Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksander Suski Maciej Hampel.  Opcja – pochodny instrument finansowy dający prawo (nie obowiązek) zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksander Suski Maciej Hampel.  Opcja – pochodny instrument finansowy dający prawo (nie obowiązek) zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej."— Zapis prezentacji:

1 Aleksander Suski Maciej Hampel

2  Opcja – pochodny instrument finansowy dający prawo (nie obowiązek) zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie (cena wykonania) w danym okresie (termin wykonania opcji). Opcja występuje w postaci zarówno umowy zawieranej na rynku nieregulowanym jak i przedmiotu obrotu na giełdzie.

3 Kupno opcji kupna (long call) Sprzedaż opcji kupna (short call) Źródło: http://www.theoptionsguide.com

4 Kupno opcji sprzedaży (long put) Sprzedaż opcji sprzedaży (short put) Źródło: http://www.theoptionsguide.com

5

6

7  Inwestor przewiduje, że ceny na giełdzie będą miały tendencje do lekkiego wzrostu  Nabycie opcji kupna instrumentu o określonej cenie wykonania i jednoczesna sprzedaż opcji kupna tego samego instrumentu z wyższą ceną wykonania  Maksymalny zysk ograniczony  Maksymalna strata ograniczona

8

9  Inwestor przewiduje, że ceny na giełdzie będą miały tendencje do lekkiego spadku  Nabycie opcji sprzedaży instrumentu o określonej cenie wykonania i jednoczesna sprzedaż opcji sprzedaży tego samego instrumentu z niższą ceną wykonania.  Maksymalny zysk ograniczony  Maksymalna strata ograniczona

10

11  Stosowana, gdy inwestor oczekuje stabilizacji ceny instrumentu bazowego  Nabycie opcji kupna o stosunkowo niskiej cenie wykonania (t1) oraz nabycie opcji kupna o relatywnie wyższej cenie wykonania (t3), oraz:  Sprzedaż dwóch opcji kupna o cenie zbliżonej do aktualnej ceny instrumentu bazowego (t2), tak by: t1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/11/3180624/slides/slide_11.jpg", "name": " Stosowana, gdy inwestor oczekuje stabilizacji ceny instrumentu bazowego  Nabycie opcji kupna o stosunkowo niskiej cenie wykonania (t1) oraz nabycie opcji kupna o relatywnie wyższej cenie wykonania (t3), oraz:  Sprzedaż dwóch opcji kupna o cenie zbliżonej do aktualnej ceny instrumentu bazowego (t2), tak by: t1

12

13  Stosowana, gdy inwestor oczekuje dużych zmian w cenie instrumentu bazowego w dowolnym kierunku  Nabycie opcji kupna i sprzedaży o tej samej cenie wykonania oraz o tej samej dacie wygaśnięcia opcji  Zysk jest potencjalnie nieograniczony  Strata jest ograniczona tylko do wysokości sumy zapłaconych premii

14

15  Indywidualny charakter – dopasowanie do wybranej strategii poprzez dodawanie dodatkowych warunków – przynajmniej jedna różnica odróżnia opcje egzotyczne od standardowych  Nie są przedmiotem obrotu na tradycyjnych „parkietach” giełdowych  Oferowane są głównie przez banki dla klientów (brak działań międzybankowych) – dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

16

17

18

19  Wypłata zależy od średniej wartości instrumentu bazowego w danym okresie (śr. arytmetyczna/śr. geometryczna)  Pierwsza opcja wystawiona na sprzedaż przez Bankers Trust – Tokio  Zdecydowanie tańsze od opcji europejskich  Jeżeli cena instrumentu na koniec okresu przewyższa wartość średnią z całego okresu ⇒ zysk dla inwestora  Niższy koszt zabezpieczenia średniego kursu ceny instrumentu bazowego

20  Dywersyfikacja ryzyka poprzez uzależnienie wyniku transakcji od więcej niż jednego instrumentu bazowego  Używane w okresie dużej niepewności co do zachowań instrumentu bazowego w przyszłości  Wybór instrumentów bazowych o najmniejszej możliwej korelacji ⇒ ograniczenie ryzyka gwałtownych fluktuacji

21

22  Wykonanie zależy od ceny instrumentu bazowego (osiągniecie lub przekroczenie pewnego poziomu)  Elastyczne rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą się zabezpieczyć przed fluktuacjami na rynku

23  Down & In Call/Put – prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku spadnie poniżej poziomu bariery  Down & Out Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku nie spadnie poniżej poziomu bariery  Up & In Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku wzrośnie powyżej poziomu bariery  Up & Out Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku nie wzrośnie powyżej poziomu bariery

24  Bariery amerykańskie – obserwowane przez całą długość trwania kontraktu  Bariery europejskie – obserwowane w dniu zapadalności kontraktu (najczęściej o określonej godzinie)

25  Na początku zawarcia kontraktu decyzje ograniczają się do ustalenia: ◦ Typu instrumentu bazowego ◦ Ceny wykonania ◦ Terminu wykonania ◦ Wartości premii  Inwestor w trakcie trwania kontraktu ma prawo do wyboru czy zakupiony instrument będzie opcją kupna czy opcją sprzedaży

26  Podobna do strategii Stelaża ⇒ różnica dotyczy określenia kierunku transakcji przez inwestora  Inwestor stosuje tą opcję gdy oczekiwane są duże zmiany w cenie instrumentu, jednak nie można zdefiniować kierunku tych zmian

27


Pobierz ppt "Aleksander Suski Maciej Hampel.  Opcja – pochodny instrument finansowy dający prawo (nie obowiązek) zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google