Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trochę o unii europejskiej na świecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trochę o unii europejskiej na świecie"— Zapis prezentacji:

1 „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?”

2 Trochę o unii europejskiej na świecie

3 „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?”
Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992, traktatu Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993r. nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska.

4 W skład UE wchodzi 28 państw. Są to m.in.
„Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?” W skład UE wchodzi 28 państw. Są to m.in. Dania Polska Austria Hiszpania Belgia Finlandia Szwecja Wielka Brytania Niemcy

5 „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?”
Unia Europejska stanowi przypadek „szczególnego rodzaju” w stosunkach międzynarodowych, jest tworem, który nigdy wcześniej nie istniał w historii powszechnej i był nieznany historii stosunków międzynarodowych. Do grudnia 2009 r. UE była kombinacją struktur ponadnarodowych oraz międzyrządowych. Posiada cechy zarówno organizacji międzynarodowej, jak i konfederacji czy nawet państwa federalnego. Wśród teoretyków prawa, politologii i stosunków międzynarodowych trwa spór za co dokładnie można uznać Unię.

6 „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?”
Unia Europejska jest unikatową formą tego typu na arenie międzynarodowej mającą ok. 30% udział w światowym PKB. Rola Unii jako światowego mocarstwa w polityce zagranicznej wzrasta, tworzone są unijne placówki dyplomatyczne, a sama UE jest członkiem m.in.: Światowej Organizacji Handlu, G8 i G20. Ciągle jednak głównymi aktorami i reżyserami polityki zagranicznej UE są państwa członkowskie, a nie ośrodki ponadnarodowe.

7 „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?”
Cele Unii to m.in. promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego, dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii, rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, polepszenie standardów życia.

8 O unii EUROPEJSKIEJ W POLSCE

9 „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?”
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 10 lat temu. Już rzadziej wspomina się czasy, kiedy wyjazd za granicę łączył się z kilkugodzinnym staniem w kolejce na przejściu granicznym i wymianą złotówek na marki niemieckie, austriackie szylingi, francuskie franki czy hiszpańskie pesety, że podjęcie legalnej pracy w Niemczech, we Włoszech czy Wielkiej Brytanii było wielkim sukcesem zawodowym, a studiowanie za granicą kosztowało fortunę i wymagało nostryfikacji dyplomu po powrocie do Polski. Już pewnie niektórzy zapomnieli, że jeszcze kilka lat temu wysłanie sms-a lub rozmowa telefoniczna podczas wakacji za granicą była cztery razy droższa niż dziś, nie istniały tanie linie lotnicze, a w sklepach nie obowiązywał termin 14 dni na zwrot zakupionego produktu bez podania przyczyny.

10 „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?”
Nasz kraj przez ostatnie 10 lat bardzo się zmienił. Dzięki funduszom europejskim powstało km dróg, nowych miejsc pracy i nowoczesnych laboratoriów. Ponad przedsiębiorstw otrzymało wsparcie na rozwój i modernizację. Ponad 160 tysięcy studentów dzięki stypendiom część studiów spędziło za granicą. 

11 A zaledwie kilka lat temu były one rzadkością.
„Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?” Bardzo łatwo jest przystosować się do wszystkich ułatwień i korzyści, jakie przynosi proces integracji europejskiej. Już nie zwracamy uwagi na tablice informacyjne z flagą europejską wskazującą, że dane przedsięwzięcie finansowane jest ze środków unijnych. Natykamy się na nie codziennie, narzekamy nawet, że jest tego za dużo. A zaledwie kilka lat temu były one rzadkością. 

12 „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?”
Unia Europejska to jednak nie tylko dotacje, dopłaty i fundusze. Dziś co drugi Europejczyk deklaruje, że przynajmniej raz w roku miał kontakt z ludźmi pochodzącymi z innego państwa UE. Starsi jako największe osiągnięcie procesu integracji oceniają pokojową współpracę państw członkowskich. O tym, że demokratyczne państwo prawa nie stanowi uniwersalnej wartości przekonali się niedawno Ukraińcy walczący o te swobody na Majdanie. Dopingujemy ich w tej walce, a nie pamiętamy, że nasi rodzice dorastali w zupełnie innym świecie.

13 „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?”

14 „O Unii Europejskiej w naszym kraju”

15 „O Unii Europejskiej w naszym kraju”
Co dla nas konkretnie oznacza członkostwo w Unii Europejskiej? Co zmieniło się po tym jak do niej wstąpiliśmy? „O Unii Europejskiej w naszym kraju”

16 „O Unii Europejskiej w naszym kraju”
Jakie prawa i obowiązki przysługują obywatelom UE? Oraz Jaką cenę zapłacili Polacy za bycie obywatelem unijnym? „O Unii Europejskiej w naszym kraju”

17 „ Co Polska zyskała dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej?”

18 „ Co Polska zyskała dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej?”
Czy jesteśmy w Unii dla idei czy dla korzyści? Co naprawdę zawdzięczamy pieniądzom z Unii Europejskiej? „ Co Polska zyskała dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej?”

19 „ Co Polska zyskała dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej?”
Jakie są korzyści polskiej integracji oraz perspektywy dalszego rozwoju Polski i naszego regionu w kontekście budżetu Unii Europejskiej na lata ? „ Co Polska zyskała dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej?”

20 „ Co Polska zyskała dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej?”
Zbliżająca się X rocznica przystąpienia Polski do UE skłania do refleksji nad bilansem członkostwa. Na ile wspiera ono szanse na gruntowną modernizację Polski, a nie wyłącznie krótkookresowych korzyści? „ Co Polska zyskała dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej?”

21 Przerwa Zapraszamy za 10 min.

22 jak funkcjonuje unia europejska?

23 W jakiej kondycji jest Unia Europejska?
Jak Funkcjonuje Unia Europejska?

24 Jak Funkcjonuje Unia Europejska?
Co można zrobić, aby zbliżyć do siebie nie tylko poszczególne państwa, ale by samą Europę uczynić bliższą jej obywatelom? Jak Funkcjonuje Unia Europejska?

25 Jak Funkcjonuje Unia Europejska?
Czy Polska- największy postkomunistyczny kraj Wspólnoty- jest w stanie nadać rozwojowi UE nową dynamikę? Jak Funkcjonuje Unia Europejska?

26 PYTANIA PUBLICZNOŚCI

27 Praca w grupach

28 jak młodzi mieszkańcy naszej miejscowości mogą czerpać korzyści, jakie niesie ze sobą proces integracji europejskiej?

29 „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?”


Pobierz ppt "Trochę o unii europejskiej na świecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google