Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

  centralny urząd państwowy  powołany 1 lutego 1918 r. (art. 26 dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "  centralny urząd państwowy  powołany 1 lutego 1918 r. (art. 26 dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem."— Zapis prezentacji:

1

2   centralny urząd państwowy  powołany 1 lutego 1918 r. (art. 26 dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz. U. z 1918 r. Nr 1, poz. 1)  Zakres działania do: zarządu szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opieki nad nauką, literaturą i sztuką, nad archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami i teatrami oraz do realizacji zadań państwa w sprawach wyznaniowych Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP)

3   1918 - Antoni Ponikowski  1918–1919 – Ksawery Prauss  1919–1920 – Tadeusz Łopuszański  1920–1921 – Maciej Rataj  27.10.1923–15.12.1923 – Stanisław Grabski,  1923–1924 – Bolesław Miklaszewski,  1925–1926 – Stanisław Grabski,  07.07.1926–2.10.1926 – Antoni Sujkowski,  1927–1928 – Gustaw Dobrucki,  1928–1929 – Kazimierz Świtalski,  1929–1931 – Sławomir Czerwiński,  1931–1934 – Janusz Jędrzejewicz,  1934–1935 – Wacław Jędrzejewicz,  1935–1939 – Wojciech Alojzy Świętosławski. Sylwetki Ministrów Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

4   MBP (1 stycznia 1945 - 7 grudnia 1954 roku) powstało na bazie funkcjonującego od połowy 1944 roku Resortu Bezpieczeństwa Publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego.  Minister - Stanisław Radkiewicz (NKWD)  Departament V (społeczno-polityczny) - dyr/płk Julia Brystiger  Departament XI (walka z wrogą działalnością w związkach wyznaniowych) - dyr/płk Karol Więckowski  Nadzór Moskwy gen. Iwan Sierow (KGB) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP)

5   Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej (Dz. U. z 1950 r. Nr 19, poz. 156)  Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniająca ustawę o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 64, poz. 387) Urząd do Spraw Wyznań

6  Zakres działania UdSW

7   Wydziały:  ogólny  wyznania rzymskokatolickiego  wyznań nierzymskokatolickich  Samodzielne referaty:  nadzoru stowarzyszeń wyznaniowych  nadzoru Funduszu Kościelnego (powołanego 20 marca 1950, włączonego w struktury Urzędu). Struktura Tymczasowy Statut Organizacyjny (uchwała RM z 27.05.1950)

8   Antoni Bida - dyrektor 1950-1954  Jan Izydorczyk - dyrektor 1954-1955  Marian Zygmanowski - dyrektor 1955-1956  Jerzy Sztachelski - minister-kierownik 1956-1961  Tadeusz Żabiński - dyrektor 1961-1965  Aleksander Skarżyński - dyrektor 1967-1971  Kazimierz Kąkol - minister-kierownik 1974-1980  Jerzy Kuberski - minister-kierownik 1980-1982  Adam Łopatka - minister-kierownik 1982-1987  Władysław Loranc - minister-kierownik 1987-1989 Szefowie Urzędu

9   Urząd był częścią aparatu kontroli i represji państwa wobec kościołów i związków wyznaniowych. Współpracował z: Ministerstwem Oświaty (nauczanie religii, szkół wyznaniowych, seminariów duchownych), Ministerstwem Finansów (polityka podatkowa), Ministerstwo Budownictwa (budownictwo sakralne), Służbą Bezpieczeństwa.  Realizował wytyczne BP KC PZPR Rzeczywiste zadania UdSW

10   Dowolność  Lakoniczność  Poufność Styl działania UdSW

11   Serafin Kiryłowicz -naczelnik Wydziału Wyznań Nierzymskokatolickich (1950-1959 i 1965-1971), -naczelnik Wydziału Ogólnego (1959-1962), -naczelnik Wydziału Zakonów (1962-1965)  Aleksander Merker -zastępca dyrektora (1972-1983), -dyrektor generalny (1983-1989) „szare eminencje”

12   1989- URM  Minister-Szef URM  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Minister Administracji i Cyfryzacji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wyznaniowa administracja rządowa w województwie zwierzchnikiem jest wojewoda, wykonywaniem zadań z zakresu działu administracji „wyznania religijne” zajmują się Wydziały Spraw Obywatelskich i Migracji Sprawy wyznaniowe po 1989 r.

13   Minister Administracji i Cyfryzacji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych  zespolona administracja rządowa stopnia wojewódzkiego (wojewoda) Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji MAiC wojewoda

14   Do zadań MAC należy prowadzenie spraw z zakresu stosunków między Państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi.  MAC wspiera organizacyjnie Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu oraz wspólne komisje rządu i władz innych Kościołów i związków wyznaniowych Zadania MAiC

15   Wykonuje zadania administracji rządowej z ustawy o GWSiW i ustaw indywidualnych  Potwierdzenie posiadania osobowości prawnej jednostek organizacyjnych kościelnych osób prawnych  Ewidencja jednostek organizacyjnych  Uzgadnianie trasy pielgrzymek i procesji na drogach publicznych, jeśli przekraczają obszar województwa Zakres działalności Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji


Pobierz ppt "  centralny urząd państwowy  powołany 1 lutego 1918 r. (art. 26 dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google