Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bolimowskiego Paru Krajobrazowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bolimowskiego Paru Krajobrazowego"— Zapis prezentacji:

1 Bolimowskiego Paru Krajobrazowego
Kompleks leśny Bolimowskiego Paru Krajobrazowego Julian Wojtala IIBG

2 Bolimowski Park Krajobrazowy obejmuje
kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej, rozciągającej się pomiędzy Skierniewicami  Łowiczem, Bolimowem i Żyrardowem. Lasy te są ostatnią pozostałością historycznych puszcz: Bolimowskiej, Wiskickiej, Miedniewickiej, Korabiewskiej, oraz Jaktorowskiej. Utworzony w 1986 roku, liczy dziś wraz z otuliną ha, z czego ponad 60% stanowią lasy

3 Przez środek Parku przepływa rzeka Rawka, która zachowała naturalny charakter silnie meandrującej rzeki nizinnej, a jej dolina stanowi ważny korytarz ekologiczny i objęta jest ochroną w ramach rezerwatu przyrody Rawka. W krajobrazie parku dominuje lekko falista równina polodowcowa, a rzeźbę terenu urozmaicają wcięte w kilkanaście metrów doliny Rawki i jej większych dopływów, terasy oraz nieliczne wydmy piaszczyste.

4 W Puszczy Bolimowskiej przeważają bory sosnowe
W Puszczy Bolimowskiej przeważają bory sosnowe. W drzewostanach dominuje sosna, a najważniejsze domieszki stanowią: brzoza, osika, dąb, grab, lipa, klon i jesion. W podszycie występują leszczyna, kruszyna i trzmielina. W uroczyskach Bolimów, Sokule, Mokra i w Lesie Jeruzalskim wykształciły się zbiorowiska dąbrowy świetlistej. Na podmokłych terenach występują łęgi. Cenne zbiorowiska roślinności łąkowej, torfowiskowej, bagiennej i szuwarowej zachowały się w dolinie Rawki oraz na śródleśnych polanach.

5 Flora w Bolimowskim Parku
Na terenie parku rośnie około 1000 gatunków roślin naczyniowych, 87 gatunków roślin rzadkich i chronionych, spośród około 2200 gatunków roślin naczyniowych Polski, tu występuje niemal połowa .Są to nie tylko gatunki właściwe Polsce środkowej, lecz także charakterystyczne dla pogórza, a także okolic nadmorskich. Do znakomitości tutejszej flory należą - wolfia bezkorzeniowa, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, zimoziół północny, turówka wonna.

6 Do znakomitości tutejszej flory należą :
rosiczka okrągłolistna wolfia bezkorzeniowa, wawrzynek wilczełyko zimoziół północny turówka wonna

7 Fauna w Bolimowskim Parku
Na terenie Parku żyją 163 gatunki zwierząt chronionych (ryś, bóbr, wydra, bocian czarny, zimorodek, bielik) i 16 gatunków zwierząt łownych  (łoś, daniel, sarna, dzik, lis). Największym i najwspanialszym zwierzęciem Parku jest oczywiście łoś.

8 TURYSTYKA Przez teren parku przechodzi wiele szlaków turystycznych m.in.: (kolor zielony) ok. 53 km – pieszy (kolor żółty) ok. 20 km - rowerowy (kolor niebieski) "Ptaki okolic Skierniewic": - ok. 48 km, rowerowy. .

9 Park w liczbach 5 rezerwatów przyrody: (1) Rzeka Rawka – 497 ha,
(2) Kopanicha torfowisko – 42ha (3) Ruda-Chlebacz, las olszowy – 12ha (4) Puszcza Mariańska (stuletni las liściasty) – 120 ha (5) Siwica (bagienne łąki) – 68ha OBSZARY NATURA 2000 „Dolina Rawki” Polany Puszczy Bolimowskiej Dolina Grabinki Łąki Żukowskie

10 Zapraszamy do odwiedzin niezwykłego miejsca jakim jest
I co jeszcze u nas ciekawego ? Zapraszamy do odwiedzin niezwykłego miejsca jakim jest Bolimowski Park Krajobrazowy 62 gniazda bociana białego, 1 aleja zabytkowa i liczne drzewa – pomniki przyrody, 15 ścieżek edukacyjnych, 23 szlaki turystyczne, siedliska bobrów w dolinie Rawki, bardzo interesujące świetliste śródleśne polany -świadectwo osadnictwa budnickiego z XVII i XVIII w. liczne zabytki kultury materialnej: pałace, dwory, romantyczne parki, kościoły, cmentarze, kapliczki, krzyże przydrożne, okopy, rowy strzeleckie z czasów I wojny światowej.


Pobierz ppt "Bolimowskiego Paru Krajobrazowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google