Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 1.Co to jest subkultura?  2.Charakterystyka grup podkulturowych.  3.Zalety bycia w grupie subkulturowej.  4. Zagrożenia ze strony subkultur.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " 1.Co to jest subkultura?  2.Charakterystyka grup podkulturowych.  3.Zalety bycia w grupie subkulturowej.  4. Zagrożenia ze strony subkultur."— Zapis prezentacji:

1

2  1.Co to jest subkultura?  2.Charakterystyka grup podkulturowych.  3.Zalety bycia w grupie subkulturowej.  4. Zagrożenia ze strony subkultur.

3  Czy wiesz,że…. kultura to: „Ogół materialnych niematerialnych wytworów człowieka, wszystko co nie powstało drog ą naturaln ą, ale w rezultacie działa ń ludzi,” oraz „system wyuczonych i przekazywanych warto ś ci, norm, wzorów oraz zachowa ń wspólnych danej zbiorczo ś ci.

4 Termin "subkultura" oznacza podkultur ę, odr ę bno ść jakiej ś grupy spo ł ecznej wzgl ę dem innych grup spo ł ecznych. Cz ł onkowie danej subkultury posiadaj ą w ł asn ą to ż samo ść, tzn., ż e kieruj ą si ę w ł asnymi wzorami zachowa ń, posiadaj ą charakterystyczny styl bycia czy sposób ubierania si ę, w ł asny j ę zyk czy system warto ś ci. Poj ę cie subkultury najcz ęś ciej zwi ą zane jest ze ś rodowiskami m ł odzie ż owymi. M ł odzi ludzie chc ą wyrazi ć swoj ą spontaniczno ść i opozycj ę do kultury " ś wiata doros ł ych". Pragn ą podkre ś la ć swój indywidualizm, swoj ą niezgod ę i bunt wobec otaczaj ą cej rzeczywisto ś ci.

5 Emo P unki Skate Goci Hipisi Rastafarianie ( rastamani) Laleczka barbie ( ż ywa barbie ) Metalowcy

6 Nazwa Emo pochodzi od angielskiego słowa „emotion”,które oznacza emocje.Członkowie subkultury Emo uważają się bowiem za osoby bardzo wrażliwe i mało odporne na otaczające je zło. Czytając ich blogi lub rozmawiając z nimi osobiście, można usłyszeć, iż ich życie jest bardzo trudne i ciężkie, młodość przytłaczająca, a dorośli niczego nie rozumieją. Powszechnie uważa się, iż członkowie tej subkultury lubią pisać wiersze i piosenki, w których wyrażają swoje refleksje o świecie, opisują rozczarowania, plany czy też marzenia. Wiele ludzi popiera wybór bycia kimś innym,jednak niektórzy określają ich mianem "dziwni".Prawda jest jednak taka, że są to osoby wrażliwe, empatyczne,a reszta cech zależy od osobowości. Kultura Emo niesie jednak pozytywne przesłanie – odrzuca konsumpcjonizm, propaguje wegetarianizm i odrzucenie używek, takich jak narkotyki, alkohol, czy papierosy.

7  Przedstawiciele subkultury Emo słuchaj ą pop punka, post hardcore, metalcore i indie rocka. Najcz ęś ciej zarówno chłopcy, jak i dziewcz ę ta nosz ą spodnie typu rurki, T-shirty z nadrukami zespołów, trampki i paski nabijane ć wiekami. Włosy powinny by ć proste, z dług ą, uko ś nie ś ci ę t ą, opadaj ą c ą na oczy grzywk ą. Dziewcz ę ta i chłopcy obrysowuj ą oczy czarn ą kredk ą.

8

9 Punk to wciąż popularny gatunek muzyczny, który powstał w latach 70-tych. Ideologia punk nie jest jasno określona, odrzuca jednak normy i reguły społeczne, które ograniczają wolność jednostki. Subkultura punkowa neguje postawy popularyzowane przez kościół, państwo, rodzinę i szkołę. Przynależność do kultury punkowej widoczna jest w niedbałym stroju, na który składa się stara, skórzana kurtka, podarte spodnie, często z łatami, glany, czyli ciężkie, skórzane buty i nabijany ćwiekami pas. Charakterystycznym atrybutem punka jest irokez, czyli fryzura z wygolonymi bokami i postawionymi w czub włosami na środku głowy. Punki noszą kolczyki lub agrafki w uszach.

10

11

12  Subkultura skate charakteryzuje si ę zamiłowaniem do jazdy na deskorolce, któr ą wykorzystuje si ę nie tylko do poruszania si ę po mie ś cie i jako hobby, ale przede wszystkim do wykonywania ewolucji i trików w skateparkach i na rampach. Skejci nosz ą lu ź ne, cz ę sto kolorowe ubrania – T-shirty, bluzy, workowate spodnie, sportowe obuwie i czapki z daszkiem. Subkultura skate niekiedy mylnie uto ż samiana jest z subkultur ą hip-hop. Skejci słuchaj ą rapu, hip-hopu, reggae, czy odłamów rocka i punka. Pocz ą tki subkultury skejterów si ę gaj ą pocz ą tków skateboardingu, czyli lat 70-tych. Przynale ż no ść do subkultury skate wymaga ci ą głego doskonalenia si ę w wykonywaniu trików na deskorolce. Ewolucje te s ą niekiedy bardzo niebezpieczne i wymagaj ą du ż o pracy, siły i sprawno ś ci fizycznej.

13  Kultura powstała w latach 80-tych i jest odłamem punku. Subkultura gotycka charakteryzuje się fascynacją tym, co mroczne, tajemnicze, ale również romantyczne. Gotów interesuje nie tylko muzyka, ale również literatura, sztuka i architektura. Popularne jest zainteresowanie okultyzmem, wampiryzmem, astrologią, śmiercią i mitologią. Goci i gotki wyróżniają się specyficznym wyglądem i strojem. Pożądany wygląd to blada cera, czarne, długie włosy, usta umalowane czerwoną lub czarną szminką, a paznokcie czarnym lakierem. Najpopularniejsze kolory w stroju to czerń, czerwień i fiolet. Atrybuty gotów to srebrna biżuteria, stroje w stylu retro, aksamit i koronki.

14

15  słuchają death rocka, synthpopu, EBM, oraz neofolku, a także muzyki industrialnej oraz industrialno- elektroniczne. Ponadto, wielu ludzi błędnie utożsamia subkulturę gotycką z satanizmem. W rzeczywistości goci mimo swej fascynacji mrokiem, nie mają nic wspólnego z kultem szatana. Za typowe stroje gotów można uznać możliwie szykowne ubrania w stylu retro wzorowane na XIX-wiecznej arystokracji, czarne płaszcze i ciemne okulary, jak i niezwykle krzykliwe czarno-kolorowe futurystyczne kreacje graniczące z zagranicznymi stylami techno – oraz wszelkie ich kombinacje.

16 Pierwsze grupy pojawi ł y si ę w latach 60-tych w USA, jako wyraz buntu przeciwko tradycyjnym ameryka ń skim warto ś ciom. Hipisi g ł osili has ł a wolnej mi ł o ś ci, powrotu do natury, pacyfizmu (ruch spo ł eczno –polityczny d ążą cy do pokoju, pot ę piaj ą cy wszelkie wojny),dost ę pu do narkotyków, tolerancji w zakresie wyboru sposobu ż ycia, zachowania i ubioru. W Polsce na prze ł omie lat 60-tych i 70-tych tworzono komuny na Mazurach, w Bieszczadach i w okolicy Warszawy. Od lat 80-tych hippisów uto ż samiano w Polsce z narkomanami. Z biegiem lat ruch przesta ł istnie ć, ale pogl ą dy dawnych hipisów nadal znajduj ą zwolenników w ś ród m ł odych ludzi.

17

18 Ruch powstał na Jamajce w drugiej połowie lat 60-tych, choć jego tradycje są znacznie dawniejsze. Obejmuje głównie środowiska murzyńskich imigrantów w Wielkiej Brytanii oraz Murzynów w USA. Ruch zakłada konieczność zwrócenia się ku religii. Jednym z najistotniejszych symboli najczęściej występujących w języku rastafarian jest Babilon rozumiany jako pogrążony w grzechu świat białego człowieka. W Europie sekta zdobyła duży rozgłos, ale Polska jest jedynym krajem, w którym istnieje ruch białych rastafarian. Pojawili się w latach 80-tych wraz z muzyką Boba Marleya. Wielu z nich wywodziło się z ruchu punk, który w pewnym momencie wydał się im mało twórczy. Ideologia rodzimego rastafarianizmu atakuje głównie sfery moralne rzeczywistości. Światu zła przeciwstawiają oni swoją kulturę: muzykę, styl życia. Żyją w komunach, jedzą żywność przez siebie wyprodukowaną. Nie piją alkoholu, zalecają wegetarianizm. Używają marihuany jako środka pomagającego w medytacjach.

19 Rastafarianie noszą długie galabije(tradycyjna szata mężczyzn arabskich, przypominająca nieco europejską koszulę nocną), kolorowe wdzianka, w których dominują kolory flagi Organizacji Jedności Afryki – czerwony, żółty i zielony. Ważna jest fryzura tak zwane dready, czyli długie włosy skręcone w wąskie pasma,których się nie rozczesuje. Ludzie Rasta z natury są spokojni i nie narażają się na ataki innych ugrupowań.

20

21

22 Valeria Lukyanova (ur. 23 sierpnia 1985 ) to ukraińska modelka, najlepiej znana z podobieństwa do Mattel - wyrobów lalki Barbie. Dla wzmocnienia efektu Valeria Lukyanova używa makijażu, soczewek kontaktowych na oczy naturalnie zielone.Stwierdziła, że miała implanty piersi,ale reszta jej ciała jest całkowicie naturalna i szczupła dzięki codziennym treningom w siłowni i specjalnej diecie.

23

24

25 Firma Mattel uznała, że Barbie jest zrobiona w skali 1 do 6. Ma około 20 lat, wzrost 175 cm, waży najwyżej 50 kg, co niestety wskazuje na poważne zaburzenia, a nawet choroby. Poniższe fakty naukowe powinny Was co najmniej zastanowić:

26 -- nogi Barbie s ą dłu ż sze od r ą k o 50 % (u zwykłej kobiety ró ż nica wynosi 20%) -- uda i łydki s ą nienormalnie cienkie -- talia 40-45 cm (zmie ś ciłoby si ę pół w ą troby i kilkadziesi ą t cm jelita, a człowiek ma około (5- 6 m) -- kostka Barbie ma obwód około 15 cm, a u zdrowej dziewczyny około 20-23 cm. Przy takim wzro ś cie lalka ma dzieci ę c ą stop ę, dlatego mogłaby si ę porusza ć wył ą cznie na czworaka lub o kulach. Z tym, ż e jej r ą czki by tego nie wytrzymały... -- głowa Barbie ma obwód około 55 cm, a nastolatki około 51 cm

27 -- szyja lalki jest prawie dwa razy dłu ż sza i ma około 23 cm obwodu, a normalnie - około 38 cm. Inaczej mówi ą c Barbie złamałaby sobie kark. -- nadgarstek Barbie ma około 9 cm obwodu, a przeci ę tna kobieta ma około 15-18 cm. Oznacza to, ż e nawet nie mogłaby chodzi ć na czworaka ani o kulach. -- obwód biustu u lalki wynosi 100 cm, a bioder 84 cm... Daleko jej od ideału 90-60- 90. Mo ż na tak wymienia ć dalej. Jak wida ć proporcje lalki s ą nieosi ą galne, niezdrowe i dalekie od rzeczywisto ś ci.

28 Subkultura ta powstała na początku lat 70.XX w., zgromadzona wokół muzyki heavymetalovej i jej podgatunków. Powstali w Wielkiej Brytani i Stanach Zjednoczonych. Społeczność tą tworzą ludzie młodzi, biali pochodzący z niższych i średnich klas. Metalowcy potwierdzają swoją przynależność do tej subkultury bądź sceny heavymetalowej grając w zespołach metalowych, uczęszczając na koncerty, kupując albumy metalowe, wymieniając się nagraniami, czy przez aktywność na stronach internetowych o tematyce heavymetalowej. Ważnym elementem jest kupowanie oryginalnych płyt.

29 D ł ugie w ł osy, skórzane kurtki, koszulki typu T-shirt, naszywki z nazwami ulubionych zespo ł ów pomagaj ą w identyfikowaniu si ę cz ł onków tej subkultury. Klasyczny styl metalowców spotykany powszechnie w latach 80. to d ł ugie w ł osy, w ą skie d ż insy, bia ł e adidasy, katany (cz ę sto z naszywkami ulubionych zespo ł ów), skórzane kurtki, „ramoneski", na które cz ę sto nak ł ada si ę d ż insowe kamizelki.

30

31

32

33


Pobierz ppt " 1.Co to jest subkultura?  2.Charakterystyka grup podkulturowych.  3.Zalety bycia w grupie subkulturowej.  4. Zagrożenia ze strony subkultur."

Podobne prezentacje


Reklamy Google