Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku Opiekun: Bogusława Maria Zdrojewska Uczestnicy: członkowie koła historycznego Młodych regionalistów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku Opiekun: Bogusława Maria Zdrojewska Uczestnicy: członkowie koła historycznego Młodych regionalistów."— Zapis prezentacji:

1 1 Wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku Opiekun: Bogusława Maria Zdrojewska Uczestnicy: członkowie koła historycznego Młodych regionalistów Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku PROJEKT:

2 2 Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku CELE PROJEKTU Rozbudzenie ducha młodych odkrywców historii regionu poprzez badania naukowe Integracja społeczności szkolnej Poznanie historii Małej Ojczyzny, a przez to poszerzenie wiedzy o dziejach Polski i Europy Przybliżenie uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz mieszkańcom miasta bogactwa kulturowego dawnej społeczności podlaskiej Umiejętne wykorzystanie narzędzi i programów komputerowych i Internetu Promocja szkoły, miasta Białegostoku i regionu

3 3 OPIS PROJEKTU Uczestnicy koła historycznego Młodych regionalistów postanowili poznać dzieje Uczestnicy koła historycznego Młodych regionalistów postanowili poznać dzieje Branickich i ich działalność na rzecz miasta Białegostoku oraz przygotować całą społeczność szkolną do nadania imienia Izabeli Branickiej gimnazjum. Branickich i ich działalność na rzecz miasta Białegostoku oraz przygotować całą społeczność szkolną do nadania imienia Izabeli Branickiej gimnazjum. W ramach projektu młodzież nawiązała współpracę z Państwowym Archiwum, Archiwum Archidiecezjalnym, Muzeum Podlaskim, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków z Instytutem Historii Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach projektu młodzież nawiązała współpracę z Państwowym Archiwum, Archiwum Archidiecezjalnym, Muzeum Podlaskim, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków z Instytutem Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Poszukiwania śladów Branickich w bibliotekach, czytelniach, instytucjach państwowych i kościelnych przybliżyły uczniom warsztat pracy historyka i rozbudziły pasję młodego odkrywcy dziejów. Poszukiwania śladów Branickich w bibliotekach, czytelniach, instytucjach państwowych i kościelnych przybliżyły uczniom warsztat pracy historyka i rozbudziły pasję młodego odkrywcy dziejów. Efektem końcowym pracy młodzieży są trzy prezentacje multimedialne: Izabela i Klemens Braniccy, Ślady Branickich w Białymstoku, Kronika projektu oraz film W krypcie Izabeli, wykresy z ankiet sprawdzających wiedzę białostoczan o Branickich, dwa drzewa genealogiczne: Izabeli Branickiej z Poniatowskich i Jana Klemensa Branickiego, a także wystawa i strona Efektem końcowym pracy młodzieży są trzy prezentacje multimedialne: Izabela i Klemens Braniccy, Ślady Branickich w Białymstoku, Kronika projektu oraz film W krypcie Izabeli, wykresy z ankiet sprawdzających wiedzę białostoczan o Branickich, dwa drzewa genealogiczne: Izabeli Branickiej z Poniatowskich i Jana Klemensa Branickiego, a także wystawa i strona Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

4 4 WYKORZYSTANE NARZĘDZIA I PROGRAMY KOMPUTEROWE Przeglądarka (Internet Explorer) – wyszukiwanie informacji Microsoft Office Excel - wykresy Microsoft Office Word – tworzenie tekstów Microsoft Office PowerPoint - prezentacje Adobe PhotoShop cs2 9.0 – obróbka zdjęć CS Pajączek 5 NxG PRO – tworzenie strony www Fille Zilla – wrzucanie plików na serwer Gadu – Gadu - komunikacja Windows Movie Maker – obróbka filmów Microsoft Outlook - przesyłanie sprawozdań i materiałów Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

5 5 WYKORZYSTANE NARZĘDZIA INTERNETOWE Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

6 6 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH Nad projektem pracowali uczniowie koła historycznego Młodych regionalistów, podzieleni na sześć zespołów zadaniowych liczących po trzy osoby. Grupa I – opracowywała biogram Izabeli Branickiej Grupa II – opracowywała biogram Jana Klemensa Branickiego Grupa III – zajmowała się Białymstokiem w czasach Branickich Grupa IV – poszukiwała informacji o ogrodach Branickich Grupa V – poszukiwała informacji o dworze najrządniejszego w Polsce magnata Grupa VI – tworzyła kronikę projektu Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

7 7 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH Uczniowie wszystkich grup zbierali i opracowywali materiały w celu przygotowania strony internetowej i wystawy Uczniowie grupy I, II, III i VI przygotowali prezentacje multimedialne Uczniowie grupy I nakręcili i zmontowali film W krypcie Izabeli Branickiej Uczniowie grupy I i II stworzyli drzewa genealogiczne Branickich Uczniowie grupy III, IV przygotowali konkurs fotograficzny dla gimnazjów województwa podlaskiego oraz konkurs sprawdzający wiedzę uczniów i nauczycieli naszego gimnazjum Uczniowie grupy VI przygotowali sondę dla białostoczan i opracowali jej wyniki na wykresach oraz stronę Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

8 8 ROLA NAUCZYCIELA Przedstawiłam listę tematów projektu do wyboru przez uczniów Wskazałam adresy bibliotek i czytelni oraz zapoznałam z zasadami korzystania z zasobów tych instytucji Uczestniczyłam i koordynowałam pracą uczniów podczas kwerend źródłowych w Archiwum Państwowym, Archiwum Archidiecezjalnym i Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Organizowałam spotkania z historykami Koordynowałam pracą uczniów, udzielałam wsparcia i pomocy Przedstawiłam kartę oceny projektu Udzieliłam pomocy w zorganizowaniu konkursów Pomogłam w przygotowaniu publicznej prezentacji Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

9 9 OPIS DZIAŁAŃ UCZNIÓW Nawiązanie współpracy z instytucjami naukowymi i kościelnymi oraz księdzem prałatem proboszczem białostockiej fary, w której została pochowana Izabela Branicka Spotkania z historykami mające na celu poznanie dziejów miasta w czasach barokowych oraz zapoznanie uczniów z warsztatem naukowym historyka Praca uczniów w białostockich bibliotekach i czytelniach - zebranie i opracowanie materiałów źródłowych i fotograficznych Kwerenda źródłowa młodzieży w Archiwum Państwowym i Archidiecezjalnym w Podlaskim Muzeum oraz w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku Sonda uliczna wśród mieszkańców miasta Białegostoku- sporządzenie wykresów Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

10 10 OPIS DZIAŁAŃ UCZNIÓW Zorganizowanie konkursu sprawdzającego zasób wiedzy uczniów i nauczycieli o przyszłe patronce szkoły Izabeli Branickiej oraz konkursu fotograficznego dla gimnazjów województwa podlaskiego pt.: Ślady Branickich w Białymstoku Opracowanie drzewa genealogicznego Izabeli i Klemensa Branickich na stronie Nakręcenie filmu w krypcie Izabeli Branickiej Przygotowanie wystawy, prezentacji multimedialnych Stworzenie strony internetowej Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

11 11 REZULTATY PRACY Film W krypcie Izabeli Branickiej Strona internetowa Trzy prezentacje : Izabela i Klemens Braniccy, Białystok w czasach Branickich, Kronika projektu Wykresy z ankiet sprawdzających wiedzę białostoczan o Branickich Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

12 12 REZULTATY PRACY Dokumenty źródłowe potwierdzające działalność Branickich na rzecz miasta Białegostoku zamieszczone na wystawie i w prezentacjach Plakaty: Izabela i Klemens Wystawa Wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku Dwa drzewa genealogiczne: Izabeli Branickiej z Poniatowskich i Jana Klemensa Branickiego Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

13 13PREZENTACJA Publiczna prezentacja projektu odbyła się 13 maja 2008 roku na forum naszego gimnazjum. Na holu głównym szkoły ustawiona została wystawa przedstawiająca wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku - efekt mozolnej pracy wszystkich grup w archiwach, bibliotekach i innych instytucjach państwowych i kościelnych oraz wielogodzinna praca przy obróbce zdjęć i skanów dokumentów źródłowych. Prowadzące prezentację: Ania i Patrycja przywitały gości i zaprosiły do obejrzenia rezultatów prac nad projektem. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

14 14 PREZENTACJA Dziewczynki zapowiadały kolejno prezentacje multimedialne grup: I i II "Izabela i Klemens Braniccy", III - " Białystok w czasach Branickich", VI - "Kronika projektu", IV i V film "W krypcie Izabeli Branickiej" oraz stronę internetową projektu. Następnie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wiedzy "Izabela Branicka" i konkursu fotograficznego "Ślady Branickich w Białymstoku i okolicy" oraz wręczenie nagród zwycięzcom. Na koniec dziewczynki podziękowały wszystkim za uwagę i zaprosiły do obejrzenia wystawy. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

15 15 OPINIE I WNIOSKI UCZNIÓW W ramach projektu uczniowie wzmacniali więzi interpersonalne i doskonalili umiejętność współpracy w grupie: Sympatyczne relacje. Każdy był pomocny i miły wobec innych. Była doprawdy przemiła atmosfera w czasie realizacji projektu. Poszerzyli wiedzę historyczną oraz umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem: Dowiedziałam się wiele ciekawych rzeczy o Branickich i historii Białegostoku. Potrafię już scharakteryzować barok i sarmatyzm. Nauczyłam się posługiwać nowymi programami komputerowymi. Nauczyłam się tworzyć prezentacje multimedialne, obrabiać zdjęcia. Poznałam historię Białegostoku i Branickich. Chodziliśmy do archiwum i bibliotek, tam nauczyłem się wyszukiwać ważnych informacji. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

16 16 WNIOSKI NAUCZYCIELA Realizując projekt Wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku, pracując z młodzieżą, w której można rozbudzić ducha młodych odkrywców, zainspirować, zachęcić oraz pobudzić wyobraźnię pracą projektową o wiele silniej niż najlepszy wykład, miałam wpływ na kształtowanie u młodych ludzi umiejętności postrzegania teraźniejszości jako elementu wielkiego dziejowego procesu. Starałam się rozwinąć lokalną tożsamość oraz rozbudzić poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za kształt lokalnej wspólnoty. Wspólnie z uczniami poznaliśmy i opanowaliśmy wiele nowych dla nas programów komputerowych. Uczniowie chętniej biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, są bardziej kreatywni w działaniu, co jest największym sukcesem założonych celów projektu. Młodzież sama już proponuje przygotowanie prezentacji na wybrany temat lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

17 17 KONTAKT Dziękuję za uwagę Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować na adres Bogusława Maria Zdrojewska Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku


Pobierz ppt "1 Wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku Opiekun: Bogusława Maria Zdrojewska Uczestnicy: członkowie koła historycznego Młodych regionalistów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google