Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza Nietążkowo ul. Dudycza 4 64-030 Śmigiel tel., tel./fax woj. wielkopolskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza Nietążkowo ul. Dudycza 4 64-030 Śmigiel tel., tel./fax woj. wielkopolskie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza Nietążkowo ul. Dudycza 4 64-030 Śmigiel tel., tel./fax woj. wielkopolskie e-mail: sekretariat@zspnietazkowo.plsekretariat@zspnietazkowo.pl

2 Przysposobienie wojskowe (PW) - przedmiot realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych i częściowo na studiach.szkołach ponadgimnazjalnych Zakres nauczania obejmuje szeroko pojętą obronę cywilną, metody ochrony przed różnymi zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w wypadku katastrof. Podczas nauki uczniowie są także szkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Poza tym w zakresie przedmiotu mieści się tematyka typowo wojskowa, ogólne informacje o rodzajach broni (także szkolenie strzeleckie) i zasadach służby wojskowej, pewne wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego w zakresie konfliktów zbrojnych oraz topografii.obronę cywilnąkatastrofpierwszej pomocystrzeleckieprawa międzynarodowegokonfliktów zbrojnychtopografii

3 Podstawowym celem kształcenia w liceum językowo - wojskowym jest zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych. Oprócz nauki zagadnień z zakresu przysposobienia wojskowego zapewnia się pełną realizację podstaw programowych z przedmiotów ogólnokształcących.

4 Szkoła umożliwia ponadto: 1. Przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych; 2. Przygotowanie do kontynuowania edukacji w wojskowych uczelniach oficerskich i podoficerskich; 3. Przygotowanie do kontynuowania edukacji na uczelniach cywilnych szkołach na kierunkach proobronnych; 4. Przygotowanie do wykonywania zawodu żołnierza zawodowego. POPRZEZ REALIZACJĘ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH ZAJĘĆ W RAMACH PRZEDMIOTU PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE

5 Program nauczania klasy językowo-wojskowej – bazować będzie na nauczaniu treści programowych z przedmiotu przysposobienie wojskowe. W tym celu: - zwiększono liczbę godzin dydaktycznych o treści szkoleniowe zawarte w programach szkolenia pododdziałów WP; - język angielski o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych zostanie wzbogacony o słownictwo i terminologię o charakterze wojskowym; - wychowanie fizyczne o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych z zakresu szkolenia fizycznego obowiązującego w siłach zbrojnych RP.

6 ZAKŁADA SIĘ, ŻE ABSOLWENT LICEUM JĘZYKOWO-WOJSKOWEGO POWINIEN UMIEĆ: - samodzielnie wybrać drogę przyszłej działalności zawodowej lub naukowej zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami oraz potrzebami społecznymi; - posługiwać się dwoma językami obcymi ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i terminologii wojskowej; - organizować i kierować małymi grupami ludzi, a także podporządkować się osobom kierującym z uwzględnieniem odpowiedzialności moralnej, prawa do odrębności przekonań oraz tolerancji dla innych; - szybko analizować różnorodne sytuacje, stosować zasady skutecznego działania i podejmować odpowiednie decyzje; - dostosować się do różnych sytuacji i warunków, wykorzystując nawyki nabyte podczas szkolenia oraz przebywania w trudnych sytuacjach; - nabyć wysoką sprawność fizyczną, odpornościową i umiejętności strzeleckie.

7 CELE SZKOLENIOWE NA PRZYKŁADZIE KLASY I CELE SZKOLENIOWE W KLASIE I 1.Przygotować uczniów do wykonywania zawodu żołnierza 2. Zapoznać ich z podstawowymi prawami i obowiązkami żołnierza. 3. Nauczyć: a) podstawowych zasad bojowego zachowania się na współczesnym polu walki; b) obchodzenia się z bronią i prowadzenie ognia z różnych rodzajów broni strzeleckiej c) udzielenia pomocy medycznej na polu walki w ramach samopomocy i prowadzenia ewakuacji z pola walki 4.Zapoznać uczniów z zasadami pełnienia służby wewnętrznej w pododdziale. 5. Podnieść sprawność fizyczną ucznia do poziomu umożliwiającego prawidłowe wykonanie zadań związanych zgodnie z wymogami służby wojskowej. zadań związanych zgodnie z wymogami służby wojskowej.

8 STRUKTURA PRZEDMIOTOWA W KLASIE I - PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO I WOJSKOWEGO; - SZKOLENIE BOJOWE (np. Taktyka, Ogniowe, Rozpoznanie, Łączność, Inżynieryjno-Saperskie, Ratownictwo) - METODYKA SZKOLENIA; - SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE ( np. Obrona pchem, Sanitarne, Terenoznawstwo)

9 PATRONAT NAD LICEUM SPRAWUJE: 4 Pułk Przeciwlotniczy


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza Nietążkowo ul. Dudycza 4 64-030 Śmigiel tel., tel./fax woj. wielkopolskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google