Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksander Suski Maciej Hampel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksander Suski Maciej Hampel"— Zapis prezentacji:

1 Aleksander Suski Maciej Hampel
Opcje finansowe, w tym opcje egzotyczne, zbywalne strategie opcyjne i ich zastosowania Aleksander Suski Maciej Hampel

2 Przypomnienie Opcja – pochodny instrument finansowy dający prawo (nie obowiązek) zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie (cena wykonania) w danym okresie (termin wykonania opcji). Opcja występuje w postaci zarówno umowy zawieranej na rynku nieregulowanym jak i przedmiotu obrotu na giełdzie.

3 Przypomnienie – opcje kupna
Źródło: Kupno opcji kupna (long call) Sprzedaż opcji kupna (short call)

4 Przypomnienie – opcje sprzedaży
Źródło: Kupno opcji sprzedaży (long put) Sprzedaż opcji sprzedaży (short put)

5 Wybrane strategie opcyjne

6 Strategia byka – Bull Call Spread

7 Strategia byka – Bull Call Spread
Inwestor przewiduje, że ceny na giełdzie będą miały tendencje do lekkiego wzrostu Nabycie opcji kupna instrumentu o określonej cenie wykonania i jednoczesna sprzedaż opcji kupna tego samego instrumentu z wyższą ceną wykonania Maksymalny zysk ograniczony Maksymalna strata ograniczona

8 Strategia niedźwiedzia – Bear Call Spread

9 Strategia niedźwiedzia – Bear Call Spread
Inwestor przewiduje, że ceny na giełdzie będą miały tendencje do lekkiego spadku Nabycie opcji sprzedaży instrumentu o określonej cenie wykonania i jednoczesna sprzedaż opcji sprzedaży tego samego instrumentu z niższą ceną wykonania. Maksymalny zysk ograniczony Maksymalna strata ograniczona

10 Strategia motyla – Long Butterfly Spread

11 Strategia motyla – Long Butterfly Spread
Stosowana, gdy inwestor oczekuje stabilizacji ceny instrumentu bazowego Nabycie opcji kupna o stosunkowo niskiej cenie wykonania (t1) oraz nabycie opcji kupna o relatywnie wyższej cenie wykonania (t3), oraz: Sprzedaż dwóch opcji kupna o cenie zbliżonej do aktualnej ceny instrumentu bazowego (t2), tak by: t1<t2<t3 Strata jest ograniczona nawet przy dużych wahaniach ceny instrumentu bazowego

12 Strategia stelaża – Long Straddle Spread

13 Strategia stelaża – Long Straddle Spread
Stosowana, gdy inwestor oczekuje dużych zmian w cenie instrumentu bazowego w dowolnym kierunku Nabycie opcji kupna i sprzedaży o tej samej cenie wykonania oraz o tej samej dacie wygaśnięcia opcji Zysk jest potencjalnie nieograniczony Strata jest ograniczona tylko do wysokości sumy zapłaconych premii

14 Opcje egzotyczne

15 Opcje egzotyczne Indywidualny charakter – dopasowanie do wybranej strategii poprzez dodawanie dodatkowych warunków – przynajmniej jedna różnica odróżnia opcje egzotyczne od standardowych Nie są przedmiotem obrotu na tradycyjnych „parkietach” giełdowych Oferowane są głównie przez banki dla klientów (brak działań międzybankowych) – dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

16

17 Rodzaje opcji egzotycznych

18 Azjatyckie

19 Azjatyckie Wypłata zależy od średniej wartości instrumentu bazowego w danym okresie (śr. arytmetyczna/śr. geometryczna) Pierwsza opcja wystawiona na sprzedaż przez Bankers Trust – Tokio Zdecydowanie tańsze od opcji europejskich Jeżeli cena instrumentu na koniec okresu przewyższa wartość średnią z całego okresu ⇒ zysk dla inwestora Niższy koszt zabezpieczenia średniego kursu ceny instrumentu bazowego

20 Koszykowe Dywersyfikacja ryzyka poprzez uzależnienie wyniku transakcji od więcej niż jednego instrumentu bazowego Używane w okresie dużej niepewności co do zachowań instrumentu bazowego w przyszłości Wybór instrumentów bazowych o najmniejszej możliwej korelacji ⇒ ograniczenie ryzyka gwałtownych fluktuacji

21 Barierowe

22 Barierowe Wykonanie zależy od ceny instrumentu bazowego (osiągniecie lub przekroczenie pewnego poziomu) Elastyczne rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą się zabezpieczyć przed fluktuacjami na rynku

23 Barierowe - rodzaje Down & In Call/Put – prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku spadnie poniżej poziomu bariery Down & Out Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku nie spadnie poniżej poziomu bariery Up & In Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku wzrośnie powyżej poziomu bariery Up & Out Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku nie wzrośnie powyżej poziomu bariery

24 Barierowe - rodzaje barier
Bariery amerykańskie – obserwowane przez całą długość trwania kontraktu Bariery europejskie – obserwowane w dniu zapadalności kontraktu (najczęściej o określonej godzinie)

25 Wyboru Na początku zawarcia kontraktu decyzje ograniczają się do ustalenia: Typu instrumentu bazowego Ceny wykonania Terminu wykonania Wartości premii Inwestor w trakcie trwania kontraktu ma prawo do wyboru czy zakupiony instrument będzie opcją kupna czy opcją sprzedaży

26 Wyboru Podobna do strategii Stelaża ⇒ różnica dotyczy określenia kierunku transakcji przez inwestora Inwestor stosuje tą opcję gdy oczekiwane są duże zmiany w cenie instrumentu, jednak nie można zdefiniować kierunku tych zmian

27 Dziękujemy


Pobierz ppt "Aleksander Suski Maciej Hampel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google