Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona lasów, zwierząt, pomników przyrody, rezerwatów w gminie Szamotuły. Beata Świerc Julia Gomółka Justyna Kowalczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona lasów, zwierząt, pomników przyrody, rezerwatów w gminie Szamotuły. Beata Świerc Julia Gomółka Justyna Kowalczyk."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona lasów, zwierząt, pomników przyrody, rezerwatów w gminie Szamotuły. Beata Świerc Julia Gomółka Justyna Kowalczyk

2 Co to są pomniki przyrody ? Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnych wartościach naukowych, kulturowych, historyczno-pamiątkowych oraz odznaczających się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów. Pomnikami przyrody są najczęściej sędziwe o okazałych rozmiarach drzewa i krzewy rodzimych lub obcych gatunków, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

3 Pomniki przyrody W Otorowie znajduje się wiele pięknych i dużych drzew, ale nie wszystkie są pomnikami przyrody. Na skraju lasu, w odległości 800 na północ od zabudowań Otorowa, rośnie sosna pospolita o obw. 202 cm (pomnik przyrody). Przy leśniczówce, przy drodze leśnej do Ostroroga, rosnie dąb szypułkowy o obw. 325 cm. W Otorowie znajduje się wiele pięknych i dużych drzew, ale nie wszystkie są pomnikami przyrody. Na skraju lasu, w odległości 800 na północ od zabudowań Otorowa, rośnie sosna pospolita o obw. 202 cm (pomnik przyrody). Przy leśniczówce, przy drodze leśnej do Ostroroga, rosnie dąb szypułkowy o obw. 325 cm. Pomnik przyrody przed Domem Dziecka w Otorowie. Pomnik przyrody przed Domem Dziecka w Otorowie.

4 Pomniki przyrody Według danych statystycznych na terenie powiatu szamotulskiego było ustanowionych 96 pomników przyrody oraz 8 rezerwatów przyrody. Według danych statystycznych na terenie powiatu szamotulskiego było ustanowionych 96 pomników przyrody oraz 8 rezerwatów przyrody.

5 Rezerwaty przyrody. Brzęki przy Starej Gajówce (gm. Kaźmierz) - ochronie podlega ok. 30 okazów brzęka. Brzęki przy Starej Gajówce (gm. Kaźmierz) - ochronie podlega ok. 30 okazów brzęka. Bytyńskie Brzęki (gm. Kaźmierz) – ochronie podlega wiciokrzew pomorski, wawrzynek wilczełyko i podholan biały. Bytyńskie Brzęki (gm. Kaźmierz) – ochronie podlega wiciokrzew pomorski, wawrzynek wilczełyko i podholan biały. Duszniczki (gm. Duszniki) – ochronie podlega 140-letnie modrzewie polskie. Duszniczki (gm. Duszniki) – ochronie podlega 140-letnie modrzewie polskie. Huby Grzebieniskie (gm. Kaźmierz) – podlega ochronie storczyk (obuwik pospolity). Huby Grzebieniskie (gm. Kaźmierz) – podlega ochronie storczyk (obuwik pospolity). Jakubowo (gm. Pniewy) - ochronie podlega las dębowo- grabowy. Jakubowo (gm. Pniewy) - ochronie podlega las dębowo- grabowy. Las Grądowy nad Mogilnicą (gm. Pniewy) – podlega ochronie 120-letni las liściasty (grąd). Las Grądowy nad Mogilnicą (gm. Pniewy) – podlega ochronie 120-letni las liściasty (grąd). Wyspy na Jeziorze Bytyńskim (gm. Kaźmierz) – podlegają ochronie ptaki wodne i błotne. Wyspy na Jeziorze Bytyńskim (gm. Kaźmierz) – podlegają ochronie ptaki wodne i błotne. Świetlista Dąbrowa (gm. Obrzycko) -podlega ochronie poszycie leśne. Świetlista Dąbrowa (gm. Obrzycko) -podlega ochronie poszycie leśne. Jezioro Zamorze (gm. Pniewy) – podlega ochronie rosiczka okrągłolistna, grzebień czarny, kalina kolorowa. Jezioro Zamorze (gm. Pniewy) – podlega ochronie rosiczka okrągłolistna, grzebień czarny, kalina kolorowa.

6 Rezerwaty przyrody. Rezerwat Brzęki przy Starej Gajówce Leśny rezerwat przyrody położony jest na terenie gminy Kaźmierz, w zasięgu wsi Bytyń. Rezerwat utworzono w 1959 roku na obszarze 5,96 ha. Ochroną objęto obszar lasu liściastego z okazami jarząbu brekinii, inaczej nazywanego brzękiem. Dla zabezpieczenia tego obszaru przed ujemnym wpływem warunków zewnętrznych utworzono otulinę o powierzchni 10,03 ha. Rezerwat udostępniony jest dla zwiedzających, co powoduje szkody w postaci wydeptywania przez odwiedzających i poruszających się poza wyznaczonymi szlakami. Jarząb brekinia

7 Rezerwat przyrody. Rezerwat leśny Jakubowo Utworzony w1959 roku zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego z udziałem buka, charakterystycznego dla Polski północnej – zachodniej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 4,02 ha. Rezerwat administrowany jest przez Nadleśnictwo Pniewy. Powierzchnia otuliny rezerwatu wynosi 14,71 ha. Buczyny Jakubowe

8 Rezerwat przyrody. Rezerwat,, Duszniczki Położony jest na terenie gminy Duszniki. Utworzony w roku 1958 roku w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu lasu z udziałem modrzewia polskiego. Obejmuje obszar 0,77 ha. Głównym przedmiotem ochrony jest grupa 16 drzew w wieku 140 lat. Drzewa dorastaja tu imponujących rozmiarów osiągając ponad 80 cm pierśnicy i 36 m wysokości. Rezerwat objęty jest ochroną częściową. Położony jest na terenie gminy Duszniki. Utworzony w roku 1958 roku w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu lasu z udziałem modrzewia polskiego. Obejmuje obszar 0,77 ha. Głównym przedmiotem ochrony jest grupa 16 drzew w wieku 140 lat. Drzewa dorastaja tu imponujących rozmiarów osiągając ponad 80 cm pierśnicy i 36 m wysokości. Rezerwat objęty jest ochroną częściową. Dąb Dąb

9 Parki krajobrazowe. Sierakowski Park Krajobrazowy Został utworzony w 1991 roku. Został utworzony w 1991 roku. Położony jest w centralnej części Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego. Położony jest w centralnej części Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego. Jego celem jest ochrona niezwykle interesującego krajobrazu o bogatej rzeźbie z licznymi wzgórzami morenowymi, rynnami jeziornymi, dolinami rzek i wydmami. Jego celem jest ochrona niezwykle interesującego krajobrazu o bogatej rzeźbie z licznymi wzgórzami morenowymi, rynnami jeziornymi, dolinami rzek i wydmami. Ponad 33% powierzchni Parku pokrywają lasy. Największym jeziorem na terenie Parku jest Jezioro Chrzypskie (304 ha). Ponad 33% powierzchni Parku pokrywają lasy. Największym jeziorem na terenie Parku jest Jezioro Chrzypskie (304 ha). Logo Parku Logo Parku

10 Parki krajobrazowe. Puszcza Notecka Północną część Powiatu Szamotulskiego stanowi zwarty kompleks leśny – Puszcza Notecka. Krajobraz puszczy urozmaicają potężne wały wydm, które tworzą labirynt dolin i pagórków. Nad Jez. Radziszewskim koło Chojna znajduje się jedno z nielicznych w kraju stanowisk paproci – długosz królewski Osmunda regalis. Dogodne miejsce do gniazdowania i żerowania znalazły ptaki chronione: bielik, bocian czarny, rybołów. Północną część Powiatu Szamotulskiego stanowi zwarty kompleks leśny – Puszcza Notecka. Krajobraz puszczy urozmaicają potężne wały wydm, które tworzą labirynt dolin i pagórków. Nad Jez. Radziszewskim koło Chojna znajduje się jedno z nielicznych w kraju stanowisk paproci – długosz królewski Osmunda regalis. Dogodne miejsce do gniazdowania i żerowania znalazły ptaki chronione: bielik, bocian czarny, rybołów. Bocian czarny Bocian czarny

11 Formy ochrony przyrody Określone formy przyrody wprowadza się dla zachowania cennych składników przyrody, takich jak : siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków chronionych, dziko występujących roślin i zwierząt, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, przyrody nieożywionej, krajobrazu. Pozwoli to na ich zachowanie, właściwe wykorzystanie i odnawianie przyrody oraz jej poszczególnych składników. Określone formy przyrody wprowadza się dla zachowania cennych składników przyrody, takich jak : siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków chronionych, dziko występujących roślin i zwierząt, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, przyrody nieożywionej, krajobrazu. Pozwoli to na ich zachowanie, właściwe wykorzystanie i odnawianie przyrody oraz jej poszczególnych składników. Bielik Bielik

12 Pamiętaj gdy jesteś w lesie! Gdy odwiedzisz WPN poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak dowiedz się czy nie ogłoszono zakaz wstępu do lasu ! Gdy odwiedzisz WPN poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak dowiedz się czy nie ogłoszono zakaz wstępu do lasu ! Poruszaj się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami. Poruszaj się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami. Zapamiętaj, że w lesie obowiązuje generalna zasada - OSTROŻNIE Z OGNIEM! Zapamiętaj, że w lesie obowiązuje generalna zasada - OSTROŻNIE Z OGNIEM! Należy zachować ciszę. Należy zachować ciszę.

13 Złe zachowania ludzi w lesie W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności: a) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. Pamiętaj jednak, że przy III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk jest zabronione, b) korzystania z otwartego płomienia, c) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, d) palenia tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

14 Środki ochrony środowiska rezerwat przyrody, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, park krajobrazowy, ogród botaniczny, ogród botaniczny, ogród zoologiczny, ogród zoologiczny, park narodowy, park narodowy, pomnik przyrody, pomnik przyrody, użytek ekologiczny, użytek ekologiczny, obszar chronionego krajobrazu, obszar chronionego krajobrazu, stanowisko dokumentacyjne, stanowisko dokumentacyjne, zespół przyrodniczo- krajobrazowy zespół przyrodniczo- krajobrazowy

15 Wywiad z myśliwym- Krzysztofem Walkowiakiem - Do jakiego koła myśliwskiego pan należy? - Należę do koła myśliwskiego nr. 47 w okręgu otorowskim. Który liczy 18 członków. - Jak dba Pan o zwierzęta w czasie zimy? - Na terenie obwodu znajduje się 10 paśników. Mniej więcej po dwóch myśliwych na jeden paśnik. Wczesną jesienią zaczynamy wypełniać paśniki sianem i snopówką, a koło paśników umieszczamy lizawki solne. - W jaki sposób my możemy dbać o zwierzęta? - Mogłybyście pomagać myśliwym i dokładać do karmników. - Czy zajmuje się pan też roślinami? - Nie. Roślinami zajmują się rolnicy. - Jak duży jest nasz okręg? - Nasz okręg liczy 5 tys. ha. Na tym terenie znajduje się duża zwierzyna a nie ma np. kuropatw, bażantów. - Dziękujemy Panu za wywiad. Bardzo nam było miło.


Pobierz ppt "Ochrona lasów, zwierząt, pomników przyrody, rezerwatów w gminie Szamotuły. Beata Świerc Julia Gomółka Justyna Kowalczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google