Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 Podsumowanie wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013 na Mazowszu stan na 31 października 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 Podsumowanie wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013 na Mazowszu stan na 31 października 2014 r."— Zapis prezentacji:

1

2 2 Podsumowanie wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013 na Mazowszu stan na 31 października 2014 r.

3 Zadania IP w UMWM w Warszawie realizują: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro ds. PO RYBY Wydział Kontroli Administracyjnych Departament Kontroli Wydział Kontroli projektów SPO-ROL, PROW oraz PO RYBY Departament Organizacji Wydział Struktur i Organizacji Wydział Kadr i Szkoleń Wydział Administracyjny Departament Budżetu i Finansów

4 Do dnia 31 października 2014 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński ogłosił cztery konkursy: od 30 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2012 od 30 kwietnia 2012 roku do 1 czerwca 2012 od 5 listopada 2012 roku do 5 grudnia 2012 od 12 listopada 2013 roku do 12 grudnia 2013 roku na łączną kwotę 17 011 069,15 zł.

5 W ramach zakończonych konkursów po ocenie wniosków przez Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński do UMWM w Warszawie wpłynęło 220 wniosków, które uzyskały rekomendację o łącznej wartości 36 806 822,93 zł. co stanowi 238 % w odniesieniu do dostępnych limitów w ramach konkursów LGR ZZ jako beneficjent środka 4.1 e oraz 4.2 (funkcjonowanie LGR i projekty współpracy) złożyła 8 wniosków

6 Do dnia 31 października 2014 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie podpisał 85 umów na realizację LSROR Zalewu Zegrzyńskiego na kwotę 16 468 193,92 zł

7 Wnioski przekazane do UMWM w Warszawie spoza obszaru Województwa Mazowieckiego Ilość wniosków: 65 Wnioskowana kwota dofinansowania: 14 879 346,49 zł Nazwa LGRIlość WoD Stowarzyszenie Dolina Karpia10 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Rybacka Brać Mierzei"5 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany"5 Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka5 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pradolina Łeby"4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie"4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj"4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"4 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie3 Łowicka Grupa Rybacka3 Lokalna Grupa Rybacka "Drwęca"2 Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka2 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta2 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu wieprzy, Grabowej i Unieści1 Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze"1 Lokalna Grupa Rybacka "Między Nidą a Pilicą"1 Lokalna Grupa Rybacka "Warta - Noteć"1 Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński1 Nadnotecka Grupa Rybacka1 Słowińska Grupa Rybacka1 Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp"1

8 Do dnia 31 października 2014 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego podpisał 31 umowy dla wniosków rozpatrywanych spoza obszaru Województwa Mazowieckiego na kwotę 7 278 912,13 zł

9 Łącznie (wnioski z obszaru LGR ZZ i LGR spoza obszaru Województwa Mazowieckiego) do dnia 31 października 2014 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie podpisał 116 umów na kwotę 23 747 106,05 zł

10

11 Informacja na temat rozwiązanych umów: Sektor społeczno – gospodarczy: 3 umowy o wartości 89 468,60 zł

12 Informacja na temat odmów przyznania pomocy/ pozostawienia bez rozpatrzenia: Łącznie (wnioski z obszaru LGR ZZ i LGR spoza obszaru Województwa Mazowieckiego) do dnia 31 października 2014r.: Ilość wniosków o dofinansowanie 101 o wartości około 13 529 814,95 zł

13 Informacja na temat wartości rozliczonych wnioskiem o płatność (refundacja + zaliczki), które zostały zrealizowane do 31 października 2014.: 10 217 047,18 zł

14 14 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.


Pobierz ppt "2 Podsumowanie wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013 na Mazowszu stan na 31 października 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google