Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lingwistyka Matematyczna Mgr inż. Michał Jaros Lingwistyka Matematyczna wykład 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lingwistyka Matematyczna Mgr inż. Michał Jaros Lingwistyka Matematyczna wykład 2."— Zapis prezentacji:

1 Lingwistyka Matematyczna Mgr inż. Michał Jaros Lingwistyka Matematyczna wykład 2

2 Lingwistyka Matematyczna Agenda Lingwistyka Matematyczna Gramatyka Chomskyego Hierarchia Chomskyego Notacja BNF Podsumowanie Q&A 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros2

3 Lingwistyka Matematyczna Lingwistyka Matematyczna – dział językoznawstwa, w którym do badania języków stosuje się metody matematyczne, podzielony na dwa kierunki: syntetyczny i analityczny. Kierunek syntetyczny zajmuje się badaniem różnych typów gramatyk formalnych (związany z informatyką). 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros3

4 Lingwistyka Matematyczna Tworzenie języków programowania Budowa analizatorów Budowa translatorów Budowa kompilatorów 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros4

5 Lingwistyka Matematyczna 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros5

6 Lingwistyka Matematyczna Słownik – zasób wyrazów (słów) danego języka, podstawa każdego języka. W językach formalnych elementy słownika (słowa) nazywamy symbolami (podstawowymi). Zdanie – ciąg słów zbudowany według określonych reguł. 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros6

7 Lingwistyka Matematyczna Syntaktyka (składnia) – dział gramatyki zajmujący się budową zdań, badaniem zależności między wyrazami w zdaniu. Badanie struktury języka. Semantyka – dziedzina zajmująca się znaczeniem zdań. 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros7

8 Lingwistyka Matematyczna Język formalny – język złożony ze wszystkich słów (wyrażeń) uzyskiwanych za pomocą ściśle określonych reguł; definiowany zwykle przez gramatykę formalną. Gramatyka formalna – definicja składni języka. Zbiór reguł lub formuł, które określają zbiór formalnie poprawnych zdań. 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros8

9 Lingwistyka Matematyczna Gramatyka Chomskyego Noam Chomsky Język jest według Chomsky'ego nieskończonym zbiorem zdań, generowanych za pomocą skończonej liczby reguł i słów. Bezbarwne zielone idee wściekle śpią. 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros9

10 Lingwistyka Matematyczna Gramatyka Chomskyego Matematyczna definicja języka Język L = L ( T, N, P, S ) jest definiowany przez: T – słownik symboli końcowych; N – zbiór symboli pomocniczych; P – zbiór produkcji (reguł syntaktycznych); S – głowa języka, symbol początkowy należący do N; 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros10

11 Lingwistyka Matematyczna Gramatyka Chomskyego Język L ( T, N, P, S ) jest zbiorem ciągów symboli końcowych ξ, które mogą być wyprowadzone z S zgodnie z podaną poniżej regułą gdzie, ξ oznacza ciąg symboli T* oznacza zbiór wszystkich ciągów symboli z T 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros11

12 Lingwistyka Matematyczna Gramatyka Chomskyego Ciąg n może być wyprowadzony z ciągu 0 wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją ciągi 1, 2,…., n-1 takie, że każdy ciąg i może być bezpośrednio wyprowadzony z i-1 zgodnie z podaną poniżej regułą 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros12

13 Lingwistyka Matematyczna Gramatyka Chomskyego Ciąg η może być bezpośrednio wyprowadzony z ξ ciągu wtedy i tylko wtedy gdy istnieją ciągi α, β, ξ, η takie że: ξ = α ξ β η = α η β P zawiera produkcje ξ ::=η 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros13

14 Lingwistyka Matematyczna Hierarchia Chomskyego 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros14 Hierarchia klas języków formalnych. Typ 0 – Języki rekursywnie przeliczalne Typ 1 – Języki kontekstowe Typ 2 – Języki bezkontekstowe Typ 3 – Języki regularne

15 Lingwistyka Matematyczna Hierarchia Chomskyego Języki rekursywnie przeliczalne – języki generowane przez wszystkie gramatyki formalne, zawierające produkcje postaci α β, gdzie α, β dowolne słowa złożone z nieterminali i terminali. (maszyna Turinga) 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros15

16 Lingwistyka Matematyczna Hierarchia Chomskyego Języki kontekstowe – języki generowane przez gramatyki kontekstowe, zawierające produkcje postaci αAβ αγβ, gdzie α, β, γ dowolne słowa złożone z nieterminali i terminali, A – nieterminal S aBc S ε aAB abCB (automat liniowo ograniczony) 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros16

17 Lingwistyka Matematyczna Hierarchia Chomskyego Języki bezkontekstowe – języki generowane gramatyki bezkontekstowe. S aBc S ε A BC (niedeterministyczny automat ze stosem) 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros17

18 Lingwistyka Matematyczna Hierarchia Chomskyego Języki regularne – języki generowane przez gramatyki regularne. Mogą być generowane przy pomocy wyrażeń regularnych. S aB S ε A a (automat skończony) 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros18

19 Lingwistyka Matematyczna Notacja BNF (Backus-Naur Form) Notacja BNF jest sposobem zapisu reguł gramatyk, produkcji, czyli sposobem opisu języków formalnych. ::= ::= kwiaty | gwiazdy ::= kwitną | świecą 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros19

20 Lingwistyka Matematyczna Notacja BNF Produkcje – reguły poprzez które można zdefiniować język Symbol początkowy - Symbole pomocnicze (nieterminalne):,, Symbole końcowe (terminalne): kwiaty, gwiazdy, kwitną, świecą Metasymbole notacji BNF:, ::=, | 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros20

21 Lingwistyka Matematyczna Notacja BNF Gramatyka ::= ::= kwiaty | gwiazdy ::= kwitną | świecą Zdania należące do gramatyki kwiaty kwitną gwiazdy świecą kwiaty świecą gwiazdy kwitną 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros21

22 Lingwistyka Matematyczna Notacja BNF Uproszczona notacja BNF S ::= A B A ::= a | b B ::= c | d Zdania należące do gramatyki ac ad bc bd 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros22

23 Lingwistyka Matematyczna Notacja BNF Symbol początkowy - S Symbole pomocnicze (nieterminalne): wielkie litery alfabetu Symbole końcowe (terminalne): małe litery alfabetu 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros23

24 Lingwistyka Matematyczna Podsumowanie 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros24 Lingwistyka Matematyczna Gramatyka Chomskyego Hierarchia Chomskyego Notacja BNF

25 Lingwistyka Matematyczna Q&A 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros25

26 Lingwistyka Matematyczna KONIEC 2008-03-16Mgr inż. Michał Jaros26


Pobierz ppt "Lingwistyka Matematyczna Mgr inż. Michał Jaros Lingwistyka Matematyczna wykład 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google