Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do językoznawstwa synchronicznego 3003-11A1WS Filologia polska, I rok * 2014/2015 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do językoznawstwa synchronicznego 3003-11A1WS Filologia polska, I rok * 2014/2015 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do językoznawstwa synchronicznego 3003-11A1WS Filologia polska, I rok * 2014/2015 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka Polskiego UW e-mail: m.r.swidzinski@uw.edu.pl Konsultacje w pok. 1: środa 14.00-15.00 Strona przedmiotu — szukaj pod: www.mswidz.republika.pl/

2 2 Program 1.Przedmiot językoznawstwa. 2.Cechy definicyjne języka naturalnego. 3.Struktura języka I: słownik i morfologia. 4.Struktura języka II: składnia. 5.Komunikacja językowa. 6.Podstawy leksykologii. Leksykografia. 7.Zróżnicowanie języków świata. Podstawy typologii. 8.Formalne rozumienie języka. Lingwistyka formalna i informatyczna. 9.Typy badań lingwistycznych. 10.Kolokwium.

3 3

4 4 Katarzyna Wielka rozkazała wtedy zamurować kochanka w wieży koło cerkwi. Kupiono tam telewizor, ale ekran wysiadł tuż po przyjeździe do szkoły. Sometimes Mary lets him go but gives him no advice where to go. Tylko pięciu facetów zostało poproszonych o przygotowanie materiałów na wewnętrzne szkolenia w zakresie pierwszej pomocy. Przykłady do analizy

5 Temat 7 Formalne rozumienie języka. Lingwistyka formalna i informatyczna. 5

6 Model — urządzenie funkcjonujące jak oryginał.  Co jest tym oryginałem (= obiektem opisu)? Umowa: JN – zbiór wszystkich zdań poprawnych.  Co modelujemy? Ten zbiór. Opis języka to definicja zbioru wszystkich zdań poprawnych i tylko takich. Język jest zbiorem nieskończonym. Język = gramatyka. Opis języka jest również konwencjonalny i arbitralny. Istnieje nieograniczenie wiele poprawnych gramatyk (= opisów) danego języka. 6 Intuicja opisu formalnego

7  Lingwistyka do początków XX wieku – filologia: analiza tekstów minionych epok, egzegeza, interpretacje historyczne (etymologia).  Lingwistyka I połowy XX wieku – strukturalizm (J.N. Baudouin de Courtenay, F. de Saussure, M. Kruszewski, O. Jespersen, N. Trubeckoj, L. Hjelmslev, L. Tesniére, J. Kuryłowicz, L. Bloomfield, Z. S. Harris): opis struktury, nie genezy. 7 Lingwistyka formalna i informatyczna

8  Lingwistyka formalna: opisy matematyczne – twierdzenia, dowody, rachunki. Opis na papierze!!! Wynik: definicja drzew struktury.  Lingwistyka informatyczna: zadania inżynierskie – automatyczna analiza tekstu, przetwarzanie tekstów, przeszukiwanie itp. Opis jest urządzeniem – na przykład programem komputerowym. Wynik: rzeczywiste drzewa struktury dla danego wyrażenia (parsing trees). Pojęcie implementacji opisu (formalnego). 8 Lingwistyka formalna i informatyczna

9 [Zbiór_zdań] = {1, 17, 909, 1889, 39976145,...} [Zbiór_zdań] to język!!! [Zbiór _znaków_prostych] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} Wyrażenia niepoprawne (= nie należące do języka):  *01  *017  *0000953,... 9 Inny system dwuklasowy

10 Gramatyka formalna = instrukcja: a.Napisz dowolną cyfrę. b.Zakończ. c.Napisz dowolną cyfrę różną od 0. d.Ewentualnie dopisz dowolną cyfrę do wyniku instrukcji c. e.Operację d. możesz ewentualnie powtórzyć dowolnie wiele razy. f.Napisz KONIEC. 10 Gramatyka formalna

11 Nasze derywacje [1] a.0 b.KONIEC 11 Derywacje

12 [2] c.5 d.58 f.KONIEC 12 Derywacje

13 [3] c.5 d.58 e.589 5890 58900 589009.......... f.KONIEC 13 Derywacje

14 Gramatyka formalna – pewien rachunek. Wiele szczegółowych formalizmów. Jedna z postaci gramatyki formalnej: gramatyka struktur frazowych, PS-grammar). G: gdzie: Vsłownik terminalny V'słownik nieterminalny (pomocniczy)  symbol początkowy Pzbiór produkcji 14 Zapis formalny

15 Przykładowa gramatyka formalna V = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} V'= {Cyfra, Cyfra, Liczba, Liczba1}  = Liczba P:(1)Liczba  Cyfradow (2)Liczba  Cyfra Liczbabez0 (3)Liczbabez0  Cyfradow (4)Liczbabez0  Cyfra Liczbabez0 (5)Cyfra  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (6)Cyfra 1  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gdzie  — 'przepisz to, co po lewej, na to, co po prawej stronie produkcji'. (4): produkcja rekurencyjna!!! 15 Zapis formalny

16 Nasze derywacje [1] Liczba Cyfra (1) 0 [2] Liczba Cyfra 1 Liczba 1 (2) 5 Liczba 1 (6) 5 Cyfra(3) 58(5) 16 Derywacje

17 [3] Liczba Cyfra 1 Liczba 1 (2) 5 Liczba 1 (6) 5 Cyfra Liczba 1 (4) 5 8 Liczba 1 (5) 5 8 Cyfra Liczba 1 (4) 5 8 9 Liczba 1 (5) 5 8 9 Cyfra Liczba 1 (4) 5 8 9 0 Liczba 1 (5) 5 8 9 0 Cyfra Liczba 1 (4) 5 8 9 0 0 Liczba 1 (5) 5 8 9 0 0 Cyfra Liczba 1 (4) 5 8 9 0 0 4 Liczba 1 (5) 5 8 9 0 0 4 Cyfra(4) 5 8 9 0 0 4 5(5) 17 Derywacje

18 Synteza i analiza Derywacja to również opis analizy. Interpretacja wyrażenia *058: Reguła Liczba  Cyfra Liczba TAKIEJ REGUŁY NIE MA!!! Więc: wyrażenie się nie analizuje. Wyrażenie jest dewiacyjne (= nie istniejące, niepoprawne). 18 Derywacje

19 Co taka gramatyka „robi”? a. odróżnia wyrażenia poprawne od niepoprawnych (= nie należących do języka), b. interpretuje wyrażenia poprawne, c. wytwarza wyrażenia poprawne. Gramatyka robi to samo, co użytkownik tego języka!!! 19 Gramatyka formalna jako model języka

20 W taki sam sposób można opisywać JN!!! 20 Gramatyka formalna jako model języka

21 Formalne rozumienie języka Język formalny: zbiór wszystkich wyrażeń poprawnych zbudowanych z elementów danego słownika (zbiór wszystkich wyrażeń nad danym alfabetem). Gramatyka formalna: definicja języka formalnego, czyli instrukcja budowy (lub rozbioru) tych i tylko tych zdań, które należą do danego języka. Słownik należy do gramatyki!!! Opis formalny danego JN: zdefiniowanie pewnego języka formalnego i dopasowanie go do opisywanego JN. 21 Język formalny

22 Przewrót kopernikański w lingwistyce Noam Chomsky (1928-), profesor MIT. Syntactic Structures, Cambridge (Mass.) 1957. Gramatyka generatywno-transformacyjna. Gramatyka generatywna: 1.każda gramatyka formalna. 2.gramatyka Chomsky’ego. ST: Standard Theory Idea: składnik frazowy: definicja zbioru drzew składnik transformacyjny: przekształcenia drzew interpretacja fonologiczna i semantyczna 22 Generatywizm

23 Przykładowe reguły frazowe S => NP — AUX — VP VP => V — NP — PP NP => (Det) — N PP => P — NP N => Jeeves, employer, castle V => meet AUX => will P => at DET => the, his 23 Generatywizm

24 24 Generatywizm

25 Intuicja transformacji Przekształcają drzewo w inne drzewo: At the castle, Jeeves will meet his employer. His employer, Jeeves will meet at the castle. Meet his employer at the castle, Jeeves will (indeed). 25 Generatywizm

26 Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge (Mass.) 1965. [Po polsku: Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa 1976] EST: Extended Standard Theory. Idea: drzewo – struktura głęboka drzewo przekształcone – struktura powierzchniowa zachowanie znaczenia ograniczenia selekcyjne interpretacja semantyczna 26 Generatywizm

27 Lectures on Government and Binding, Dordrecht 1981. GB: teoria rządu i wiązania. Idea: proces nabywania języka: 3 składniki –wstępne doświadczenia językowe –UG (zbiór zasad i parametrów) –gramatyka danego języka wszystkie języki świata mają tę samą UG gramatyka: składnik frazowy (z warunkami), jedna transformacja (Move  ) 27 Generatywizm

28 Aparat pojęciowy subkategoryzacja teoria Theta role tematyczne zasada projekcji rozszerzona zasada projekcji rzut (projekcja) przypisywanie przypadka c-command teoria wiązania ograniczenia lokalne łańcuchy A przesunięcie NP punkt lądowania bariera.......................... 28 Generatywizm

29 Inne teorie Joan Bresnan, Ronald Kaplan (po 1970) LFG (Lexical functional grammar) Alain Colmerauer, Fernando Pereira, David Warren (po 1978) DCG (Definite Clause Grammars) Ivan A. Sag, Carl J. Pollard (koniec lat 1980) HPSG (Head-Driven Phrase Structure Grammar) Noam Chomsky (1995) The Minimalist Program 29 Generatywizm

30 Jest bardzo obfita literatura generatywistyczna: opisy wielu języków – także egzotycznych; także polszczyzny. Głównie: GB i HPSG. Pionier: I. Bobrowski GB: P. Bański. J. Błaszczak, K. Dziwirek, B. Rozwadowska, E. Willim, J. Waltoś HPSG: A. Przepiórkowski, A. Kupść, A. Marciniak, A. Mykowiecka 30 Generatywizm

31 PROLOG i DCG w Polsce A. Colmerauer (1978) – gramatyka metamorficzna i język programowania PROLOG. S. Szpakowicz, Formalny opis składniowy zdań polskich (1983, 1986) M. Świdziński, Gramatyka formalna języka polskiego (1992) GM = prawie gotowy parser!!! 31 Gramatyka metamorficzna

32 Przykładowe reguły GFJP FNO (p,rl,o,neg,i,z,kl) = KNODOP (p,rl,o,neg,i,z,kl) FZD (KTÓRY,k,a,c,t,neg1,rl) PRZEC $ RÓŻNE (kl,CO.KTO.WZ) = KNODOP (p,rl,o,neg,i,z,kl) FZD (tfz,k,a,c,t,neg1,rl) PRZEC $ RÓWNE (kl,CO.KTO) $ RÓWNE (tfz,kl.KTÓRY). Chłopiec, którego znam, umarł. Nie mam tego, czym się szczycisz, ani pieniędzy. 32 Gramatyka metamorficzna

33 FW1 (BIER,k,a,c,rl,o,neg,i,z) = FNO (DOP,rl1,o1,neg,i,z,kl). $ RÓWNE (neg,ANI.NIE). FW1 (BIER,k,a,c,rl,o,TAK,i,z) = FNO (BIER,rl1,o1,neg,i,z,kl). Nie kupili żadnej książki. Ciekawą książkę kupili. 33 Gramatyka metamorficzna

34 zdanie(Wf,A,C,T,Rl,O,Neg,Dest,I,Pk,Sub) --> s(ze1), ff(Wf,A,C,T,Rl,O,Wym1,Neg,Dest1,I1,Pk1,na), { sprawdz_wf(Wf,Wym1,Wym) }, sequence_of([ fw(W2,A,C,Rl,O,post,Neg,Dest2,I2,Pk2,po) ^[oblwym_iter,Wym,W2,ResztaWym], fl(A,C,Rl,O,Neg,Dest2,I2,Pk2,po) ^[najwyżej3,0,_,_] ] ^[obldest_iter,Dest1,Dest2,Dest] ^[oblink_iter,I1,I2,I] ^[sprawdz_pk_iter,Pk1,Pk2,Pk] ), { ResztaWym = wym([],OW),resztawym(OW) }. 34 DCG

35 Opis formalny może być zrealizowany w praktyce, czyli zaimplementowany. Implementacja: 1.napisanie programu, 2.sam ten program (aplikacja) 35 Implementacje

36 Analizator morfologiczny AMOR (1999-2002) (Michał Rudolf, Joanna Rabiega-Wiśniewska) 36 Implementacje

37 Analizator morfologiczny POMOR (po 1987) (dr Robert Wołosz, Pecs) 37 Implementacje

38 Analizator morfologiczny Morfeusz (dr Marcin Woliński, Warszawa) 38 Implementacje

39 Analizator składniowy Marcina Wolińskiego Świgra Marcin Woliński, Komputerowa weryfikacja gramatyki Świdzińskiego. Rozprawa doktorska, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa, grudzień 2004 Promotor: J.S. Bień. http://nlp.ipipan.waw.pl/~wolinski/swigra/ 39 Implementacje

40 40

41 41

42 Projekt składniowy: Budowa banku drzew składniowych dla języka polskiego z wykorzystaniem automatycznej analizy składniowej, Nr N 104 2247 35. Kierownik projektu: dr Marcin Woliński. Od 14.10.2008 do 13.10.2011. 42 Implementacje

43 Zastosowania Złota encyklopedia PWN Komputerowy Słownik Języka Polskiego Słownik gramatyczny języka polskiego Korpus PWN Korpus IPI PAN 43 Produkty

44 Wyszukiwarka HOLMES (Michał Rudolf) Wyszukiwarka Poliqarp (Marcin Woliński, IPI PAN) 44 Produkty

45 45 Podsumowanie 1.Druga połowa XX wieku: początek ery lingwistyki formalnej. 2.Wybitne nazwiska: N. Chomsky, J.Bresnan, G. Gazdar, I. Sag, A. Colmerauer, F. Pereira, C. Pollard. W Polsce: I. Bobrowski, E. Willim, A. Przepiórkowski. 3.Ważne teorie: gramatyka generatywno- transformacyjna – teoria standardowa, rozszerzona teoria standardowa, teoria rzadu i wiązania, minimalizm; uogólniona gramatyka struktur frazowych; gramatyka struktur frazowych ze sterowaniem od nadrzędnika; gramatyka metamorficzna. 4.Lingwistyka informatyczna: wykorzystanie gramatyk formalnych jako narzędzia NLP.


Pobierz ppt "Wstęp do językoznawstwa synchronicznego 3003-11A1WS Filologia polska, I rok * 2014/2015 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google