Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy"— Zapis prezentacji:

1 Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy
OFERTA EDUKACYJNA Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

2 W skład Zespołu Szkół wchodzą:
Oddziały przedszkolne - 3; Szkoła Podstawowa - po 2 oddziały klas 1- 5,3 oddziały klas 6, w tym cztery oddziały integracyjne (kl. 1a, 3a,5b i 6a); Gimnazjum – po 3 oddziały klas I i II i 2 oddziały klas III, w tym jeden oddział integracyjny (kl. III a) W sumie do ZSzOI w Łomnicy uczęszcza 461 uczniów.

3 OFERTA EDUKACYJNA - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY NASZYM DZIECIOM ZAJĘCIA: a) częściowo odpłatne: z rytmiki; z języków obcych - j. angielski, j. niemiecki; b) bezpłatne: Zajęcia komputerowe - na bazie programów edukacyjnych; Zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne;

4 OFERTA EDUKACYJNA - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Baza dydaktyczna: dobrze wyposażone, przestronne sale, wydzielony korytarz do zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć warsztatowych,

5 OFERTA EDUKACYJNA – SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY : UCZNIOM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORAZ Z OBNIŻONYMI MOŻLIWOŚCIAMI INTELEKTUALNYMI: W KLASACH 1 – 3 SP Zajęcia terapii pedagogicznej, Zajęcia terapii logopedycznej, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, Zajęcia wyrównawcze z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

6 OFERTA EDUKACYJNA – SZKOŁA PODSTAWOWA
W KLASACH 4 – 6 SP Zajęcia terapii pedagogicznej, Zajęcia terapii logopedycznej, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, Zajęcia wyrównawcze na każdym poziomie nauczania z zakresu matematyki i języka polskiego, Przygotowanie humanistyczne (Sprawdzian po kl. 6), Przygotowanie matematyczno – przyrodnicze (Sprawdzian po kl. 6),

7 OFERTA EDUKACYJNA – SZKOŁA PODSTAWOWA
BAZA DYDAKTYCZNA: Gabinet terapii logopedycznej. Gabinet terapii pedagogicznej.

8 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1 - 3
W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY : UCZNIOM UZDOLNIONYM: Koło muzyczno – taneczne, Koło informatyczno - fotograficzne (z środków UE) Koło teatralno - plastyczne, ( z środków UE) Koło plastyczno – dekoratorskie. ZAJĘCIA OGÓLNODOSTĘPNE: Wychowanie komunikacyjne, Naukę pływania, Zajęcia z pierwszej pomocy, Koło turystyczne, Zajęcia komputerowe w ramach zajęć lekcyjnych

9 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA- KLASY 4-6
W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY : UCZNIOM UZDOLNIONYM: Koło języka angielskiego, Koło języka niemieckiego, Koło wokalno - instrumentalne, Koło plastyczne, Koło przyrodnicze, Koło informatyczne, Koło teatralne, Koło fotograficzne,

10 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6
W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY : ZAJĘCIA OGÓLNODOSTĘPNE: Zajęcia z zakresu tenisa stołowego, Gry i zabawy, Koło turystyczne, Zajęcia komputerowe w ramach zajęć lekcyjnych, Wolontariat uczniowski, Zajęcia sportowe – gry drużynowe, Gry i zabawy sportowe,

11 OFERTA EDUKACYJNA – BAZA DYDAKTYCZNA
Pracownia komputerowa- 20 stanowisk Stanowisko dla osób niedowidzących Pracownia komputerowa – 10 stanowisk

12 OFERTA EDUKACYJNA – BAZA DYDAKTYCZNA
SALA ZABAW DLA UCZNIÓW Z KLAS 0 -3 SP

13 OFERTA EDUKACYJNA – BAZA DYDAKTYCZNA
Sala gimnastyczna – Dzień Sportu. Turniej tenisa stołowego. Miasteczko ruchu drogowego.

14 OFERTA EDUKACYJNA – DOKUMENTACJA FOTO
Prace koła plastycznego Święto filmu- koło filmowe. Występ koła wokalno – instrumentalnego.

15 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-6
W ZAKRESIE DYDAKTYKI OFERUJEMY : Naukę języka niemieckiego poprzez doświadczenie, czyli : udział w wymianie polsko – niemieckiej ze Szkołą Podstawową w Boxberg, My u naszych przyjaciół- wrzesień 2009’

16 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Wsparcie pedagoga szkolnego, Opiekę psychologiczną, Opiekę medyczną (pielęgniarka szkolna, stomatolog), Gabinet stomatologiczny Gabinet pedagoga Gabinet psychologa Gabinet pielęgniarki

17 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
Herbatę do śniadania na stołówce szkolnej (oddz. przedszkolne, klasy 1-3 SP) Pełnowartościowe obiady,

18 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Realizację programów profilaktycznych, W KLASACH 1 – 3 SP „Szklanka mleka” „Owoce w szkole” „Przyjaciele Zippiego” – Międzynarodowy program rozwoju emocjonalnego dzieci młodszych, „Cała Polska czyta dzieciom”- edukacja czytelnicza,

19 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
Dokumentacja fotograficzna- Programu –”Cała Polska czyta dzieciom”. Pan Bogusław Trzaska - Sołtys wsi Łomnica czyta dzieciom bajki. Posumowanie konkursu „Ładnego czytania”

20 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Realizację programów profilaktycznych, W KLASACH 1 – 6 SP Promocji zdrowia w ramach „Szkoły Promującej Zdrowie”, „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo” W ramach festynu integracyjnego uczymy się samodzielności, zdrowego żywienia oraz ubierania się adekwatnie do pogody.

21 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
Szkoła posiada certyfikaty:

22 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
Dokumentacja fotograficzna. W ramach programu „Szkoły dbającej o bezpieczeństwo, cyklicznie w czerwcu przeprowadzamy akcję pod nazwą „bezpieczne wakacje”.

23 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
Dokumentacja fotograficzna. Na bieżąco współpracujemy z Policją. Korytarze szkolne monitorowane są 16 kamerami. Uczniowie mogą swoje rzeczy pozostawić w szafce.

24 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Wyjazdy na „Zieloną szkołę” Wyjazdy na kolonie terapeutyczne,

25 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Uczestniczenie w realizacji programów wychowawczych nakierowanych na integrację zespołu klasowego, kultywowanie tradycji szkolnych i rodzinnych, itp. 14 października każdego roku odbywa się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie dzieci na uczniów klasy pierwszej.

26 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
Dokumentacja fotograficzna. Dzień Matki Dzień Babci i Dziadka

27 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
Dokumentacja fotograficzna. Dzień pluszowego misia. Mikołajki Bal karnawałowy Halloween

28 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Możliwość odrabiania zadań domowych na tzw. „Cichej świetlicy” pod okiem nauczycieli specjalistów oraz przy pomocy zdolnych uczniów. Możliwość ciekawego spędzenia czasu wolnego w tzw. „Świetlicy głośnej” w oczekiwaniu na autobus lub rodziców. Możliwość poszerzenia swojej wiedzy po zajęciach lekcyjnych w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej oraz bibliotece szkolnej.

29 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
Dokumentacja fotograficzna Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej Świetlica „głośna”

30 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI OFERUJEMY : Możliwość uczestniczenia w wielu akcjach charytatywnych na rzecz: Chorych dzieci, Pogorzelców, Dzieci przebywających w domach dziecka , Zwierząt w schronisku Poprzez organizację akcji charytatywnych uczymy dzieci: empatii, wrażliwości na drugiego człowieka, tolerancji i integracji w trudnych chwilach.

31 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
Dokumentacja fotograficzna.

32 OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
ZAPRASZAM DO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w ŁOMNICY oraz DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google