Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLACY I WĘGRZY WSPÓLNE DROGI XIII-XXI WIEK "Magyarország és Lengyelország két örökéletű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLACY I WĘGRZY WSPÓLNE DROGI XIII-XXI WIEK "Magyarország és Lengyelország két örökéletű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld."— Zapis prezentacji:

1 POLACY I WĘGRZY WSPÓLNE DROGI XIII-XXI WIEK "Magyarország és Lengyelország két örökéletű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messzefutnak, összekapesolódtak és láthatatlanul egybefonódtak. Ezért egyiknek léte és eőteljessége a másik életének és egészségének feltétele." "Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi, i splątały się, i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia". Stanisław Worcell (1849)

2 UCZESTNICY PROJEKTU Członkowie koła historycznego Zespołu Szkół nr8 w Lublinie uczniowie klas: Va, Vb, VIb. uczniowie klas: Va, Vb, VIb. Opiekun: Krzysztof Adach – nauczyciel historii. Wiktoria Klimek, Aneta Niećko, Paulina Dzieńkowska, Klaudia Szymańska, Mateusz Łopuszyński, Patryk Golianek, Michał Kutrzepa.

3 CELE PROJEKTU: 1. Uczniowie posługują się różnego rodzaju źródłami historycznymi i wykorzystują je do opracowywania określonych zadań. 2. Rozwijają w sobie przyczynowo-skutkowy sposób myślenia historycznego. 3. Zacieśniają między sobą więzi i współpracują ze sobą zgodnie w zespole. 4. Nawiązują i pielęgnują kontakty z lokalnym środowiskiem Towarzystwa Polsko- Węgierskiego, z uczniami z innych szkół współpracujących już z Towarzystwem oraz z rówieśnikami z zaprzyjaźnionej szkoły na Węgrzech. 5. Sprawnie wykorzystują źródła informacji zawarte w internecie i posługują się w tym celu rozmaitymi narzędziami komputerowymi i internetowymi.

4 OPIS PROJEKTU Uczniowie przedstawili przykłady przyjaznego współdziałania Polaków i Węgrów na przestrzeni wieków. Podzieliliśmy temat na następujące działy chronologiczne: średniowiecze, wiek XVI, XIX, XX i czasy współczesne. W opracowywaniu projektu wykorzystaliśmy oprócz materiałów pochodzących z Internetu oraz źródeł tradycyjnych, takich jak publikacje historyczne także fotografie, nagrania muzyki i materiał filmowy pochodzący z przeprowadzonego wcześniej wywiadu z prezesem Towarzystwa Polsko-Węgierskiego. W prezentacji projektu zastosowaliśmy połączenie obrazu z dźwiękiem, techniki animacyjne oraz video. Formą końcowej prezentacji było sporządzenie przez uczniów wystawy zdjęć wykonywanych podczas realizacji projektu, przeprowadzenie spotkania na forum szkoły z prezentacją projektu. Poszczególne części projektu będą stanowiły dla mnie materiał pomocny w prezentacji multimedialnej na lekcjach historii przy omawianiu odpowiednich tematów. Jeden egzemplarz projektu w postaci płyty CD przekazaliśmy naszej szkole, drugi Towarzystwu Polsko-Węgierskiemu w Lublinie a trzeci prześlemy po przetłumaczeniu na język angielski do zaprzyjaźnionej szkoły na Węgrzech.

5 NARZĘDZIA I/LUB PROGRAMY KOMPUTEROWE I INTERNETOWE Microsoft Power Point - tworzenie prezentacji Microsoft Word-edytor tekstu Picasa - zarządzanie i edycja plików graficznych Gimp - zaawansowany edytor plików graficznych Windows Movie Maker - edytor plików video Audacity - edytor plików audio

6 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH -Uczestnicy projektu podzielili się na trzy grupy zadaniowe, w każdej grupie pracowały dwie osoby. -Pierwsza grupa opracowywała WIEK XIII-XVI. -Druga grupa opracowywała WIEK XIX. -Trzecia grupa opracowywała WIEK XX i CZASY WSPÓŁCZESNE. -Siódmy uczestnik samodzielnie wykonywał montaż dźwiękowy, filmowy, koordynował rozwiązania graficzne oraz efekty animacyjne projektu.

7 ROLA NAUCZYCIELA -Podałem temat projektu. -Wskazałem na istnienie odpowiednich zasobów źródłowych dla projektu -Koordynowałem postępy w pracy nad projektem. -Skontaktowałem uczniów z prezesem Towarzystwa Polsko-Węgierskiego i utrzymywałem z nim stały kontakt. -Pomagałem zorganizować czas i miejsce publicznej prezentacji.

8 KOLEJNE DZIAŁANIA UCZNÓW: 1.Wspólne omówienie planu projektu i zorganizowanie grup zadaniowych wraz z przydziałem określonych zadań. 2.Zebranie materiału źródłowego (opracowania książkowe, strony internetowe, fotografie, film.) 3.Wybranie odpowiednich narzędzi i technik komputerowych i internetowych dla opracowywania projektu. 4.Opracowanie projektu z wykorzystaniem zebranego wcześniej materiału źródłowego i przy użyciu komputera i Internetu. 5.Przygotowanie projektu do prezentacji w Osiedlowym Domu Kultury. 6.Wpisanie treści projektu na trzy płyty CD z przeznaczeniem do przekazania jednej z nich naszej szkole, drugiej Towarzystwu Polsko-Węgierskiemu w Lublinie, trzeciej zaprzyjaźnionej szkole na Węgrzech. 8.Podsumowanie i ocena wyników pracy zespołu zadaniowego.

9 EFEKTY PRACY UCZNIÓW: Projekt plakatu informacyjnego. Zdjęcie z przeprowadzonego wywiadu z prezesem Towarzystwa Polsko-Węgierskiego w Lublinie.

10 PREZENTACJA PROJEKTU

11 OPINIE I WNIOSKI OPINIE UCZNIÓW: "Praca nad projektem bardzo mi się podobała.Poznałam bardzo dokładnie ważne postacie historyczne dla Polski i Węgier.Poznałam dobrze Węgry i ich położenie.Poznałam dokładnie funkcje komputera i jego dodatki.Cieszę się,że mogłam wziąć udział w tym projekcie.Aneta. "Bardzo mi się podobała praca nad projektem,ponieważ dowiedziałem się jak dużo nas łączy z Węgrami i jaki to wspaniały kraj.Mateusz.

12 OPINIE I WNIOSKI OPINIA NAUCZYCIELA: Poszerzyłem swój zakres znajomości i umiejętnosci z zakresu technik komputerowych i korzystania z programów komputerowych, zdobyłem nowe, jakże cenne doświadczenia w organizowaniu zespołów zadaniowych i w pracy z grupą. Inną korzyścią było zacieśnienie więzi moich z całym zespołem uczniowskim, jak i z poszczególnymi uczniami oraz z członkami Towarzystwa Polsko-Węgierskiego, do którego zresztą należę, ale wykonywane przez nas przedsięwzięcie w ramach projektu jeszcze bardziej zbliżyło mnie do innych przedstawicieli Towarzystwa.

13 KONTAKT ZE MNĄ tymniemniej@tlen.pl


Pobierz ppt "POLACY I WĘGRZY WSPÓLNE DROGI XIII-XXI WIEK "Magyarország és Lengyelország két örökéletű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld."

Podobne prezentacje


Reklamy Google