tylko te gospodarstwa rolne posiadające duże zasoby pieniężne i mające dobre wyposażenie. -Jak zmieniła się estetyka naszej gminy? Czy powstały skwery i czy domy są wyremontowane? -Estetyka naszej gminy głównie poprawiła się na lepsze, a co do wyremontowanych domów… remontują je tylko te osoby które mają większe zasoby pieniężne. Rolnicy mają mniejsze dochody.

4 -Czy łatwiej jest kupić rzeczy potrzebne do życia? Czy powstały nowe sklepy? - W naszej wsi nie powstały nowe sklepy. Jest łatwiej kupić rzeczy potrzebne do życia. Blisko nas jest miasto, które cały czas jest modernizowane aby można było łatwo się do niego dostać i zrobić zakupy. Pod dom przyjeżdża ciężarówka pełna produktów spożywczych i artykułów przemysłowych. -Czy w naszej gminie poprawiła się jakość środowiska naturalnego? Czy wprowadzono pojemniki do segregacji śmieci? -Jakość środowiska naturalnego znacznie się poprawiła. W każdej wsi wprowadzono pojemniki do plastiku, papieru i szkła.

5 - Czy sołtys pańskiej wsi sumiennie wypełnia swoje obowiązki? - Tak, nasz sołtys jest bardzo pracowity i sumienny w tym, co robi. Pełni swoją funkcję już 6 kadencję i jest najstarszym sołtysem w Gminie Łęczyca. -Co pan sądzi o władzach w naszej gminie? Czy są bliżej ludzi? -Tak. Myślę, że są bliżej ludzi. Propozycje ludzi zapadają większością głosów (demokratycznie). -Czy rolnicy mają teraz dobre warunki do pracy? -Myślę, że tak. Obecnie są produkowane i udoskonalane maszyny ułatwiające pracę na roli. Dzięki nim rolnicy czują satysfakcję ze swojej pracy. Kiedyś były organizowane kółka rolnicze w każdej wsi, w dzisiejszych czasach kółka są tylko w nielicznych wsiach, a wszelkie informacje są przekazywane pisemnie, od ręki do ręki.

6 - Czy są jakieś osiągnięcia z których jest pan dumny? - Tak. Jestem dumny z prawie każdej zmiany w naszej gminie bo mają pomagać ludziom. Ja jestem najbardziej dumny z oczyszczalni i nowych dróg. - Jakie inne zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich 2 0lat dostrzegł Pan w naszej gminie? - Inne zmiany to na przykład powstanie szkoły – Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej, lampy przy drogach, wodociągi, telefony, oczyszczalnie rowów i oczyszczalnie ekologiczne.

7 Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Jerzy Tracz Kandydat na radnego gminy Łęczyca w roku 2010. Uczy nas religii w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej. Jest bardzo dobrze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google