Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU"— Zapis prezentacji:

1 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU
Lokalizacja nominowanej przestrzeni na mapie Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

2 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

3 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

4 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

5 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

6 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

7 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

8 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

9 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

10 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

11 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

12 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

13 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

14 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

15 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

16 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

17 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU

18 NAZWA NOMINOWANEGO DO NAGRODY MIEJSCA
Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w miarę możliwości)‏ Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

19 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU
Realizacja zagospodarowania przestrzeni publicznej była możliwa dzięki realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Dzierzgoniu – Wzgórze Zamkowe wraz z otoczeniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.4 Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 29 czerwca 2009 r. zawarto umowę Nr UDA-RPPM /08-00 z Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł ,23 PLN, natomiast kwota dofinansowania wyniosła ,80 PLN. Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

20 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU
Na koncepcję projektową składało się przygotowanie wstępnych koncepcji zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w różnych stylach kompozycyjnych: koncepcja w stylu parku angielskiego, koncepcja – Zamek Krzyżacki oraz koncepcja współczesna. Do dalszych prac wybrano koncepcję opartą na dawnym założeniu wraz z rozwiązaniami architektury i wizualizacjami przestrzennymi. Elementy infrastruktury oraz zieleń zaaranżowano w kierunku istniejącej niegdyś na Wzgórzu Zamkowym warowni krzyżackiej. Wykonane z cegły Zespoły bramne oraz stylizowane furty są przypomnieniem bram oraz starych, ciężkich drzwi, platformy widokowe pełnią rolę wartowni i baszt, natomiast stylizowane nasadzenia stanowią odtworzenie murów. Nowopowstały amfiteatr, również wykonany z cegły, jest fragmentem wieży obronnej zamykającej widok od bram wejściowych, w jej ścianach umieszczono instalacje nagłaśniające i oświetlenie. Powyżej amfiteatru usytuowano kręgi rodzinne, przeznaczone do spotkań i integracji. Są to altany do biesiadowania o konstrukcji drewnianej z ceglanym grillem, kryte gontem, z drewnianymi, ciężkimi stołami i ławami. Centralne miejsce Wzgórza Zamkowego stanowią wykopaliska archeologiczne, otoczone drewnianymi pomostami umożliwiającymi swobodne ich zwiedzanie. Istniejące ruiny zostały zabezpieczone i uzupełnione materiałami pierwotnymi, tłuczeń kamienny wypełnia przestrzenie pomiędzy odkrytymi ścianami. Podjęte rozwiązania architektoniczne wykorzystują materiały nawiązujące do dawnego założenia zamkowego tj.: cegła, kamień, drewno.

21 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego była rewaloryzacja parku w Dzierzgoniu o powierzchni 3,46 ha, w centrum którego znajduje się ekspozycja reliktów archeologicznych. Park poprzez stylizowane kompozycje roślinne oraz wprowadzenie obiektów małej architektury wraz z ceglanym amfiteatrem zyskał dawny tajemniczy charakter. Wykorzystując przestrzeń publiczną stworzono miejsce rekreacji i wypoczynku dla turystów i mieszkańców Dzierzgonia. Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

22 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU TEREN PRZED REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

23 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU TEREN PRZED REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA

24 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU TEREN PRZED REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA

25 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU TEREN PRZED REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA

26 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU TEREN PRZED REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA

27 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU TEREN PO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

28 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU TEREN PO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

29 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU TEREN PO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

30 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU TEREN PO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

31 WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU TEREN PO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA


Pobierz ppt "WZGÓRZE ZAMKOWE W DZIERZGONIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google