Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA EDUKACYJNA Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA EDUKACYJNA Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy."— Zapis prezentacji:

1 OFERTA EDUKACYJNA Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

2 W skład Zespołu Szkół wchodzą: Oddziały przedszkolne - 3; Oddziały przedszkolne - 3; Szkoła Podstawowa - po 2 oddziały klas 1- 5,3 oddziały klas 6, w tym cztery oddziały integracyjne (kl. 1a, 3a,5b i 6a); Szkoła Podstawowa - po 2 oddziały klas 1- 5,3 oddziały klas 6, w tym cztery oddziały integracyjne (kl. 1a, 3a,5b i 6a); Gimnazjum – po 3 oddziały klas I i II i 2 oddziały klas III, w tym jeden oddział integracyjny (kl. III a) Gimnazjum – po 3 oddziały klas I i II i 2 oddziały klas III, w tym jeden oddział integracyjny (kl. III a) W sumie do ZSzOI w Łomnicy uczęszcza 461 uczniów.

3 OFERTA EDUKACYJNA - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY NASZYM DZIECIOM ZAJĘCIA: W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY NASZYM DZIECIOM ZAJĘCIA: a) częściowo odpłatne: z rytmiki; z rytmiki; z języków obcych - j. angielski, j. niemiecki; z języków obcych - j. angielski, j. niemiecki; b) bezpłatne: Zajęcia komputerowe - na bazie programów edukacyjnych; Zajęcia komputerowe - na bazie programów edukacyjnych; Zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne; Zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne;

4 OFERTA EDUKACYJNA - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Baza dydaktyczna: -dobrze wyposażone, przestronne sale, -wydzielony korytarz do zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć warsztatowych,

5 OFERTA EDUKACYJNA – SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY : UCZNIOM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORAZ Z OBNIŻONYMI MOŻLIWOŚCIAMI INTELEKTUALNYMI: W KLASACH 1 – 3 SP Zajęcia terapii pedagogicznej, Zajęcia terapii pedagogicznej, Zajęcia terapii logopedycznej, Zajęcia terapii logopedycznej, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, Zajęcia wyrównawcze z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, Zajęcia wyrównawcze z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, Zajęcia gimnastyki korekcyjnej Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

6 OFERTA EDUKACYJNA – SZKOŁA PODSTAWOWA W KLASACH 4 – 6 SP o Zajęcia terapii pedagogicznej, o Zajęcia terapii logopedycznej, o Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, o Zajęcia wyrównawcze na każdym poziomie nauczania z zakresu matematyki i języka polskiego, o Przygotowanie humanistyczne (Sprawdzian po kl. 6), o Przygotowanie matematyczno – przyrodnicze (Sprawdzian po kl. 6),

7 OFERTA EDUKACYJNA – SZKOŁA PODSTAWOWA BAZA DYDAKTYCZNA: Gabinet terapii logopedycznej.Gabinet terapii pedagogicznej.

8 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1 - 3 W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY : UCZNIOM UZDOLNIONYM: UCZNIOM UZDOLNIONYM: Koło muzyczno – taneczne, Koło muzyczno – taneczne, Koło informatyczno - fotograficzne (z środków UE) Koło informatyczno - fotograficzne (z środków UE) Koło teatralno - plastyczne, ( z środków UE) Koło teatralno - plastyczne, ( z środków UE) Koło plastyczno – dekoratorskie. Koło plastyczno – dekoratorskie. ZAJĘCIA OGÓLNODOSTĘPNE: ZAJĘCIA OGÓLNODOSTĘPNE: Wychowanie komunikacyjne, Wychowanie komunikacyjne, Naukę pływania, Naukę pływania, Zajęcia z pierwszej pomocy, Zajęcia z pierwszej pomocy, Koło turystyczne, Koło turystyczne, Zajęcia komputerowe w ramach zajęć lekcyjnych Zajęcia komputerowe w ramach zajęć lekcyjnych

9 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA- KLASY 4-6 W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY : UCZNIOM UZDOLNIONYM: Koło języka angielskiego, Koło języka angielskiego, Koło języka niemieckiego, Koło języka niemieckiego, Koło wokalno - instrumentalne, Koło wokalno - instrumentalne, Koło plastyczne, Koło plastyczne, Koło przyrodnicze, Koło przyrodnicze, Koło informatyczne, Koło informatyczne, Koło teatralne, Koło teatralne, Koło fotograficzne, Koło fotograficzne,

10 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6 W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY : ZAJĘCIA OGÓLNODOSTĘPNE: ZAJĘCIA OGÓLNODOSTĘPNE: Zajęcia z zakresu tenisa stołowego, Zajęcia z zakresu tenisa stołowego, Gry i zabawy, Gry i zabawy, Koło turystyczne, Koło turystyczne, Zajęcia komputerowe w ramach zajęć lekcyjnych, Zajęcia komputerowe w ramach zajęć lekcyjnych, Wolontariat uczniowski, Wolontariat uczniowski, Zajęcia sportowe – gry drużynowe, Zajęcia sportowe – gry drużynowe, Gry i zabawy sportowe, Gry i zabawy sportowe,

11 OFERTA EDUKACYJNA – BAZA DYDAKTYCZNA Pracownia komputerowa- 20 stanowisk Pracownia komputerowa – 10 stanowiskStanowisko dla osób niedowidzących

12 OFERTA EDUKACYJNA – BAZA DYDAKTYCZNA SALA ZABAW DLA UCZNIÓW Z KLAS 0 -3 SP

13 OFERTA EDUKACYJNA – BAZA DYDAKTYCZNA Miasteczko ruchu drogowego. Turniej tenisa stołowego. Sala gimnastyczna – Dzień Sportu.

14 OFERTA EDUKACYJNA – DOKUMENTACJA FOTO Prace koła plastycznego Święto filmu- koło filmowe. Występ koła wokalno – instrumentalnego.

15 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-6 W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY : Naukę języka niemieckiego poprzez doświadczenie, czyli : -udział w wymianie polsko – niemieckiej ze Szkołą Podstawową w Boxberg, My u naszych przyjaciół- wrzesień 2009

16 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Wsparcie pedagoga szkolnego, Wsparcie pedagoga szkolnego, Opiekę psychologiczną, Opiekę psychologiczną, Opiekę medyczną (pielęgniarka szkolna, stomatolog), Opiekę medyczną (pielęgniarka szkolna, stomatolog), Gabinet pedagoga Gabinet psychologa Gabinet stomatologi czny Gabinet pielęgniarki

17 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA Herbatę do śniadania na stołówce szkolnej (oddz. przedszkolne, klasy 1- 3 SP) Herbatę do śniadania na stołówce szkolnej (oddz. przedszkolne, klasy 1- 3 SP) Pełnowartościowe obiady, Pełnowartościowe obiady,

18 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Realizację programów profilaktycznych, Realizację programów profilaktycznych, W KLASACH 1 – 3 SP 1.Szklanka mleka 2.Owoce w szkole 3.Przyjaciele Zippiego – Międzynarodowy program rozwoju emocjonalnego dzieci młodszych, 4.Cała Polska czyta dzieciom- edukacja czytelnicza,

19 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA Dokumentacja fotograficzna- Programu –Cała Polska czyta dzieciom. Pan Bogusław Trzaska - Sołtys wsi Łomnica czyta dzieciom bajki. Posumowanie konkursu Ładnego czytania

20 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Realizację programów profilaktycznych, Realizację programów profilaktycznych, W KLASACH 1 – 6 SP 1.Promocji zdrowia w ramach Szkoły Promującej Zdrowie, 2.Szkoła dbająca o bezpieczeństwo W ramach festynu integracyjnego uczymy się samodzielności, zdrowego żywienia oraz ubierania się adekwatnie do pogody.

21 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła posiada certyfikaty:

22 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA Dokumentacja fotograficzna. W ramach programu Szkoły dbającej o bezpieczeństwo, cyklicznie w czerwcu przeprowadzamy akcję pod nazwą bezpieczne wakacje.

23 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA Dokumentacja fotograficzna. Uczniowie mogą swoje rzeczy pozostawić w szafce. Korytarze szkolne monitorowane są 16 kamerami. Na bieżąco współpracujemy z Policją.

24 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Wyjazdy na Zieloną szkołę Wyjazdy na Zieloną szkołę Wyjazdy na kolonie terapeutyczne, Wyjazdy na kolonie terapeutyczne,

25 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Uczestniczenie w realizacji programów wychowawczych nakierowanych na integrację zespołu klasowego, kultywowanie tradycji szkolnych i rodzinnych, itp. Uczestniczenie w realizacji programów wychowawczych nakierowanych na integrację zespołu klasowego, kultywowanie tradycji szkolnych i rodzinnych, itp. 14 października każdego roku odbywa się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie dzieci na uczniów klasy pierwszej.

26 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA Dokumentacja fotograficzna. Dzień Babci i Dziadka Dzień Matki

27 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA Dokumentacja fotograficzna. Dzień pluszowego misia. Halloween Mikołajki Bal karnawałowy

28 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Możliwość odrabiania zadań domowych na tzw. Cichej świetlicy pod okiem nauczycieli specjalistów oraz przy pomocy zdolnych uczniów. Możliwość odrabiania zadań domowych na tzw. Cichej świetlicy pod okiem nauczycieli specjalistów oraz przy pomocy zdolnych uczniów. Możliwość ciekawego spędzenia czasu wolnego w tzw. Świetlicy głośnej w oczekiwaniu na autobus lub rodziców. Możliwość ciekawego spędzenia czasu wolnego w tzw. Świetlicy głośnej w oczekiwaniu na autobus lub rodziców. Możliwość poszerzenia swojej wiedzy po zajęciach lekcyjnych w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej oraz bibliotece szkolnej. Możliwość poszerzenia swojej wiedzy po zajęciach lekcyjnych w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej oraz bibliotece szkolnej.

29 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA Dokumentacja fotograficzna Świetlica głośna Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

30 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Możliwość uczestniczenia w wielu akcjach charytatywnych na rzecz: Możliwość uczestniczenia w wielu akcjach charytatywnych na rzecz: -Chorych dzieci, -Pogorzelców, -Dzieci przebywających w domach dziecka, -Zwierząt w schronisku Poprzez organizację akcji charytatywnych uczymy dzieci: empatii, wrażliwości na drugiego człowieka, tolerancji i integracji w trudnych chwilach. Poprzez organizację akcji charytatywnych uczymy dzieci: empatii, wrażliwości na drugiego człowieka, tolerancji i integracji w trudnych chwilach.

31 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA Dokumentacja fotograficzna.

32 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA ZAPRASZAM DO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w ŁOMNICY oraz DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "OFERTA EDUKACYJNA Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google