Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIASTA PARTNERSKIE Görlitz i Zgorzelec GörlitzZgorzelec ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIASTA PARTNERSKIE Görlitz i Zgorzelec GörlitzZgorzelec ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o. 1."— Zapis prezentacji:

1 MIASTA PARTNERSKIE Görlitz i Zgorzelec GörlitzZgorzelec ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o. 1

2 WYKAZ ZLIKWIDOWANYCH LOKALNYCH KOTŁOWNI WĘGLOWYCH w Zgorzelcu przy współpracy ZPEC, Miasta Zgorzelec i Odbiorców ciepła. II A.W.P. - 1987 Polmozbyt - 1988 Sklep Meblowy - 1988 Em. Plater - 1988 Szkoła nr 5 - 1989 Konarskiego 1 - 1992 Powstańców 1 - 1992 P.K.S - 1993 Kościół św. Bonifacego - 1993 Warszawska 52 - 1994 Powstańców 62 przedszkole - 1994 Konarskiego ZOZ - 1994 Poluszyńskiego 6 - 1995 Wrocławska 17 - 1995 Struga 25 a - 1995 Daszyńskiego 86 - 1995 Okrzei - 1995 Warszawska 1 - 1995 Szkoła nr 3 - 1995 Krupińskiego (ob. MADO) - 1996 II A.W.P 2-4 - 1997 Langiewicza - 1997 Famago - 1998 Św. Jana - 1998 Chrobrego 14 - 1998 Chrobrego 6 - 1998 Warsztaty szkolne A.K. - 1998 Starostwo Powiatowe - 1999 M.D.K. - 2001 Gerda II Boh. II AWP - 2001 MOPS Traugutta - 2002 OSW - 2002 Gimnazjum Orzeszkowa - 2002 TBS E. Orzeszkowej (MZGM) - 2002 Urząd Skarbowy - 2002 TBS E. Orzeszkowej - 2003 Spółdzielca E. Plater - 2005 Spółdzielnia Delta - 2007 RAZEM 38 2

3 LATA 2000 – 2002 MODERNIZACJA KOTŁÓW PAROWYCH KE-25s w Ciepłowni przy ul. Groszowej w Zgorzelcu. FINANSOWANIE Inwestycja współfinansowana przez Miasto Zgorzelec i ZPEC Zgorzelec Przy wsparciu finansowym w formie pożyczek NFOŚiGW WFOŚiGW Inwestycja zlikwidowała występujące wcześniej przekroczenia emisji tlenku węgla ( CO ) 3

4 EFEKTY MODERNIZACJI KOTŁÓW PAROWYCH KE-25s w Ciepłowni przy ul. Groszowej w Zgorzelcu PODSUMOWANIE 4

5 SPRAWNOŚĆ WYTWARZANIA CIEPŁA w Ciepłowni przy ul. Groszowej w Zgorzelcu w [ % ] PO MODERNIZACJI KE-25s nr 1 PO MODERNIZACJI KE-25s nr 2 i 3 5

6 2003r. - NOWA KOTŁOWNIA GAZOWA przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu. Likwidacja kotłowni opalanej węglem kamiennym. Redukcja emisji: SO2 - ok. 6 Mg/rok ( 100% ) Pyłu - ok. 6 Mg/rok ( 99% ) CO - ok. 5 Mg/rok ( 98% ) Odpady - „zero” odpadów 6

7 2003r. - NOWA KOTŁOWNIA GAZOWA przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu. Likwidacja kotłowni opalanej węglem kamiennym. FINANSOWANIE Inwestycja współfinansowana w formie dotacji przez Saksońskie Ministerstwo ds. Środowiska Przy wsparciu finansowym w formie pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7

8 WSPÓŁPRACA POLSKO – NIEMIECKA Biorąc pod uwagę potrzebę utrzymania czystego powietrza w Görlitz i w Zgorzelcu oraz dotychczasową dobrą współpracę kontynuowano spotkania i rozmowy z Saksońskim Ministerstwem Stanu ds. Środowiska i Rolnictwa w Dreźnie. Współpraca dotyczyła : MODERNIZACJI SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO ZGORZELCA, W TYM INSTALACJI ODPYLANIA W CIEPŁOWNI PRZY UL. GROSZOWEJ. 8

9 2008r. - Modernizacja wymiennikowni parowo- wodnej w Ciepłowni przy ul. Groszowej. 2007r. - Połączenie dwóch lokalnych systemów grzewczych przy ul. Orzeszkowej zasilanych dotychczas z kotłowni olejowej i gazowej. Dotacja w wysokości 1 154 tys. zł. ( 60 % łącznych nakładów w wys. 1 917 tys. zł. ) 1,076 MW Redukcja emisji: SO 2 - ok. 0,2 Mg/rok (100%) Pył- ok. 0,6 Mg/rok (98%) CO 2 - ok. 180 Mg/rok (19%) FAZA 1 MODERNIZACJI - WYKONANA Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie). 9

10 POŁĄCZENIE DWÓCH SYSTEMÓW LOKALNYCH PRZY UL. ORZESZKOWEJ – NOWE WĘZŁY CIEPLNE E. Orzeszkowej 16E. Orzeszkowej 26 E. Orzeszkowej 36 E. Orzeszkowej 48 E. Orzeszkowej 44 10

11 Modernizacja instalacji odpylania w Ciepłowni przy ul. Groszowej FAZA 2 W dn. 2.07.2008r. podpisano umowę dot. dotacji w wys. 2,076 mln euro – do 75 % nakładów Inwestycje dotowane ze środków funduszu Współpraca Polsko-Niemiecka, który jest finansowany przez Rząd Federalny Niemiec w Berlinie - Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody I Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec. Główny efekt Zmniejszenie emisji pyłu do 20 mg/m3. 11

12 26.02.2009r. Transgraniczne rozwiązania w zakresie utrzymania czystego powietrza w Görlitz i w Zgorzelcu Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal w Ostritz 10 – lecie współpracy saksońsko - dolnośląskiej Zarząd ZPEC wziął udział w w/w spotkaniu przedstawiając zrealizowane i planowane działania w zakresie utrzymania czystego powietrza w Zgorzelcu i Görlitz. 12


Pobierz ppt "MIASTA PARTNERSKIE Görlitz i Zgorzelec GörlitzZgorzelec ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google