Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla nauczycieli 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla nauczycieli 2014"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla nauczycieli 2014
Projekt z zakresu bezpieczeństwa oraz edukacji finansowej dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej

2 Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki
Projekt Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki jest skierowany do uczniów klasy drugiej i trzeciej szkoły podstawowej. Uwzględnia wymagania zapisane w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego.

3 Cele projektu nabycie przez uczniów umiejętności bezpiecznego zachowania się i unikania ryzyka, nabycie wiedzy o finansowych aspektach różnorodnych zdarzeń, nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu, inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów z zachowaniem bezpieczeństwa, wspomaganie ich samodzielności w uczenia się, rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

4 Zalety projektu uczy bezpiecznych zachowań,
zachęca rodziców do aktywnego uczestnictwa w edukacji dziecka, oferuje propozycję różnorodnych form pracy z dzieckiem, kształtujących umiejętność racjonalnego gospodarowania finansami oraz szacunku dla pracy, zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej, aktywnej formie, wszystkie zadania edukacyjne są związane z przygodą, w której uczestniczy dziecko, projekt jest wyposażony w innowacyjne i kolorowe materiały dydaktyczne przekazywane nieodpłatnie szkole.

5 Realizacja projektu Realizację projektu rozpoczynamy w klasie II w grudniu. Następnie organizujemy dwa dni zajęć tematycznych w miesiącu z wykorzystaniem zaproponowanych scenariuszy. Realizację kończymy w klasie III w grudniu.

6 Realizacja projektu Zaplanowane zajęcia obejmują edukacje:
polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, techniczną, muzyczną, ruchową i społeczno-etyczną. Nauczyciel może elastycznie dostosowywać treści adekwatnie do możliwości rozwojowych uczniów.

7 Etapy realizacji projektu
Przygotowanie nauczycieli Zapoznanie rodziców z projektem Zaproszenie uczniów do podróży Podróż po galaktyce Finanse i galaktyce Oszczędzania – zajęcia z uczniami, Analiza oszczędzania – praca rodziców z dzieckiem w domu Grosikowe wędrówki – prezentacja osiągnięć uczniów Podsumowanie projektu

8 Kolejne etapy projektu
Planeta Grosik Planeta Portfelik Planeta Skarbonka Planeta Zabawka Grosikowa majówka Planeta Parasol Grosikowe wspomnienia Grosikowe oszczędzanie Grosikowe wędrówki Planeta Złotówka

9 Materiały dla nauczyciela
Przewodnik dla nauczyciela zawierający: scenariusze zajęć z opisem celu, metody, przebiegu zajęć i podsumowania, zestawy zadań pogrupowane w kontach edukacyjnych, materiały dodatkowe zawierające między innymi słowniczek pojęć, tekst i nuty piosenki.

10 Materiały dla nauczyciela
Pakiet materiałów dydaktycznych zawierający: Plakat z planetami, mała rakieta, nazwy planet, Parasol bezpieczeństwa i naklejki, Rakieta – kapsuła mądrości, Badziki, Pomaganie – obrazki, Oszczędzanie – obrazki, Niedokończone zdania, Nagrania dźwiękowe, Grosikowe karty, Grosikowe ślady i Grosik, Karta płatnicza, Zafoliowany zestaw monet i banknotów, Film „O przechowywaniu pieniędzy dawniej i dziś”.

11 Materiały dla uczniów 10 Dzienników podróży - zeszyty z kartami pracy
Karta bezpieczeństwa z naklejkami Karta z monetami i banknotami samoprzylepnymi Gwiazda do zapisu marzeń Portfelik do składania Grosikowy folder Czapeczka

12 Materiały dla rodziców
Ulotka informacyjna Karta „oszczędności” z małymi i dużymi gwiazdkami Naklejki „Porozmawiaj ze mną …”

13 Program krok po kroku Grudzień
Zaproszenie uczniów do międzygalaktycznej podróży z Grosikiem Zapraszamy do zabawy całkiem nowej, Całkiem nowej i zupełnie odlotowej. Gwiezdny pojazd już za chwilę w galaktyczny ruszy rejs, A więc wsiadać, nie marudzić, no i cześć. Refren: Od grosika do złotówki Przemierzamy planet sto. W kosmos pędzi już rakieta. Tysiąc przygód czeka nas, Od grosika do złotówki jeszcze raz.

14 Od grosika do złotówki c.d.
Grudzień Program krok po kroku Od grosika do złotówki c.d. A gdy ta cudowna podróż się zakończy, Kiedy już dokładnie zrozumiemy to, O czym mówił wciąż Pan Grosik. Tyle dobrych rad nam dał. Teraz wiemy, co nauczyć wszystkich chciał. Refren: Od grosika do złotówki Oszczędzamy cały czas. I gdy nieraz ktoś zapyta: „Jak odnaleźć można skarb?” Od grosika do złotówki – właśnie tak.

15 Program krok po kroku Styczeń Na planecie Grosik, uczniowie:
poznają sposoby bezpiecznego spędzania ferii zimowych, poznają znaczenie pojęć: moneta, banknot, awers, rewers, rozpoznają i nazywają monety, rozpoznają i nazywają banknoty, liczą pieniądze, stosują miana złoty i grosz, poznają wartość nabywczą pieniądza.

16 Program krok po kroku Luty Na planecie Portfelik, uczniowie:
poznają zawody ludzi dbających o bezpieczeństwo, dowiadują się o sposobach zarabiania pieniędzy przez dorosłych, poznają wygląd i zastosowanie karty płatniczej, odkrywają wartość i potrzebę pracy, dowiadują się, że nie za każdą pracę trzeba otrzymać zapłatę.

17 Program krok po kroku Marzec Na planecie Skarbonka, uczniowie:
poznają zasady prawidłowego odżywiania, poznają sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś, kształtują nawyki oszczędzania w różnych sytuacjach dnia codziennego, dowiadują się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy.

18 Program krok po kroku Kwiecień Na planecie Zabawka, uczniowie:
poznają zasady bezpiecznej zabawy, poznają zasady „udanych zakupów”, omawiają wpływ reklamy na dokonywanie zakupów, dowiadują się o potrzebie racjonalnego wydawania pieniędzy.

19 Program krok po kroku Maj Przygotowując Grosikową majówkę, uczniowie:
poznają zasady bezpiecznego zachowania podczas wyjazdów, poznają pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, poznają zasady selektywnej zbiórki odpadów, przekonują się o korzyściach wynikających z segregowania odpadów.

20 Program krok po kroku Czerwiec
Planując wakacje, na planecie Parasol uczniowie poznają: sposoby bezpiecznego spędzania wakacji, sposoby bezpiecznego przechowywania pieniędzy, pojęcia: dług, lokata, karta płatnicza, zasady racjonalnego gospodarowania własnym budżetem.

21 Program krok po kroku Wrzesień
Podczas Grosikowych wspomnień, uczniowie: poznają zasady bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły, utrwalą pojęcia: gotówka, zakupy, waluta, budżet domowy, rozważny klient, poznają euro, walutę krajów należących do Unii Europejskiej, udoskonalą wiedzę na temat bezpiecznego przechowywania pieniędzy.

22 Program krok po kroku Październik
Istotnym elementem wdrażania projektu jest 14-dniowa praca rodziców z dziećmi polegająca na analizie oszczędzania w życiu codziennym. Do rodziców należy: codzienna rozmowa z dzieckiem i naklejanie gwiazdek na karcie „Oszczędności”, systematyczna i wyważona analiza oszczędzania prowadzonego przez dziecko w domu, wybór obszaru, w którym dziecko poczyniło największe postępy, wręczenie dziecku gwiazdy w kolorze dziedziny największych sukcesów.

23 Program krok po kroku Październik
Analizując Grosikowe oszczędzanie, uczniowie: dokonają, wspólnie z rodzicami, analizy swego oszczędzania w życiu codziennym, określą przyczyny powodujące straty finansowe, zaplanują działania zapobiegające niepotrzebnym wydatkom, dowiedzą się o potrzebie ubezpieczenia mienia i zdrowia przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń.

24 Program krok po kroku Listopad
Organizując Grosikowe wędrówki, uczniowie: utrwalą poznane pojęcia związane z finansami, udoskonalą umiejętność liczenia i przeliczania pieniędzy, udoskonalą umiejętność rozwiązywania łamigłówek i krzyżówek, poznają przepisy ruchu drogowego.

25 Bezpiecznie z Grosikiem
Listopad Program krok po kroku Bezpiecznie z Grosikiem W podróż Grosik nas zaprasza właśnie dzisiaj, Do Galaktyk Oszczędzania i Finansów. Chce nauczyć nas, co znaczy Być bezpiecznym, być przezornym, By z Grosikiem ruszyć w galaktyczny rejs! Refren: Od grosika do złotówki Wędrujemy cały czas. Nie zapomnę już o kasku I pamiętam o odblasku. Bezpieczeństwo to jest bardzo ważna rzecz.

26 Bezpiecznie z Grosikiem (2)
Listopad Program krok po kroku Bezpiecznie z Grosikiem (2) A gdy ta cudowna podróż się zakończy, Kiedy już dokładnie zrozumiemy to, O czym mówił wciąż Pan Grosik. Tyle dobrych rad nam dał. Teraz wiemy, co nauczyć wszystkich chciał. Refren: Od grosika do złotówki Wędrujemy cały czas. Nie zapomnę już o kasku I pamiętam o odblasku. Bezpieczeństwo to jest bardzo ważna rzecz.

27 Program krok po kroku Grudzień Na planecie Złotówka, uczniowie:
dowiedzą się, jak bezpiecznie spędzać czas wolny w domu, poznają wieloznaczność pojęć: bogactwo, skarby, osiągnięcia, stosują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, przekonują się o dużej wartości posiadanej wiedzy i zdobywanych umiejętnościach.

28 Konkursy Kontynuacją projektu mogą być konkursy zorganizowane przez
nauczycieli. Grosikowe wędrówki są wyjątkową formą środowiskowego podsumowania działań projektowych.

29 Koordynator Projektu – Bogusława Rajska
Życzę radości i satysfakcji z realizacji projektu. Koordynator Projektu – Bogusława Rajska


Pobierz ppt "Szkolenie dla nauczycieli 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google