Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompilacja przechodnia. Interpretacja Język programowania Język programowania (programming language) jest zbiorem reguł, symboli i słów specjalnych (kluczowych)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompilacja przechodnia. Interpretacja Język programowania Język programowania (programming language) jest zbiorem reguł, symboli i słów specjalnych (kluczowych)"— Zapis prezentacji:

1 Kompilacja przechodnia

2 Interpretacja

3 Język programowania Język programowania (programming language) jest zbiorem reguł, symboli i słów specjalnych (kluczowych) używanych do zapisywania tekstu programu. Reguły dotyczą gramatyki (syntax) i znaczenia - semantyki (semantics). Definicja Gramatyką nazywamy reguły formalne określające jak zapisywać poprawnie instrukcje i konstrukcje w języku programowania. Definicja Semantyką nazywamy reguły określające znaczenie instrukcji i konstrukcji zapisanych w języku programowania.

4 Metajęzyk Gramatyka języka programowania musi być jednoznaczna. Uznajemy, że komputer nie myśli. W celu uniknięcia niejednoznaczności gramatyka języka programowania zapisywana jest w precyzyjnym języku formalnym nazywanym metajęzykiem. Definicja Metajęzykiem nazywamy język używany do opisu innego języka. Gramatyka Ady zdefiniowana jest przy pomocy rozszerzonej notacji Backusa-Naura (EBNF – Extended Backus-Naur Form).

5 EBNF (Extended Backus-Naur Form) ::=jest określone jako (równe z definicji) [ ]element opcjonalny { }element powtórzony 0 lub więcej razy |lub (oddziela elementy zamienne)

6 EBNF (Extended Backus-Naur Form) Przykład digit ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 identifier ::= letter {[_]letter_or_digit} letter_or_digit ::= letter|digit letter ::= upper_case_letter |lower_case_letter |accented_letter

7 Słowniczek digit – cyfra, identifier – identyfikator, letter – litera, upper_case_letter – wielka litera, lower_case_letter – mała litera, accented_letter – litera akcentowana.

8 Struktura programu w Adzie ada_program ::= [context_clause] procedure program_name is [declarative_part] begin sequence_of_statements end program_name; Przykład PP_001_Pierwiastki_Trojmianu

9 Słowniczek context_clause – lista importowa, program_name – nazwa (identyfikator) programu, declarative_part – część deklaracyjna, sequence_of_statements – ciąg instrukcji.

10 Zapisywanie treści programów Składowe tekstu programu Identyfikatory Słowa zastrzeżone Liczby Komentarze

11 Składowe tekstu programu małe i duże litery alfabetu łącznie z literami akcentowanymi cyfry dziesiętne 0..9 znaki specjalne # & ( ) * +, -. / : ; _ | znak odstępu czyli spacji

12 Identyfikatory 1 Definicja Identyfikator (identifier) jest nazwą procesu, albo obiektu i służy do odwoływania się do tego procesu, albo obiektu identifier ::= letter {[_]letter_or_digit} Identyfikator musi zaczynać się od litery, nie może kończyć się podkreślnikiem, dwa podkreślniki nie mogą wystąpić obok siebie. Zalecenia stylistyczne Używaj identyfikatorów zrozumiałych dla czytającego Twój program Używaj tej samej postaci identyfikatora w całym programie

13 Identyfikatory 2 Przykład To jest formalnie ten sam identyfikator Moj_Program moj_program mOJ_pROGRAM MOJ_PROGRAM Identyfikatorem nie może być słowo zastrzeżone (kluczowe) (reserved word, key word)

14 Słowa zastrzeżone albo kluczowe (reserved words, key words) abortabsabstractacceptaccess aliasedallandarrayat beginbodycaseconstantdeclare delaydeltadigitsdoelse elsifendentryexceptionexit forfunctiongenericgotoif inislimitedloopmod newnotnullofor othersoutpackagepragmaprivate procedureprotectedraiserangerecord remrenamesrequeuereturnreverse selectseparatesubtypetaggedtask terminatethentypeuntiluse whenwhilewithxor

15 Liczby Całkowite Cyfry: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F} Podstawy: {2,..., 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15} Domyślna: 10 Postać wykładnicza: E albo e Przykład 2000 = 2e3 = 2000E0 Podstawa#Reprezentacja# Przykład 16#B#e+2 = 11*16 2 Grupowanie: = 10_000_000 = 10e6 Rzeczywiste zawierają kropkę dziesiętną = E2 = e-2 = 10#123.45#

16 Komentarze Zalecenia stylistyczne Należy pisać programy z pełnymi objaśnieniami. Pierwszy komentarz powinien zostać umieszczony po nagłówku programu i powinien wyjaśniać do czego program służy. Można tam również podać źródło algorytmu wg którego realizowane są obliczenia. Van Tassel (1982) podaje następujące zalecenia: Stosuj komentarze wstępne – patrz wyżej Stosuj przewodniki po długich programach Komentarz ma dawać więcej niż parafrazę tekstu programu Błędne komentarze są gorsze niż zupełny ich brak

17 Zadania. Literatura podstawowa Przykład A : Float; -- To jest zmienna rzeczywista Zadania Ada_Zadania_01_Pojecia_Wstepne.pdf Literatura podstawowa Morawski, M., Zajączkowski, A.M. (2003). Wstęp do programowania w języku Ada95. Rozdziały 1, 2.


Pobierz ppt "Kompilacja przechodnia. Interpretacja Język programowania Język programowania (programming language) jest zbiorem reguł, symboli i słów specjalnych (kluczowych)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google