Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TENIS ZIEMNY – ZDROWY STYL ŻYCIA Innowacja pedagogiczna Autor: Dariusz Mandziuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TENIS ZIEMNY – ZDROWY STYL ŻYCIA Innowacja pedagogiczna Autor: Dariusz Mandziuk."— Zapis prezentacji:

1

2 TENIS ZIEMNY – ZDROWY STYL ŻYCIA Innowacja pedagogiczna Autor: Dariusz Mandziuk

3 Zakres innowacji Innowacja ma charakter metodyczny. Realizowana będzie w szkole podstawowej w ramach zajęć wynikających z KN, oraz w gimnazjum jako dodatkowa forma zajęć fakultatywnych czwartej godziny wychowania fizycznego. Jej realizacja rozpocznie się 1 września 2013 r. i trwać będzie przez trzy kolejne lata szkolne, tj. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. Adresatami innowacji będą chętni uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu klas I,II,III szkoły podstawowej, oraz w gimnazjum klas I. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele wychowania fizycznego

4 Cele innowacji 1. Nauka podstawowych umiejętności technicznych w tenisie ziemnym. 2. Upowszechnianie tenisa ziemnego i promowanie zdrowego stylu życia. 3. Rozpropagowanie wśród uczniów pożytecznych form i sposobów organizowania czasu pozalekcyjnego. 4. Propagowanie programu TENIS 10.

5 Treści Podstawowe gry i zabawy w tenisie ziemnym. Poruszanie się po korcie. Podstawowe uderzenia po koźle – forhend, bekhend. Podstawowe uderzenia z powietrza wolej. Serwis. Doskonalenie opanowanych umiejętności w trakcie gry na punkty. Gry kontrolne.

6 Metody nauczania - słowne - poglądowe - praktycznego działania Zasady nauczania -świadomości celu i zadań - poglądowości - powtarzalności i systematyczności - dostępności i stopnia trudności - pozytywnego korygowania - etapowości Formy nauczania - formę zabawowa - ścisła - fragmentów gry - gra uproszczona - gra właściwa

7 Efekty - Podniesie sie sprawność fizyczna uczniów. - Wzrośnie umiejętność techniczna gry w tenis ziemnego. - Zwiększy się atrakcyjność zajęć WF. - Poprawi się postawa uczniów wobec kultury fizycznej. - Zmniejszy sie liczba zwolnień na lekcji WF.

8 Ewaluacja Jaka ewaluacja? Jaka ewaluacja? Kiedy prowadzona? Jakie metody i narzędzia zostaną wykorzystane? Co ma na celu? diagnozująca Przed przystąpieniem do realizacji innowacji Obserwacja. Test ogólnej sprawności fizycznej Określenie predyspozycji do nauki gry w tenisa ziemnego formatywnaW trakcie trwania Innowacji / po 1,2,3 roku nauki/ Obserwacja postaw uczniów. Testy, próby i sprawdziany określające stopień opanowania materiału programowego. Należą do nich: 1/ ocena koordynacji ruchowej – bieg po kopercie na czas 2/ ocena siły uderzenia – uderzenie piłki na odległość 3/ ocena celności / precyzji / uderzenia – kierowanie piłki w określone miejsce na korcie 4/ ocena powtarzalności – test 10, 20 piłek Ocena sprawności fizycznej po określonym etapie nauki. Upewnianie się co do wyników nauczania sumatywnaNa zakończeniu wdrażania innowacji Testy sprawności fizycznej. Ocena wykorzystanie poznanych elementów w formie fragmentów gry i mini gier rozgrywanych na małym polu tenisowym. Określenie efektów realizowanych działań w kontekście osiągnięć uczniów.


Pobierz ppt "TENIS ZIEMNY – ZDROWY STYL ŻYCIA Innowacja pedagogiczna Autor: Dariusz Mandziuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google