Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ADMINISTRACJA WYZNANIOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ADMINISTRACJA WYZNANIOWA"— Zapis prezentacji:

1 ADMINISTRACJA WYZNANIOWA

2 Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP)
centralny urząd państwowy powołany 1 lutego 1918 r. (art. 26 dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz. U. z 1918 r. Nr 1, poz. 1) Zakres działania do: zarządu szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opieki nad nauką, literaturą i sztuką, nad archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami i teatrami oraz do realizacji zadań państwa w sprawach wyznaniowych

3 Sylwetki Ministrów Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Antoni Ponikowski 1918–1919 – Ksawery Prauss 1919–1920 – Tadeusz Łopuszański 1920–1921 – Maciej Rataj – – Stanisław Grabski, 1923–1924 – Bolesław Miklaszewski, 1925–1926 – Stanisław Grabski, – – Antoni Sujkowski, 1927–1928 – Gustaw Dobrucki, 1928–1929 – Kazimierz Świtalski, 1929–1931 – Sławomir Czerwiński, 1931–1934 – Janusz Jędrzejewicz, 1934–1935 – Wacław Jędrzejewicz, 1935–1939 – Wojciech Alojzy Świętosławski.

4 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP)
MBP (1 stycznia grudnia 1954 roku) powstało na bazie funkcjonującego od połowy 1944 roku Resortu Bezpieczeństwa Publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego. Minister - Stanisław Radkiewicz (NKWD) Departament V (społeczno-polityczny) - dyr/płk Julia Brystiger Departament XI (walka z wrogą działalnością w związkach wyznaniowych) - dyr/płk Karol Więckowski Nadzór Moskwy gen. Iwan Sierow (KGB)

5 Urząd do Spraw Wyznań Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej (Dz. U. z 1950 r. Nr 19, poz. 156) Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniająca ustawę o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 64, poz. 387)

6 Zakres działania UdSW

7 Struktura Tymczasowy Statut Organizacyjny (uchwała RM z 27.05.1950)
Wydziały: ogólny wyznania rzymskokatolickiego wyznań nierzymskokatolickich Samodzielne referaty: nadzoru stowarzyszeń wyznaniowych nadzoru Funduszu Kościelnego (powołanego 20 marca 1950, włączonego w struktury Urzędu).

8 Szefowie Urzędu Antoni Bida - dyrektor 1950-1954
Jan Izydorczyk - dyrektor Marian Zygmanowski - dyrektor Jerzy Sztachelski - minister-kierownik Tadeusz Żabiński - dyrektor Aleksander Skarżyński - dyrektor Kazimierz Kąkol - minister-kierownik Jerzy Kuberski - minister-kierownik Adam Łopatka - minister-kierownik Władysław Loranc - minister-kierownik

9 Rzeczywiste zadania UdSW
Urząd był częścią aparatu kontroli i represji państwa wobec kościołów i związków wyznaniowych. Współpracował z: Ministerstwem Oświaty (nauczanie religii, szkół wyznaniowych, seminariów duchownych), Ministerstwem Finansów (polityka podatkowa), Ministerstwo Budownictwa (budownictwo sakralne), Służbą Bezpieczeństwa. Realizował wytyczne BP KC PZPR

10 Styl działania UdSW Dowolność Lakoniczność Poufność

11 „szare eminencje” Serafin Kiryłowicz
naczelnik Wydziału Wyznań Nierzymskokatolickich ( i ), naczelnik Wydziału Ogólnego ( ), naczelnik Wydziału Zakonów ( ) Aleksander Merker zastępca dyrektora ( ), dyrektor generalny ( )

12 Sprawy wyznaniowe po 1989 r. 1989- URM Minister-Szef URM
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Administracji i Cyfryzacji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wyznaniowa administracja rządowa w województwie zwierzchnikiem jest wojewoda, wykonywaniem zadań z zakresu działu administracji „wyznania religijne” zajmują się Wydziały Spraw Obywatelskich i Migracji

13 MAiC wojewoda Minister Administracji i Cyfryzacji
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych zespolona administracja rządowa stopnia wojewódzkiego (wojewoda) Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji

14 Zadania MAiC Do zadań MAC należy prowadzenie spraw z zakresu stosunków między Państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi. MAC wspiera organizacyjnie Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu oraz wspólne komisje rządu i władz innych Kościołów i związków wyznaniowych

15 Zakres działalności Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji
Wykonuje zadania administracji rządowej z ustawy o GWSiW i ustaw indywidualnych Potwierdzenie posiadania osobowości prawnej jednostek organizacyjnych kościelnych osób prawnych Ewidencja jednostek organizacyjnych Uzgadnianie trasy pielgrzymek i procesji na drogach publicznych, jeśli przekraczają obszar województwa


Pobierz ppt "ADMINISTRACJA WYZNANIOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google