Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla nauczycieli 2014 Projekt z zakresu bezpieczeństwa oraz edukacji finansowej dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla nauczycieli 2014 Projekt z zakresu bezpieczeństwa oraz edukacji finansowej dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla nauczycieli 2014 Projekt z zakresu bezpieczeństwa oraz edukacji finansowej dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej

2 Projekt Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki jest skierowany do uczniów klasy drugiej i trzeciej szkoły podstawowej. Uwzględnia wymagania zapisane w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego.

3  nabycie przez uczniów umiejętności bezpiecznego zachowania się i unikania ryzyka,  nabycie wiedzy o finansowych aspektach różnorodnych zdarzeń,  nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu,  inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów z zachowaniem bezpieczeństwa,  wspomaganie ich samodzielności w uczenia się,  rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji. Cele projektu

4  uczy bezpiecznych zachowań,  zachęca rodziców do aktywnego uczestnictwa w edukacji dziecka,  oferuje propozycję różnorodnych form pracy z dzieckiem, kształtujących umiejętność racjonalnego gospodarowania finansami oraz szacunku dla pracy,  zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej, aktywnej formie,  wszystkie zadania edukacyjne są związane z przygodą, w której uczestniczy dziecko,  projekt jest wyposażony w innowacyjne i kolorowe materiały dydaktyczne przekazywane nieodpłatnie szkole. Zalety projektu

5 Realizację projektu rozpoczynamy w klasie II w grudniu. Następnie organizujemy dwa dni zajęć tematycznych w miesiącu z wykorzystaniem zaproponowanych scenariuszy. Realizację kończymy w klasie III w grudniu. Realizacja projektu

6 Nauczyciel może elastycznie dostosowywać treści adekwatnie do możliwości rozwojowych uczniów. Zaplanowane zajęcia obejmują edukacje: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, techniczną, muzyczną, ruchową i społeczno-etyczną. Realizacja projektu

7  Przygotowanie nauczycieli  Zapoznanie rodziców z projektem  Zaproszenie uczniów do podróży  Podróż po galaktyce Finanse i galaktyce Oszczędzania – zajęcia z uczniami,  Analiza oszczędzania – praca rodziców z dzieckiem w domu  Grosikowe wędrówki – prezentacja osiągnięć uczniów  Podsumowanie projektu Etapy realizacji projektu

8 Kolejne etapy projektu  Planeta Grosik  Planeta Portfelik  Planeta Skarbonka  Planeta Zabawka  Grosikowa majówka  Planeta Parasol  Grosikowe wspomnienia  Grosikowe oszczędzanie  Grosikowe wędrówki  Planeta Złotówka

9 Przewodnik dla nauczyciela zawierający:  scenariusze zajęć z opisem celu, metody, przebiegu zajęć i podsumowania,  zestawy zadań pogrupowane w kontach edukacyjnych,  materiały dodatkowe zawierające między innymi słowniczek pojęć, tekst i nuty piosenki. Materiały dla nauczyciela

10 Pakiet materiałów dydaktycznych zawierający:  Plakat z planetami, mała rakieta, nazwy planet,  Parasol bezpieczeństwa i naklejki,  Rakieta – kapsuła mądrości,  Badziki,  Pomaganie – obrazki,  Oszczędzanie – obrazki,  Niedokończone zdania,  Nagrania dźwiękowe,  Grosikowe karty,  Grosikowe ślady i Grosik,  Karta płatnicza,  Zafoliowany zestaw monet i banknotów,  Film „O przechowywaniu pieniędzy dawniej i dziś”.

11  10 Dzienników podróży - zeszyty z kartami pracy  Karta bezpieczeństwa z naklejkami  Karta z monetami i banknotami samoprzylepnymi  Gwiazda do zapisu marzeń  Portfelik do składania  Grosikowy folder  Czapeczka Materiały dla uczniów

12 Ulotka informacyjna Karta „oszczędności” z małymi i dużymi gwiazdkami Naklejki „Porozmawiaj ze mną …” Materiały dla rodziców

13 Zaproszenie uczniów do międzygalaktycznej podróży z Grosikiem Zapraszamy do zabawy całkiem nowej, Całkiem nowej i zupełnie odlotowej. Gwiezdny pojazd już za chwilę w galaktyczny ruszy rejs, A więc wsiadać, nie marudzić, no i cześć. Refren: Od grosika do złotówki Przemierzamy planet sto. W kosmos pędzi już rakieta. Tysiąc przygód czeka nas, Od grosika do złotówki jeszcze raz. Grudzień Program krok po kroku

14 Grudzień Od grosika do złotówki c.d. A gdy ta cudowna podróż się zakończy, Kiedy już dokładnie zrozumiemy to, O czym mówił wciąż Pan Grosik. Tyle dobrych rad nam dał. Teraz wiemy, co nauczyć wszystkich chciał. Refren: Od grosika do złotówki Oszczędzamy cały czas. I gdy nieraz ktoś zapyta: „Jak odnaleźć można skarb?” Od grosika do złotówki – właśnie tak.

15 Styczeń Program krok po kroku Na planecie Grosik, uczniowie:  poznają sposoby bezpiecznego  spędzania ferii zimowych,  poznają znaczenie pojęć: moneta, banknot, awers, rewers,  rozpoznają i nazywają monety,  rozpoznają i nazywają banknoty,  liczą pieniądze,  stosują miana złoty i grosz,  poznają wartość nabywczą pieniądza.

16 Luty Program krok po kroku Na planecie Portfelik, uczniowie :  poznają zawody ludzi dbających o bezpieczeństwo,  dowiadują się o sposobach zarabiania pieniędzy przez dorosłych,  poznają wygląd i zastosowanie karty płatniczej,  odkrywają wartość i potrzebę pracy,  dowiadują się, że nie za każdą pracę trzeba otrzymać zapłatę.

17 Marzec Program krok po kroku Na planecie Skarbonka, uczniowie:  poznają zasady prawidłowego odżywiania,  poznają sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś,  kształtują nawyki oszczędzania  w różnych sytuacjach dnia codziennego,  dowiadują się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy.

18 Kwiecień Program krok po kroku Na planecie Zabawka, uczniowie:  poznają zasady bezpiecznej zabawy,  poznają zasady „udanych zakupów”,  omawiają wpływ reklamy na dokonywanie zakupów,  dowiadują się o potrzebie racjonalnego wydawania pieniędzy.

19 Maj Program krok po kroku Przygotowując Grosikową majówkę, uczniowie:  poznają zasady bezpiecznego zachowania podczas wyjazdów,  poznają pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne,  poznają zasady selektywnej zbiórki odpadów,  przekonują się o korzyściach wynikających z segregowania odpadów.

20 Czerwiec Program krok po kroku Planując wakacje, na planecie Parasol uczniowie poznają:  sposoby bezpiecznego spędzania wakacji,  sposoby bezpiecznego przechowywania pieniędzy,  pojęcia: dług, lokata, karta płatnicza,  zasady racjonalnego gospodarowania własnym budżetem.

21 Wrzesień Program krok po kroku Podczas Grosikowych wspomnień, uczniowie:  poznają zasady bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły,  utrwalą pojęcia: gotówka, zakupy, waluta, budżet domowy, rozważny klient,  poznają euro, walutę krajów należących do Unii Europejskiej,  udoskonalą wiedzę na temat bezpiecznego przechowywania pieniędzy.

22 Październik Program krok po kroku Istotnym elementem wdrażania projektu jest 14-dniowa praca rodziców z dziećmi polegająca na analizie oszczędzania w życiu codziennym. Do rodziców należy:  codzienna rozmowa z dzieckiem i naklejanie gwiazdek na karcie „Oszczędności”,  systematyczna i wyważona analiza oszczędzania prowadzonego przez dziecko w domu,  wybór obszaru, w którym dziecko poczyniło największe postępy,  wręczenie dziecku gwiazdy w kolorze dziedziny największych sukcesów.

23 Październik Program krok po kroku Analizując Grosikowe oszczędzanie, uczniowie:  dokonają, wspólnie z rodzicami, analizy swego oszczędzania w życiu codziennym,  określą przyczyny powodujące straty finansowe,  zaplanują działania zapobiegające niepotrzebnym wydatkom,  dowiedzą się o potrzebie ubezpieczenia mienia i zdrowia przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń.

24 Listopad Program krok po kroku Organizując Grosikowe wędrówki, uczniowie:  utrwalą poznane pojęcia związane z finansami,  udoskonalą umiejętność liczenia i przeliczania pieniędzy,  udoskonalą umiejętność rozwiązywania łamigłówek i krzyżówek,  poznają przepisy ruchu drogowego.

25 Listopad Program krok po kroku Bezpiecznie z Grosikiem W podróż Grosik nas zaprasza właśnie dzisiaj, Do Galaktyk Oszczędzania i Finansów. Chce nauczyć nas, co znaczy Być bezpiecznym, być przezornym, By z Grosikiem ruszyć w galaktyczny rejs! Refren: Od grosika do złotówki Wędrujemy cały czas. Nie zapomnę już o kasku I pamiętam o odblasku. Bezpieczeństwo to jest bardzo ważna rzecz.

26 Listopad Program krok po kroku Bezpiecznie z Grosikiem (2) A gdy ta cudowna podróż się zakończy, Kiedy już dokładnie zrozumiemy to, O czym mówił wciąż Pan Grosik. Tyle dobrych rad nam dał. Teraz wiemy, co nauczyć wszystkich chciał. Refren: Od grosika do złotówki Wędrujemy cały czas. Nie zapomnę już o kasku I pamiętam o odblasku. Bezpieczeństwo to jest bardzo ważna rzecz.

27 Grudzień Program krok po kroku Na planecie Złotówka, uczniowie:  dowiedzą się, jak bezpiecznie spędzać czas wolny w domu,  poznają wieloznaczność pojęć: bogactwo, skarby, osiągnięcia,  stosują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce,  przekonują się o dużej wartości posiadanej wiedzy i zdobywanych umiejętnościach.

28 Konkursy Kontynuacją projektu mogą być konkursy zorganizowane przez nauczycieli. Grosikowe wędrówki są wyjątkową formą środowiskowego podsumowania działań projektowych.

29 Życzę radości i satysfakcji z realizacji projektu. Koordynator Projektu – Bogusława Rajska boguslawa.rajska@junior.org.pl


Pobierz ppt "Szkolenie dla nauczycieli 2014 Projekt z zakresu bezpieczeństwa oraz edukacji finansowej dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google