Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca banków z sektorem MSP w kontekście integracji europejskiej Dariusz Solski Zastępca Dyrektora Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych 20.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca banków z sektorem MSP w kontekście integracji europejskiej Dariusz Solski Zastępca Dyrektora Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych 20."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca banków z sektorem MSP w kontekście integracji europejskiej Dariusz Solski Zastępca Dyrektora Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych 20 lutego, 2003

2 MSP na rynku 2 na 3 pracowników zatrudnianych jest przez MSP MSP to ponad 2 mln przedsiębiorstw w Polsce i 45 tys. SP (działających przynajmniej od 3 lat) 48%52% MSP wypracowują 48% PKB

3  Indywidualna obsługa Doradcy dostępna już dla SP  Wybrane z oferty Banku produkty podzielone na grupy: –Zarządzanie środkami finansowymi –Finansowanie działalności –Bankowość elektroniczna + –Opcja menedżerska ING Bank i PAKIET ProBIZNES

4 European Business Desk  Indywidualny Doradca (HO)  Opiekun Klienta (oddział)  Nowe produkty - EuroNavigator ING dla inwestorów zgranicznych w Polsce Specjalna oferta i obsługa klientów współpracujących z ING oraz innymi międzynarodowymi bankami na świecie.

5 ING Bank i programy pomocowe  EBOR – SME FF  Phare – JST  Phare - MSP  EU - SAPARD  Termomodernizacja  BGK

6 ING Bank – SME FF Firmy uprawnione do uczestnictwa w programie:  Będące własnością polskich rezydentów bądz polskich firm, w których polscy rezydenci mają udziały większościowe  Posiadające roczny obrót < 30 mln PLN  Zatrudniające do 100 pracowników (w wyjątkowych przypdkach do 250) Rodzaje kredytów:  Micro kredyty – do 30 tys. EURO  MSP kredyty – od 30 do 125 tys. EURO Dostępne waluty:  PLN  PLN indeksowane w EURO, USD  Kredyty walutowe EURO i USD

7 0 5 10 15 20 25 30 KwieMajCzerLip SierWrzePaźLis Miliony EUR Gru 35 Kredyty EBOR Kwiecień – Grudzień 2002 Sprzedaż zrealizowana Sprzedaż planowana ING Bank – SME FF

8 Spotkania informacyjne  Program „Pozyskaj kapitał, zainwestuj w swoim mieście ”  W ciągu pięciu miesięcy trwania programu konferencje odbyły się w 14 miastach:  Tarnów, Kalisz, Zielona Góra, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Lublin, Opole, Kielce, Radom, Legnica, Wałbrzych, Białystok  Wzięło w nich udział ponad 700 przedstawicieli sektora MSP oraz samorządów lokalnych

9 Konferencje i inicjatywy europejskie  SME Policy Congress – „MSP i ich doradcy”  Usługi oferowane przez doradców komercyjnych i niekomercyjnych skierowane są głównie do dużych firm  Większość firm wskazuje na konieczność zrewidowania polityki cenowej usług doradczych  Banki w Europe Centralnej powinny być bardziej zaangażowane w doradzanie i informowanie MSP  Doradcy niekomercyjni powinny zwiększyć swoją efektywność przekazywania informacji w przeciwnym przypadku nie bedą tworzyć „warości dodanej”  Ankietowani podkreślali obecnie zbyt małą rolę organizacji przedsiębiorców w doradzwie

10 Konferencje i inicjatywy europejskie „Przedakcesyjne programy pomocowe dla MSP w Europie Centralnej i Wschodniej” - 10.2002 Haga i 11.2002 Bruksela Założenia programów:  wspieranie rozwoju i przedsiębiorczości  ułatwienie dostępu do finansowania (szczególnie dla MSP)  wspieranie B&R oraz innowacji  Programy wdrażane przez lokalne/międzynarodowe instytucje finansowe podnoszą jakość obsługi MSP  Chęć uczestnictwa lecz niedostateczny poziom informacji  Niedopasowane programów do specyficznych potrzeb poszczególnych krajów kandydujących  Bariery psychologiczne na poziomie zarządzających MSP

11


Pobierz ppt "Współpraca banków z sektorem MSP w kontekście integracji europejskiej Dariusz Solski Zastępca Dyrektora Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych 20."

Podobne prezentacje


Reklamy Google