Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny projekt „Natura 2000”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny projekt „Natura 2000”"— Zapis prezentacji:

1 Szkolny projekt „Natura 2000”
Podglądamy naturę na obszarze Natura 2000 Szkolny projekt „Natura 2000”

2 Co to jest „Natura 2000” Natura program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

3 Natura 2000 w Polsce

4 Obszary Natura 2000 dzielimy na:
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) Obszary Specjalne Ochrony Ptaków (OSO)

5 Obszary OSO w województwie podlaskim
Bagienna Dolina Narwi Dolina Biebrzy Dolina Górnej Narwi Przełomowa Dolina Narwi Puszcza Białowieska Puszcza Knyszyńska

6 Obszary SOO w województwie podlaskim
Dolina Biebrzy Dolina Górnej Narwi Przełomowa Dolina Narwi Puszcza Białowieska

7 Puszcza Knyszyńska jako przykład obszaru Natura 2000 w naszej okolicy.
Puszcza Knyszyńska - (do 1939 r. zwana Puszczą Świsłocką) rozległy kompleks leśny, położony na Wysoczyźnie Białostockiej w województwie podlaskim. Lasy porastają tereny moreny czołowej, a przez Puszczę przepływa rzeka Supraśl. Rezerwaty na terenie Puszczy: Rezerwat przyrody Góra Pieszczana Rezerwat przyrody Jałówka Rezerwat przyrody Jesionowe Góry Rezerwat przyrody Karczmisko Rezerwat przyrody Kozłowy Ług Rezerwat przyrody Krasne Rezerwat przyrody Krzemianka Rezerwat przyrody Krzemienne Góry Rezerwat przyrody Kulikówka W drzewostanie dominują : sosna, świerk ale występują także: olsza, dąb i brzoza W Puszczy Knyszyńskiej znajdują się ostoje żubra (od 1974 roku) Na terenie Puszczy Knyszyńskiej w 1988 utworzono Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z siedzibą w Supraślu Przez puszczę przepływa rzeka Supraśl wraz z dopływem Sokołdą. Powierzchnia puszczy wynosi ok km²

8 Dziękujemy za uwagę. Opracował: Krzysztof Kopczewski (kwiecień 2010r)
Powrót


Pobierz ppt "Szkolny projekt „Natura 2000”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google