Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje na temat lekcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje na temat lekcji"— Zapis prezentacji:

1 Informacje na temat lekcji
Zakres nauczania II klasa gimnazjum Przedział wiekowy 14-15 Cel ogólny : Wykazanie, że tlenki kwasowe reagują z zasadami, a tlenki zasadowe reagują z kwasami. Cele operacyjne –uczeń: – wskazuje przykłady tlenków metali reagujących z kwasami, tlenków niemetali reagujących z zasadami; –pisze równania reakcji otrzymywania soli w reakcji tlenków niemetali z zasadami; tlenków metali z kwasami; –projektuje doświadczenia prowadzące do otrzymania soli poznanymi metodami Cele Microsoft Office Word, SMART Notebook 10, CamStudio 2.5, FastStone Capture Oprogramowanie Problemowa Słowa kluczowe Ten szablon został stworzony aby ułatwić nauczycielowi stworzenie własnej Wirtualnej Wizyty w Klasie. Używaj szablony aby udokumentować swój projekt edukacyjny, który uznałeś za wyjątkowo interesujący. Możesz w ten sposób podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami w swojej szkole i nie tylko. Jak to zrobić: Postępuj zgodnie z poszczególnymi punktami na kolejnych slajdach i uważnie przeczytaj załączone dokumenty. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, dokumentów i multimediów usuń niepotrzebne komentarze. Informacja: Aby wprowadzić tytuł swojej Wirtualnej Wizyty w Klasie należy wybrać z menu Widok, Wzorzec slajdów i wprowadzić w polu tekstowym tytuł projektu. W ten sam sposób można dokonać edycji przykładowego rysunku. W ten sposób na każdym slajdzie pojawi się odpowiedni tytuł i zdjęcie odpowiadające Twojemu projektowi. Pod przyciskiem Pakietu Office znajduje się funkcja Zapisz jako… w ten sposób można zachować projekt jako prezentacje programu PowerPoint. Prezentacja jest gotowa do pokazywania w klasie. Autor Anna Matałowska Gimnazjum w Bielinach Dokumenty

2 1.Wytworzenie sytuacji problemowej.
Przebieg zajęć 1.Wytworzenie sytuacji problemowej. 2.Sformułowanie problemu: Czy tlenki reagują z kwasami i zasadami? 3.Weryfikacja hipotez. 4.Podział na grupy. 5. Praca w grupach, wykonanie doświadczeń zgodnie z instrukcją . 6.Rozwiązanie problemu –prezentacja pracy grup. 7.Wykonanie zadania z karty pracy. 8.Wykonanie ćwiczeń –prezentacja SMART Notebook 9. Praca domowa Ewaluacja Analiza przebiegu zajęć i szybka powtórka z wykorzystaniem walizki, kosza i białej plamy. Aby otworzyć załączone dokumenty należy dwukrotnie kliknąć na wybranej ikonie przedstawiającej żądany dokument. Wykonanie kolejnych kroków znajdujących się w dokumentach pozwoli na wprowadzenie informacji dotyczących projektu. Dokumenty

3 • Ciekawa chemia: Płyta CD-ROM dla nauczyciela Płyta CD-ROM dla ucznia
Zasoby dydaktyczne • Materiały dydaktyczne do nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery Książka i płyta CD-ROM nauczyciela 2 • Ciekawa chemia: Płyta CD-ROM dla nauczyciela Płyta CD-ROM dla ucznia •Karty pracy •Środki dydaktyczne: odczynniki chemiczne, szkło i sprzęt laboratoryjny: woda wapienna, rozcieńczony roztwór kwasu chlorowodorowego, tlenek wapnia, oranż metylowy, probówki, pipeta, bagietka, łyżka do odczynników, statyw do probówek •Okulary ochronne , fartuchy laboratoryjne, rękawice gumowe •Tablica interaktywna, prezentacja do lekcji Na tym slajdzie należy umieścić informacje dotyczące użytych zasobów w projekcie, instrukcji dla uczniów. Część materiałów dla ucznia można znaleźć w internecie pod linkami znajdującymi się w dołączonym dokumencie. Aby dołączyć wszystkie zasoby wykorzystane w projekcie należy wykonać następujące czynności: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Wykorzystane materiały

4 – wskazuje przykłady tlenków metali reagujących z kwasami;
Podstawa programowa, kompetencje kluczowe Podstawa programowa II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów – wskazuje przykłady tlenków metali reagujących z kwasami; – wskazuje przykłady tlenków niemetali reagujących z zasadami; –pisze równania reakcji otrzymywania soli w reakcji tlenków nieme-tali z zasadami; –pisze równania reakcji otrzymywania soli w reakcji tlenków metali z kwasami; III. Opanowanie czynności praktycznych –projektuje i przeprowadza doświadczenia prowadzące do otrzymania soli poznanymi metodami Kompetencje 3B. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. 5.Umiejętność uczenia się. Aby dodać wszystkie zasoby jakie powstały w trakcie projektu należy: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Aby wprowadzić informacje o standardach jakie wykorzystuje projekt należy otworzyć dokument Powiązanie ze standardami i wprowadzić odpowiednie informacje. Link do strony ze standardami ma na celu ułatwienie powiązania z konkretnymi standardami. Dokumenty

5 www.zespol-szkol-bieliny.pl ZSS Gimnazjum w Bielinach Anna Matałowska
Na tym slajdzie należy wprowadzić informacje i zdjęcia dotyczące szkoły i nauczyciela prowadzącego projekt. Anna Matałowska Nauczycielka chemii


Pobierz ppt "Informacje na temat lekcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google