Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych"— Zapis prezentacji:

1 Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych

2 Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych
1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomiędzy rządami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 51 Uzyskanie uprawnień do nadawania tytułu inżyniera informatyki

3 Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych
2013 Firma Nokia uhonorowała Michała Tomaszewskiego, wykładowcę Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, tytułem Nokia Developer Champion przyznawanym najbardziej aktywnym promotorom technologii developerskich Nokia. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zajęła II miejsce wśród niepublicznych uczelni wyższych w Polsce. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zajęła I miejsce wśród wszystkich niepublicznych uczelni akademickich w kraju w rankingu naukowym polskich uczelni akademickich przygotowanym przez Politykę 2014 PJWSTK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. W rankingu tygodnika Wprost uczelnia zajęła drugie miejsce wśród niepaństwowych uczelni, a piąte w ogóle, jako uczelnia najbardziej ceniona przez pracodawców. Ranking powstaje na podstawie sondażu przeprowadzanego wśród 500 największych firm w Polsce. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) zmieniła nazwę na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych (PJATK). Zmiana to efekt otrzymania kolejnych uprawnień i awansu uczelni do rangi akademii.

4 Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych
Studia I-go stopnia Informatyka Kultura Japonii Sztuka Nowych Mediów - Grafika Zarządzanie Informacją Architektura Wnętrz

5 Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych
Studia II-go stopnia Informatyka Sztuka Nowych Mediów - Grafika Informatyka Społeczna Kultura Japonii

6 Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych
Studia III-go stopnia Informatyka Informatyka Społeczna Bioinformatyka

7 Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych
Studia Podyplomowe Fotografia (NOWOŚĆ!) IT w Biznesie Technologie Internetu Bazy danych i ich aplikacje Zaawansowane multimedia Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych Zarządzanie projektami Realizacja Dźwięku

8 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PRZY POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH

9 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Akademickie Liceum Ogólnokształcące działa przy jednej z najlepszych uczelni niepaństwowych w Polsce Nowatorski program nauczania zawiera aktualne dziedziny informatyki, kulturoznawstwa, gwarantuje wysoki poziom nauczania plastyki i doskonale przygotowuje na studia kierunkowe. Zapewniamy dobrą atmosferę nauki, wszechstronne pogłębianie wiedzy i rozwój indywidualnych zainteresowań ucznia. Nasi uczniowie uczestniczą także w zajęciach i wykładach z historii i kultury Japonii oraz w kołach naukowych organizowanych przez Uczelnię. Niezależnie od profilu klasy, proponujemy bogatą ofertę języków obcych, w tym możliwość nauki języka japońskiego.

10 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Liceum rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2007 roku jako Informatyczne Liceum Ogólnokształcące z programem nauczania nastawionym na nauki ścisłe, przede wszystkim informatykę. Jako, że nasza oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem, w następnym roku szkolnym utworzyliśmy dodatkowe klasy o innych profilach. Od września 2008 roku działamy jako Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJWSTK, od października 2014 zaś jako Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK.

11 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KOŁA ZAINTERESOWAŃ: MATEMATYCZNE INFORMATYCZNE PLASTYCZNE FILM I TEATR JAPOŃSKI GIER RPG

12 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W naszej szkole odbyły się warsztaty związane m.in. z kulturą Japonii: „Kimono – rzecz do noszenia” „Soroban. Liczydło Japońskie” „Kanzashi. Tradycyjne rękodzieło” FAKULTETY : - Język niemiecki - Fizyka - Matematyka ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE : - Matematyka - Język polski

13 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Nasze sukcesy: Wyróżnienia w konkursie matematycznym „KANGUR”. Zakwalifikowanie uczniów ALO do kolejnych etapów olimpiady przedsiębiorczości, informatycznej, matematycznej, konkursów z języka angielskiego. Stypendia ufundowane przez TOSHIBA International Foundation dla uczniów i nauczycieli liceum, w ramach którego uczestniczyli w Toshiba Youth Conference, w Japonii w latach 2009, 2010 i 2011. Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów ALO za najwyższą średnią ocen.

14 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Nasze sukcesy: Miejsce 7 w rankingu niepublicznym liceów ogólnokształcących przygotowany w oparciu o średnie procentowe wyników z matur z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego z 2010 roku (portal WIADOMOŚCI24). Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów ALO za najwyższą średnią ocen. Nagrody w konkursach algorytmicznych organizowanych przez uczelnię. II miejsce w VIII Mistrzostwach Warszawy Szkół Niepublicznych w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 2014 (WF)

15 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

16 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA INFORMATYCZNO - MATEMATYCZNA przedmioty kierunkowe Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Godzin Programowanie komputerowe 2 6 Podstawy systemów komputerowych 1 - Użytkowanie komputerów Tworzenie aplikacji multimedialnych Algorytmy i struktury danych Projektowanie systemów komputerowych Relacyjne bazy danych Geometria 5 Język obcy obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański lub japoński

17 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA KULTUROZNAWCZA przedmioty kierunkowe Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Godzin Wstęp do kulturoznawstwa 1 - Obyczajowość kultur Wschodu 2 Historia Dalekiego Wschodu Życie codzienne w Japonii Film i teatr japoński Komunikacja międzykulturowa Filozofie i religie Dalekiego Wschodu Antropologia kultur Dalekiego Wschodu Język obowiązkowy – angielski Język obowiązkowy orientalny – japoński lub chiński Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański

18 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA PLASTYCZNO-INFORMATYCZNA przedmioty kierunkowe Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Godzin Rysunek 1 3 Malarstwo 2 4 Podstawy projektowania graficznego Podstawy fotografii - Grafika komputerowa Tworzenie stron www Użytkowanie komputerów Historia sztuki 8 Rzeźba Język obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański lub japoński

19 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI

20 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa Informatyczno-Matematyczna O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (matematyka, informatyka, fizyka) i punkty z matematyczno – przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego Finaliści olimpiad z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka; a także finaliści innych konkursów informatycznych, będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

21 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa Kulturoznawcza O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (język polski, język angielski, historia) i punkty z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego. Finaliści olimpiad z przedmiotów: j. polski, nowożytny język europejski; a także finaliści innych konkursów, będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

22 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa Plastyczno-Informatyczna Kandydaci składają teczkę z własnymi pracami. Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym do 50 x 70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie. O zakwalifikowaniu do klasy decyduje ocena prac z teczki. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym. Od 04 maja do 26 czerwca przyjmowane są teczki z pracami plastycznymi

23 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Rok szkolny 2015/ Procedura rekrutacji : 1. Zgłoszenia kandydatów do Liceum przyjmowane są w Sekretariacie ALO lub przez strony internetowe Szkoły od 4 maja 2015 roku. 2. Kandydat powinien złożyć w Sekretariacie następujące dokumenty: podanie o przyjęcie, odpis świadectwa ukończenia gimnazjum ksero legitymacji gimnazjalnej odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 3. W przypadku zgłoszenia przez strony internetowe należy wypełnić formularz i przesłać pocztą wymagane dokumenty z pkt Kandydat nabywa praw ucznia po: pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla każdego profilu klas dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum wpłaceniu wpisowego podpisaniu kontraktu szkoła-rodzice

24 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Rok szkolny 2015/2016 od Składanie podań o przyjęcie do Liceum podpisanych przez Rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły lub rejestracja internetowa. Złożenie teczki z własnymi pracami dla klasy plastyczno-informatycznej. Od – 3.07 (do godz. 16:00)  Złożenie poświadczonych przez gimnazjum kopii świadectwa i  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (godz. 16:00) Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Liceum i listy rezerwowej (do godz. 16:00) Składanie oryginałów dokumentów, wpłata  wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka obcego (godz. 15:00) Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych do Liceum i kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej. 9–16.07.(do godz. 15:00) Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka dla uczniów z listy  rezerwowej (godz. 16:00) Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych.

25 Rok szkolny 2015/ Rejestracja kandydatów do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy PJATK rozpoczyna się 4 maja 2015 r. Kandydaci mogą zarejestrować się przy pomocy jednego z dwóch przedstawionych poniżej sposobów: Rejestracje online – dzięki której kandydat ma możliwość śledzenia przez Internet kolejnych etapów rekrutacji . Wypełnienie formularza rejestracyjnego – który należy dostarczyć do sekretariatu liceum, przesłać pocztą lub przesłać na adres Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, kandydat powinien dostarczyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie, odpis świadectwa ukończenia gimnazjum, odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, ksero legitymacji gimnazjalnej. W przypadku rejestracji online, w/w dokumenty będą przesłane w formie zeskanowanej; w przypadku zgłoszenia przy pomocy formularza rejestracyjnego, powinny być dostarczone osobiście do sekretariatu liceum lub przesłane pocztą Kandydat nabywa prawa ucznia po: dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum; wpłaceniu wpisowego; podpisaniu kontraktu szkoła-rodzice/prawni opiekunowie. Ważne dla kandydatów do klasy o profilu plastyczno- informatycznym: Od 04 maja do 26 czerwca przyjmowane są teczki z pracami plastycznymi Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych i malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym o 50 x 70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie

26 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PLASTYCZNE Warsztaty prowadzone są przez absolwentów i asystentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Zajęcia odbywają się w soboty , w godz.: 9:00 – 12:00, w siedzibie ALO i trwają przez miesiąc. Program obejmuje wybrane zagadnienia z: - malarstwa - rysunku - projektowania graficznego Dodatkowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły: tel

27 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Ul. Szczęśliwicka 33 a Warszawa telefon: (+48)

28


Pobierz ppt "Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google