Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Polacy na frontach II wojny światowej – słynne bitwy z udziałem Polaków. Gimnazjum nr1 w Piszu Bożena Obrycka Elżbieta Domian, Martyna Dąbkowska Karolina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Polacy na frontach II wojny światowej – słynne bitwy z udziałem Polaków. Gimnazjum nr1 w Piszu Bożena Obrycka Elżbieta Domian, Martyna Dąbkowska Karolina."— Zapis prezentacji:

1 1 Polacy na frontach II wojny światowej – słynne bitwy z udziałem Polaków. Gimnazjum nr1 w Piszu Bożena Obrycka Elżbieta Domian, Martyna Dąbkowska Karolina Jędrzejczyk, Marta Ptak Przemysław Kaczmarczyk, Bartłomiej Malinowski, Tomasz Osiński

2 2 CELE PROJEKTU Poznanie lub doskonalenie sposobów posługiwania się narzędziami komputerowymi i korzystania z internetu: - przygotowanie prezentacji Power Point i filmów na temat wybranych bitew II wojny światowej z udziałem Polaków - zaprojektowanie strony internetowej i umieszczenie na niej wykonanych prezentacji Pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej udziału Polaków na frontach II wojny światowej: - wyjaśnienie roli polskich formacji zbrojnych podczas II wojny światowej, - wskazanie przykładów słynnych bitew z udziałem Polaków Doskonalenie umiejętności publicznej prezentacji efektów własnej pracy. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

3 3 OPIS PROJEKTU Projekt: Polacy na frontach II wojny światowej – słynne bitwy z udziałem Polaków jest projektem badawczym opartym na podstawie literatury przedmiotu przy wykorzystaniu narzędzi komputerowych i internetu. Jego głównym celem jest rozbudzenie zainteresowania historią dzięki dostępnym nowoczesnym technologiom. Przedsięwzięcie realizowało 7 uczniów klasy IIIe – członków koła historycznego, podzielonych na 3 zespoły zadaniowe. Efektem pracy młodzieży są 4 prezentacje multimedialne, 3 filmiki, film ze spotkania z żywymi świadkami historii oraz projekt strony internetowej.

4 4 NARZĘDZIA I PROGRAMY KOMPUTEROWE PRZEGLĄDARKA INTERNET EXPLORER, GOOGLE – wyszukiwanie informacji, MICROSOFT POWER POINT – tworzenie prezentacji, ADOBE PHOTOSHOP – obróbka zdjęć, WINDOWS MOVIE MAKER – obróbka filmów, KAMERA – nagrywanie filmu, NVU – projektowanie strony internetowej, POCZTA ELEKTRONICZNA – komunikacja.

5 5 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH I ZESPÓŁ – Martyna i Ela – przygotowanie prezentacji dotyczących: bitwy o Anglię i bitwy o Narwik; – podczas publicznej prezentacji: Ela - pomoc w obsłudze sprzętu; Martyna – omówienie pracy nad projektem. II ZESPÓŁ – Marta i Karolina – przygotowanie prezentacji dotyczących bitwy pod Lenino i obrony Tobruku; – pomoc w przygotowaniu scenariusza publicznej prezentacji, zaproszenia dla przedstawicieli władz miejskich i lokalnej prasy. III ZESPÓŁ – Bartek, Przemek i Tomek – przygotowanie filmików o bitwach pod Arnhem, Falaise i Monte Cassino; – zaprojektowanie strony internetowej; – nakręcenie i obróbka filmu ze spotkania z żywymi świadkami historii; – podczas publicznej prezentacji: Bartek – obsługa sprzętu; Tomek i Przemek – prezentacja efektów pracy zespołów

6 6 ROLA NAUCZYCIELA Sprecyzowałam temat projektu. Koordynowałam działania uczniów. Nawiązałam współpracę z Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu. Ustaliłam termin i miejsce publicznej prezentacji; pozyskałam sprzęt (projektor multimedialny, laptop, nagłośnienie); rozdzieliłam zadania między uczniów; zaprosiłam przedstawiciela władz miejskich i lokalną prasę; wygłosiłam słowo wstępne. Dokonałam oceny pracy uczniów.

7 7 DZIAŁANIA UCZNIÓW Wyszukiwanie informacji w internecie i literaturze przedmiotu. Wykonywanie zdjęć dokumentujących pracę nad projektem. Wykonanie prezentacji multimedialnych. Przygotowanie krótkich filmików. Nagranie i obróbka filmu ze spotkania z żywymi świadkami historii – uczestnikami interesujących nas bitew. Zaprojektowanie strony internetowej.  Opracowanie programu publicznej prezentacji i zaproszenie na nią przedstawicieli : władz miejskich i lokalnej prasy.

8 8 DZIAŁANIA UCZNIÓW

9 9 REZULTATY PRACY UCZNIÓW 4 prezentacje multimedialne: - bitwa o Anglię http://www.badongo.com/file/9414212http://www.badongo.com/file/9414212 - bitwa pod Lenino http://www.badongo.com/file/9402277http://www.badongo.com/file/9402277 - bitwa o Narwik http://www.badongo.com/file/9402077http://www.badongo.com/file/9402077 - obrona Tobruku http://www.badongo.com/file/9413554http://www.badongo.com/file/9413554 3 filmiki: - Arnhem http://www.youtube.com/watch?v=9a9t95lGJJw&eurl=file:///F:/strona/Polacy_ na_frontach_II_wojny_swiatowej/Arnhem_strona/strona.html http://www.youtube.com/watch?v=9a9t95lGJJw&eurl=file:///F:/strona/Polacy_ na_frontach_II_wojny_swiatowej/Arnhem_strona/strona.html

10 10 REZULTATY PRACY UCZNIÓW - Falaise http://www.youtube.com/watch?v=pWS- 9br3UlM&eurl=file:///F:/strona/Polacy_na_frontach_II_wojny_swiatowej/Falaise _strona/strona.html - Monte Cassino http://www.youtube.com/watch?v=M_FNcSyyys8&eurl=file:///F:/strona/Polacy_na _frontach_II_wojny_swiatowej/montecassino_strona/strona.html Film – wywiad z Panem Franciszkiem Kalińskim- uczestnikiem bitwy pod Lenino i Panem Józefem Derejko- uczestnikiem bitwy o Monte Cassino. Projekt strony internetowej. Relacja z publicznej prezentacji zamieszczona w lokalnej prasie

11 11 PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU Prezentacja projektu odbyła się 13.05.2008r.w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu. Wzięli w niej udział : wiceburmistrz Pisza Pan Zenon Bednarczyk, dziennikarz lokalnej Gazety Piskiej Pan Łukasz Szymański, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej Pan Dietmar Serafin, kustosz Muzeum Pan Waldemar Brenda, nauczyciele i uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr1 w Piszu. Przebieg uroczystości: - Moje wystąpienie – powitanie zebranych, wyjaśnienie celu spotkania, prezentacja uczestników projektu, podziękowanie za współpracę kustoszowi i dyrektorowi Muzeum Ziemi Piskiej;

12 12 PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU - Bartek i Ela – obsługa sprzętu – komputera i projektora multimedialnego; - Martyna – krótka prezentacja pracy nad projektem, zaproszenie do obejrzenia fragmentów wywiadu z żywymi świadkami historii- uczestnikami bitew pod Lenino i Monte Cassino; - Przemek i Tomek – prezentacja wyników pracy zespołów (przed każdą prezentacją lub filmem, krótki komentarz ponieważ chłopcy nie zastosowali chronologii wydarzeń): 1 film o Falaise, 2 bitwa o Narwik, 3 bitwa pod Lenino, 4 film o Arnhem, 5 obrona Tobruku, 6 bitwa o Anglię, 7 film o Monte Cassino (uczniowie biorąc pod uwagę jakość wykonanych prac uznali że taki układ będzie dla odbiorców ciekawszy), krótka prezentacja projektu strony internetowej; wystąpienie Pana Zenona Bednarczyka wystąpienie Pana Dietmara Serafina;

13 13 WNIOSKI – CZEGO NAUCZYLI SIĘ UCZNIOWIE? Pogłębili wiedzę o II wojnie światowej: „Dzięki realizacji projektu dowiedziałam się dużo ciekawych rzeczy dotyczących bitew, które prezentowaliśmy. Poszerzyłam w ten sposób wiedzę, jaką zdobyłam na lekcjach historii”. Zdobyli praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z programów komputerowych umożliwiających tworzenie prezentacji, stron www oraz filmu: „Nauczyłam się obsługiwać Power Pointa”, „Potrafię obsługiwać Adobe Photoshop i korzystać z programu NVU przy tworzeniu stron www”. Mieli okazję zapoznać się z warsztatem pracy historyka.

14 14 WNIOSKI Poznałam lepiej moich podopiecznych, ciągle potrafią mnie zaskoczyć. Zauważyłam nowe możliwości uczniów. Doskonaliłam obsługę programu Power Point. Miałam okazję poznać zasady obsługi kamery. Zamierzam w przyszłości realizować kolejne projekty historyczne.


Pobierz ppt "1 Polacy na frontach II wojny światowej – słynne bitwy z udziałem Polaków. Gimnazjum nr1 w Piszu Bożena Obrycka Elżbieta Domian, Martyna Dąbkowska Karolina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google