Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i znaczenie programów EWT dla rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza, doświadczenia i perspektywy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i znaczenie programów EWT dla rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza, doświadczenia i perspektywy."— Zapis prezentacji:

1 Rola i znaczenie programów EWT dla rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza, doświadczenia i perspektywy

2 Współpraca międzynarodowa w ramach UE
Interreg I. 31 programów współpracy transgranicznej na łączną kwotę mln ECU. Interreg II (PHARE CBC). Zrealizowano łącznie 60 programów współpracy transgranicznej na łączną kwotę mln ECU. Interreg III (do 2004 PHARE CBC). Ze środków Interreg IIIA zrealizowano łącznie 62 programy współpracy transgranicznej na łączną kwotę mln euro EWT i EISP. W ramach tych środków na terenie Unii Europejskiej są realizowane 52 programy współpracy transgranicznej (na łączną kwotę mln euro).

3 Programy Transgraniczne
Przedsięwzięcia z zakresu podobnego, jak w przypadku innych Programów krajowych bądź regionalnych. Podstawową różnicą jest międzynarodowy kontekst ich działań. Możliwości realizacyjne dotyczą zarówno działań o charakterze inwestycyjnym, jak i „miękkich” w tym tzw. „people to people” znaczna część funduszy jest przeznaczona na projekty mające na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej, wspomaganie przedsiębiorczości i ochronę środowiska naturalnego, ważne i widoczne są projekty dotyczące wymiany kulturalnej, sportu, turystyki oraz ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia społeczności lokalnych są możliwości odbywania wspólnych spotkań różnych środowisk międzynarodowych, od izb handlowych po koła gospodyń wiejskich, szczególnie cenne są wspólne działania instytucji związanych z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przed katastrofami czy szeroko pojętą ochroną środowiska

4 INTERREG IIIA z udziałem Polski i Niemiec
Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia 29,9 mln € INTERREG III A 86, 5 mln € Polska – Brandenburgia 30,0 mln € Polska – Saksonia 26,6 mln €

5 EWT z udziałem Polski i Niemiec 2007-2013
Południowy Bałtyk 60,7 mln € Wielkość środków EFRR 423,1 mln € Polska – Brandenburgia 124,5 mln € Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia 132,8 mln € Polska – Saksonia 105,1 mln €

6 Współpraca trangraniczna
Udostępnienie środków wspierających międzynarodowe więzy partnerskie na poziomie instytucjonalnym oraz międzyludzkim poprzez programy INTERREG i EWT spowodowało, że współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym ulega coraz silniejszemu zacieśnianiu. Na pograniczu PL-DE zrealizowano ponad tysiąc wspólnych projektów a popyt na środki wykorzystywane we wspólnych działaniach przekroczył możliwości dostępnych w Programach alokacji. Bardzo dobrze rozwija się współpraca Euroregionów, które poprzez Fundusze Mikroprojektów /Małych Projektów realizują pomysły na wspólne przedsięwzięcia po różnych stronach granicy państwowej. W ramach tego instrumentu organizowane są m.in. międzynarodowe festiwale, szkolenia, wymiana młodzieży, wystawy itp.

7 Struktura projektów wg kategorii interwencji
INTERREG IIIA Struktura projektów wg kategorii interwencji 298 projektów

8 Struktura wniosków wg kategorii interwencji
popyt na środki EWT Struktura wniosków wg kategorii interwencji 882 złożone wnioski projektowe

9 regulacje W zakresie EWT poparcie w Radzie uzyskały już polskie postulaty dotyczące: koncentracji tematycznej - ograniczenie wyboru do maksymalnie czterech obszarów tematycznych na program do poziomu 80% budżetu, możliwość wspierania pozostałych obszarów tematycznych w ramach 20% budżetu. możliwości wspierania w programach EWT lokalnej infrastruktury transgranicznej. programowania - programy powinny być przesłane do KE najpóźniej 9 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia ogólnego (prawdopodobna data wejścia w życie rozporządzenia to 1 stycznia 2014 r.). zarządzania i kontroli - model kontroli I stopnia umożliwia utrzymanie funkcji kontrolerów w Urzędach Wojewódzkich, utrzymania możliwości połączenia zadań Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej. kwalifikowalności - obowiązek dla KE w zakresie wydania dokumentu zawierającego wspólne i jednolite zasady kwalifikowalności wydatków w programach EWT. konieczności kontrolowania kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami krajowymi (PZP, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości).

10 Regulacje i propozycje 2014-20
Spełnienie minimum 2 warunków wspólnej realizacji projektów (planowanie, realizacja) oraz co najmniej jednego z pozostałych (personel, finansowanie) Kluczową kwestią pozostaje podniesienie poziomu dofinansowania dla programów EWT do 85% oraz kwalifikowalność VAT Rozporządzenie dot. EWT – prawie ukończone MRR zaproponował podział środków wg 3 kryteriów – liczba ludności (50%), długość granicy (25%), powierzchnia obszaru wsparcia (25%). MRR zakłada utrzymanie realizacji Funduszu Małych/Mikroprojektów. MRR proponuje zmniejszenie liczby wdrażanych programów współpracy transgranicznej udziałem Polski i RFN. (1 lub 2) Ekspertyza Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku. (EGO i EPRC)

11 Regulacje i propozycje 2014-20
Oś priorytetowa 1 Obszar tematyczny 1 Priorytet inwestycyjny x Wskaźniki rezultatu „common” Obszar tematyczny 2 Priorytet inwestycyjny x Wskaźniki produktu „specific” Oś priorytetowa 2 Obszar tematyczny 3 Priorytet inwestycyjny x Wskaźniki rezultatu „common” Obszar tematyczny 4 Priorytet inwestycyjny x Wskaźniki produktu „specific” Priorytet inwestycyjny x Oś priorytetowa n 20% Obszar tematyczny 6 Priorytet inwestycyjny x Obszar tematyczny 9 Priorytet inwestycyjny x Wskaźniki rezultatu „common” Obszar tematyczny 11 Priorytet inwestycyjny x Wskaźniki produktu „specific”

12 Europejska Współpraca Terytorialna - doświadczenia i perspektywy
Zapraszamy na konferencję: Europejska Współpraca Terytorialna - doświadczenia i perspektywy 25 października 2012 Hotel Mercure Panorama Wrocław

13 DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ


Pobierz ppt "Rola i znaczenie programów EWT dla rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza, doświadczenia i perspektywy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google