Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka 1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomiędzy rządami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 51.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka 1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomiędzy rządami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 51."— Zapis prezentacji:

1

2 Informatyka 1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomiędzy rządami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 51 Uzyskanie uprawnień do nadawania tytułu inżyniera informatyki 1998 Uzyskanie uprawnień do nadawania tytułu magistra inżyniera informatyki 2002 Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka POLSKO - JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

3 - Informatyka - Sztuka Nowych Mediów - Zarządzanie Informacją - Kultura Japonii Wydziały PJWSTK w Warszawie WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE - BYTOM I GDAŃSK

4 Pierwsze miejsca w prestiżowych rankingach szkół wyższych: - Wprost, Polityka, Perspektywy i Rzeczpospolita, Newsweek - Uczelnia Przyjazna Studentom, tytuł przyznany przez Parlament Studentów RP - Akredytacja KAUT, KRASP NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

5 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK www.liceum.pjwstk.edu.pl

6 Dlaczego warto się u nas uczyć - przyjazna atmosfera nauki - unikatowy program nauczania - nowoczesne metody dydaktyczne - doświadczona kadra nauczycieli - dobre przygotowanie na studia kierunkowe - bogata oferta języków obcych - różnorodne zajęcia pozalekcyjne - nowoczesne laboratoria komputerowe - atrakcyjne zajęcia wychowania fizycznego - współpraca pedagogów z Rodzicami - ciekawe zajęcia z historii i kultury Japonii AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK

7 Profile klas w roku szkolnym 2008/2009 Informatyczna Kulturoznawcza Plastyczno – informatyczna

8 KLASA INFORMATYCZNA 22--Relacyjne bazy danych 22--Projektowanie systemów komputerowych 1-1-Algorytmy i struktury danych 1-1-Tworzenie aplikacji multimedialnych 2--2Użytkowanie komputerów 1--1Podstawy systemów komputerowych 422-Programowanie komputerowe 2--2Podstawy programowania Godz. Klasa 3 Klasa 2 Klasa 1Przedmioty kierunkowe Język obcy obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski lub japoński. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK

9 KLASA KULTUROZNAWCZA 11--Antropologia Kultur Dalekiego Wschodu 11--Filozofie i religie Dalekiego Wschodu 11--Komunikacja międzykulturowa 1-1-Film i teatr japoński 2-11Życie codzienne w Japonii 1-1-Historia Dalekiego Wschodu 2-11Obyczajowość kultur Wschodu 1--1Wstęp do kulturoznawstwa Godz.Klasa 3 Klasa 2 Klasa 1 Przedmioty kierunkowe Język obowiązkowy – angielski Jezyk obowiązkowy orientalny – japoński lub chiński Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK

10 KLASA PLASTYCZNO - INFORMATYCZNA 11---Prawo autorskie 2-11-Historia sztuki 10001Użytkowanie komputerów 10100Podstawy grafiki 3d 31110Tworzenie stron WWW 31110Komputerowa grafika 2d 21100Podstawy fotografii 41111Podstawy projektowania graficznego 20200Rzeźba 164444Rysunek i malarstwo Godz.Klasa 4 Klasa 3 Klasa 2 Klasa 1 Przedmioty kierunkowe Język obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski lub japoński AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK

11 ZASADY REKRUTACJI Klasa informatyczna O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum i punkty z matematyczno – przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego (max.50 pkt.). 88103 134 185 15 206 FizykaInformatykaMatematykaOcena Finaliści olimpiad z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka ; a także finaliści innych konkursów informatycznych, będą przyjmowani w pierwszej kolejności. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK

12 ZASADY REKRUTACJI Klasa kulturoznawcza O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum i punkty z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego (max.50 pkt.). 88103 134 185 15 206 historianowożytny język europejski j.polskiOcena Finaliści olimpiad z przedmiotów: j. polski, nowożytny język europejski; a także finaliści innych konkursów, będą przyjmowani w pierwszej kolejności. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK

13 ZASADY REKRUTACJI Klasa plastyczno – informatyczna - Kandydaci składają teczkę z własnymi pracami (technika dowolna). - O zakwalifikowaniu do klasy decyduje ocena prac z teczki oraz wynik egzaminu wstępnego z przedmiotów plastycznych. - W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym. Termin złożenia prac – 8 lipca 2008r. Termin egzaminu wstępnego – 9 lipca 2008r., godz.10:00 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK

14 HARMONOGRAM REKRUTACJI od 5.05.2008r Kandydaci składają podanie o przyjęcie do Liceum podpisane przez Rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły lub rejestrują się internetowo. 24.06 - 27.06 Kandydaci składają poświadczone przez gimnazjum kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 28.06, godz. 17:00 Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Liceum i listy rezerwowej. 1.07 - 8.07 Składanie oryginałów dokumentów, wp ł ata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka obcego 9.07, godz. 12:00 Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych do Liceum i kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej 10.07 - 11.07 Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie II-go języka obcego dla kandydatów z listy rezerwowej. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK

15 ZAPRASZAMY NA Dni Otwarte Liceum: 17 czerwca godz. 18:00 Dni Otwarte PJWSTK: 17 maja, 14 czerwca, 6 września; godz. 10:00-14:00 Ważne terminy dla przyszłych plastyków !!! Termin składania teczek z pracami 8 lipca Egzamin do klasy plastyczno – informatycznej 9 lipca godz. 10:00 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK

16 Akademickie Liceum Informatyczne przy PJWSTK 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86, tel. 0 22 58 44 599, fax.0 22 58 44 509 liceum@pjwstk.edu.pl www.liceum.pjwstk.edu.pl Przedstawiciel założyciela dr Aldona Drabik – prorektor PJWSTK adrabik@pjwstk.edu.pl Dyrektor Liceum dr Grzegorz Lewandowski glewandowski@pjwstk.edu.pl Sekretariat mgr Grażyna Zalewska zalewska@pjwstk.edu.pl Z A P R A S Z A M Y ! AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK


Pobierz ppt "Informatyka 1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomiędzy rządami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 51."

Podobne prezentacje


Reklamy Google