Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grybów 12 – 13. 06. 2014 OPTYMALIZACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK MEDYCZNYCH DZIAŁANIA PRAKTYCZNE W RAMACH PAKIETU PROPOZYCJI POLSKIEGO INNOWACYJNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grybów 12 – 13. 06. 2014 OPTYMALIZACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK MEDYCZNYCH DZIAŁANIA PRAKTYCZNE W RAMACH PAKIETU PROPOZYCJI POLSKIEGO INNOWACYJNEGO."— Zapis prezentacji:

1 Grybów 12 – 13. 06. 2014 OPTYMALIZACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK MEDYCZNYCH DZIAŁANIA PRAKTYCZNE W RAMACH PAKIETU PROPOZYCJI POLSKIEGO INNOWACYJNEGO KLASTRA MEDYCZNEGO

2 TOWARZYSTWO INŻYNIERII MEDYCZNEJ STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego,,SIMP-ZORPOT” w Gorlicach Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach zorganizował pod patronatem Mirosława Wędrychowicza Starosty Gorlickiego Dymitra Rydzanicza Wójta Gminy Uście Gorlickie Zarządu Głównego SIMP Konferencję naukowo-techniczną INFRASTRUKTURA I TECHNIKA SZPITALNA w dniach 22-24 sierpnia 2013 r. w: INSTYTUCIE ZDROWIA CZŁOWIEKA Uzdrowisko Wysowa nad Parkiem

3 TOWARZYSTWO INŻYNIERII MEDYCZNEJ STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

4

5

6 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA /budynki, instalacje/: 1.Przegląd posiadanych zasobów pod względem: technologicznym, ekonomicznym i technicznym w aspekcie dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, konieczności zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz popytu na usługi 2.Monitorowanie, analiza i optymalizacja kosztów stałych

7 TOWARZYSTWO INŻYNIERII MEDYCZNEJ STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH APARATURA MEDYCZNA /diagnostyczna, zabiegowa, diagnostyczno-zabiegowa/: 1.Przegląd i ocena posiadanych zasobów po względem:  spełniania aktualnych norm  wykorzystania  generowania kosztów / media zas., konserwacja, naprawy/  uzyskiwania przychodów 2.Nadzór nad aparaturą medyczną

8 TOWARZYSTWO INŻYNIERII MEDYCZNEJ STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH RESTRUKTURYZACJA SŁUŻB TECHNICZNYCH SZPITALI: 1.Nowe dostosowane do obecnych potrzeb specjalizacje zawodowe:  technolog szpitala /uczelnia + staż w jedn.referencyjnej/  inżynier aparatury medycznej /uczelnia + staż w jedn.referencyjnej/  Uzupełnienie zespołów diagnostycznych i zabiegowych w inż. Aparatury medycznej

9 TOWARZYSTWO INŻYNIERII MEDYCZNEJ STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH UTWORZENIE OŚRODKA SZKOLEŃ NA PLATFORMIE CYFROWEJ: 1.Podłączenie szpitali 2.Szkolenia w zakresie aparatury medycznej: przeglądów, konserwacji i napraw obsługi 3.Możliwość każdych innych szkoleń

10 TOWARZYSTWO INŻYNIERII MEDYCZNEJ STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Józef Biernat prezes TIM - SIMP


Pobierz ppt "Grybów 12 – 13. 06. 2014 OPTYMALIZACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK MEDYCZNYCH DZIAŁANIA PRAKTYCZNE W RAMACH PAKIETU PROPOZYCJI POLSKIEGO INNOWACYJNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google