Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYCHOWANIE DZIECI WSPÓLNYM CELEM RODZINY I SZKOŁY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYCHOWANIE DZIECI WSPÓLNYM CELEM RODZINY I SZKOŁY"— Zapis prezentacji:

1 WYCHOWANIE DZIECI WSPÓLNYM CELEM RODZINY I SZKOŁY

2 Z zadań realizowanych przez Szkołę
Realizacja celów dydaktycznych Realizacja celów wychowawczych Dbałość o indywidualny rozwój ucznia

3 Cele organizowanych zajęć dodatkowych
Eliminowanie trudności edukacyjnych Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

4 Oddziały przedszkolne
Język angielski Rytmika Terapia pedagogiczna Terapia logopedyczna Zajęcia grafomotoryczne Rewalidacja indywidualna

5 Szkoła Podstawowa klasy I - III
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Terapia pedagogiczna Terapia logopedyczna Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna Basen – nauka pływania Rewalidacja indywidualna Koło ortograficzne Język niemiecki Język rosyjski Zajęcia wychowania ekonomicznego

6 Szkoła Podstawowa klasy IV - VI
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: - z języka polskiego, - z matematyki Terapia pedagogiczna Terapia logopedyczna Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna Rewalidacja indywidualna Koło ortograficzne Koło matematyczne

7 Koło historyczne Koło informatyczne Koło plastyczne Chór SKS Basen – nauka pływania, Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po szkole podstawowej

8 Gimnazjum Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Terapia logopedyczna
Terapia pedagogiczna Zajęcia socjoterapeutyczne Zajęcia przygotowujące uczniów klas trzecich Gimnazjum do egzaminu Nauczanie indywidualne Rewalidacja indywidualna

9 Koło matematyczne Koło historyczne Koło biologiczne Koło geograficzne Koło biblijne Koło języka angielskiego Koło chemiczne Chór SKS Basen – nauka pływania Zajęcia dla uczniów klas trzecich, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

10 Formy zapobiegania dyskryminacji
Wyrównywanie szans edukacyjnych Integracja uczniów: - wspólnie obchodzone uroczystości klasowe i szkolne, - wspólne wycieczki, zabawy, podejmowane działania, - tematyka godzin wychowawczych (tolerancja, wrażliwość na potrzeby innych osób, szczególnie słabszych lub będących w trudnej sytuacji), - zwracanie uwagi na mocne strony uczniów, „wykorzystywanie” ich w działaniu na rzecz całej klasy - tematyka zajęć edukacyjnych, - spotkania klas lub grup uczniów z pedagogami szkolnymi,

11 Reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów
Promowanie prawidłowych postaw uczniów, np. plebiscyt popularności „Dziewczyna z klasą” i „Chłopak z klasą” Programy wychowawcze, np. „Przyjaciele Zippiego” Programy organizowane przez instytucje wspomagające wychowawczą rolę szkoły, np. „Odpowiedzialność karna młodzieży”

12 Wychowanie dzieci jest wspólnym zadaniem rodziców i nauczycieli
Wspólnie staramy się wpływać na kształtowanie właściwych postaw i zachowań dzieci. Współpraca rodziców ze szkołą jest niezwykle istotna. Ważne jest, by współpraca ta opierała się na spójnych zasadach.

13 Nie ma reguł gwarantujących „mądre” wychowanie
Istnieją różne style wychowawcze: styl styl rygorystyczny liberalny Najskuteczniejszą teorią wychowawczą jest teoria „złotego środka”

14 Dziecko powinno mieć: jasno określone zasady miłość rodziców rozsądną swobodę dyskretną kontrolę

15 Niektóre aspekty wychowania
Budujmy u dzieci szacunek do szkoły jako instytucji, nauczycieli, kolegów i koleżanek. Kontrolujmy ile czasu dziecko przeznacza na naukę. Rozmawiajmy z dziećmi. Motywujmy dzieci do pracy. Kontrolujmy co robi w wolnym czasie. Dbajmy o współpracę ze szkołą. Włączajmy dzieci w obowiązki domowe.

16 W wychowaniu i ci, którzy wychowują i ci, którzy są wychowywani popełniają błędy, bowiem obie strony się uczą…

17 Dziękujemy Małgorzata Cebula- Jackowska Katarzyna Chylińska


Pobierz ppt "WYCHOWANIE DZIECI WSPÓLNYM CELEM RODZINY I SZKOŁY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google