Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska prezydencja w Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska prezydencja w Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Polska prezydencja w Unii Europejskiej.
Jakie korzyści mogą płynąć dla Polski podczas jej przewodnictwa w Unii Europejskiej?

2 Co to jest Unia Europejska?
Unia Europejska (skrót w języku polskim: UE) – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich, powstały 1 listopada 1993 na mocy traktatu w Maastrich , będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojny światowej . Od r. związek dwudziestu siedmiu państw. Jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudzień 2005.

3 Polska w Unii… Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietna 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 2004 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 r. Integracja jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym.

4 Czym jest prezydencja w Unii Europejskiej?
Prezydencja w Radzie UE to rotacyjne przewodnictwo w UE pełnione kolejno przez Państwa Członkowskie przez sześć miesięcy Polska będzie sprawować przewodnictwo w Radzie UE w okresie lipiec - grudzień 2011 Polska będzie czwartym z „nowych” państw członkowskich Unii Europejskiej, które będzie sprawowało prezydencję (po Słowenii, Czechach i Węgrzech) Polska jest pierwszym państwem obejmującym prezydencję w trio Polska Dania – Cypr

5 Symbol polskiej prezydentury w UE.

6 Zadania prezydencji. Przewodniczenie pracom Rady UE oraz jej grup i komitetów roboczych Reprezentowanie UE w stosunkach międzynarodowych (wobec państw trzecich i organizacji międzynarodowych) Trudności płynące z prezydencji… Precedensowy charakter przedsięwzięcia minus – brak polskich doświadczeń plus – duża swoboda w kształtowaniu rozwiązań, wytyczanie drogi Kryzys finansowy znaczna część kosztów organizacji jest nieunikniona cięcia mogą wpływać na jakość przygotowań

7 Korzyści z polskiego przewodnictwa w Unii…
Prezydencja daje szansę przedstawienia polskich priorytetów na forum europejskim i światowym. Prezydencja daje szansę większego wpływu na decyzje podejmowane w UE. Podczas prezydencji jesteśmy liderem; dobra prezydencja podkreśli naszą równość wobec pozostałych członków Unii Sukces prezydencji to najlepsza promocja Polski i najlepsze narzędzie, aby zmienić stereotypy i nie zawsze pozytywny wizerunek Polski w świecie. Związane z prezydencją odwiedziny Polski przez zagranicznych gości stanowią okazję do promowania Polski, co może przynieść wymierne korzyści gospodarcze (turystyka, inwestycje). Dzięki udanej prezydencji wzrośnie zaufanie do Polski jako odpowiedzialnego partnera

8 Współpraca międzynarodowa.
Trio Polska - Dania - Cypr Uzgodnienia z poprzedzającym trio Hiszpania - Belgia -Węgry (plany) Doświadczenia Państw Członkowskich Robocze kontakty z krajami przygotowującymi się do Prezydencji

9 Czego Polacy oczekują po przewodnictwie w Unii Europejskiej?

10 ŹRÓDŁA:

11 Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego
Kinga Twardowska Beata Pastuszka


Pobierz ppt "Polska prezydencja w Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google