Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Z DZIEJÓW GMINY RADŁÓW”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Z DZIEJÓW GMINY RADŁÓW”"— Zapis prezentacji:

1 „ Z DZIEJÓW GMINY RADŁÓW”
Grupa IV „ Moja Gmina – ciekawe miejsca, niezwykli ludzie” „ Z DZIEJÓW GMINY RADŁÓW”

2 Gminna Rada Narodowa w Radłowie
lata Znowelizowana w 1972 roku ustawa o radach narodowych w miejsce dotychczasowych gromad od stycznia 1973 roku wprowadziła nowe jednostki podziału terytorialnego – gminy. Decyzje o utworzeniu poszczególnych gmin podejmowały na mocy uchwał Wojewódzkie Rady Narodowe dla własnego terytorium. Wojewódzka Rada Narodowa w Opolu utworzyła 1 stycznia 1973 roku w powiecie oleskim Gminę Radłów na bazie: 1) Gromadzkiej Rady Narodowej w Radłowie, w skład której wchodziły wsie: Radłów, Karmonki Stare, Wolęcin, Sternalice, Ligota Oleska, Psurów; 2) Gromadzkiej Rady Narodowej w Bodzanowicach wsie: Wichrów i Karmonki Nowe; 3) Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościeliskach wsie: Kościeliska, Biskupice, Kolonia Biskupska, Drogi Biskupskie.

3 Gmina Radłów w 1973 roku należała do Województwa Opolskiego, a od 1975 roku w wyniku podziału administracyjnego kraju do Województwa Częstochowskiego. Gminną Radę Narodową tworzyli radni wybierani w wyborach powszechnych na okres kadencji – zwykle czteroletniej, przez uprawnionych mieszkańców gminy.

4 Liczba Radnych Gminnej Rady Narodowej w 1973 roku (styczeń – grudzień) 52 radnych, w kadencji 1973 – 1978 liczyła 25 radnych, w kadencji – 35 radnych, a w kadencji 1988 – 1990 – 25 radnych. Gminna Rada Narodowa jako terenowy organ władzy państwowej i podstawowy organ samorządu społecznego na terenie gminy wykonywała swoje zadania zgodnie z Regulaminem opracowanym na sesji, za pośrednictwem swoich organów: Prezydium i Komisji, a także przez działalność radnych w terenie oraz przez swój organ wykonawczy i zarządzający – Naczelnika Gminy.

5 Naczelnicy Gminy Radłów w latach 1973 - 1990
1. Wojciech Panek – 1973 – 1977 2. Jan Jaskulski – Z chwilą wprowadzenia Stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku działalność Gminnej Rady Narodowej była ograniczona (stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiony 22 lipca 1983 roku). Od 1983 roku Gminna Rada Narodowa i jej organy wykonywały swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z mieszkańcami gminy poprzez samorząd mieszkańców wsi (zebranie wiejskie) oraz we współpracy z miejscowymi organizacjami gospodarczymi i społeczno - politycznymi.

6 Z dniem 30 kwietnia 1990 roku upłynęła skrócona kadencja Gminnych Rad Narodowych wybranych dnia 19 czerwca 1988 roku. Na mocy ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: „O zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”, o „samorządzie terytorialnym” oraz „Ordynacji wyborczej do rad gmin” powstał nowy ustrój administracji terenowej. W miejsce dotychczasowych państwowych organów wprowadzone zostały samorządowe organy terytorialne, którym ustawowo przyznano prawo do samodzielnego działania. Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19 marca 1990 roku dzień 27 maja 1990 roku, określano dniem wyborów do rad gmin.

7 Wójtowie Gminy Radłów od 1990 roku
1. Alojzy Gnot – 1990 – 1998 2. Bernard Kus 3. Anna Maria Gerlic – 1998 – 2002 4. Włodzimierz Kierat – 2002 – 2010

8 Alojzy Gnot

9 Bernard Kus

10 Anna Maria Gerlic

11 Włodzimierz Kierat

12 Źródła: „Wieści Radłowskie”, Wywiady, GOK Prezentację wykonały: Krystyna Wilczek Justyna Miśta Jolanta Wengel Elżbieta Wengel


Pobierz ppt "„ Z DZIEJÓW GMINY RADŁÓW”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google