Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Życie, które gaśnie. Na ratunek bioróżnorodności Dr Ryszard Kulik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Życie, które gaśnie. Na ratunek bioróżnorodności Dr Ryszard Kulik."— Zapis prezentacji:

1 Życie, które gaśnie. Na ratunek bioróżnorodności Dr Ryszard Kulik

2 Czym jest bioróżnorodność? Bioróżnorodność oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów -w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), -pomiędzy gatunkami oraz -ekosystemami Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodność. Raport wstępny 2008

3 Ziemia jako superorganizm Koncepcja Jamesa Lovelocka samoregulacja (klimat, temperatura, skład atmosfery, obieg węgla)

4 Bioróżnorodność jest wartością Im bardziej różnorodny ekosystem, tym bardziej stabilny Zaspokojenie naszych potrzeb uwarunkowane jest kondycją ekosystemów, a ta różnorodnością biologiczną

5 Dobrobyt każdej ludzkiej populacji na całym świecie jest całkowicie i bezpośrednio uzależniony od usług ekosystemowych, a te zakorzenione są w istniejącej różnorodności biologicznej Millennium Ecosystem Assessment 2005

6 Zanikająca różnorodność biologiczna w ciągu ostatnich 300 lat, obszar zajmowany na całym świecie przez tereny leśne skurczył się o około 40%. Lasy całkowicie zniknęły w 25 krajach, a kolejnych 29 państw straciło ponad 90% swojej pokrywy leśnej. Tendencja ta utrzymuje się nadal. FAO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 2005

7 Zanikająca różnorodność biologiczna szacuje się, że rocznie znika z powierzchni naszej planety 13 milionów hektarów lasów. Za niszczenie obszarów leśnych odpowiada popyt na egzotyczne drewno i produkty wykonane z pozyskanego surowca, a także zamiany tych terenów pod uprawy rolnicze i hodowlę Living Planet Report 2012

8 Zanikająca różnorodność biologiczna Od 1900 roku świat stracił około 50% terenów podmokłych. Moser i in.1996

9 Zanikająca różnorodność biologiczna Około 30% raf koralowych – które często cechuje wyższy poziom bioróżnorodności niż lasy tropikalne – zostało poważnie uszkodzonych w wyniku rybołówstwa, zanieczyszczeń, chorób i blaknięcia koralowców Wilkinson 2004

10 Zanikająca różnorodność biologiczna W środowisku morskim populacja ryb zmniejszyła się o 90% od kiedy rozpoczęto połowy na skalę przemysłową Millennium Ecosystem Assessment 2005

11 Zanikająca różnorodność biologiczna 23% ssaków, 12% ptaków, 32% gadów jest obecnie zagrożonych wyginięciem, podobnie jak 25% drzew iglastych Millennium Ecosystem Assessment 2005

12 Zanikająca różnorodność biologiczna Szacuje się, że tempo wymierania gatunków spowodowane działalnością człowieka jest tysiąckrotnie szybsze niż tempo „naturalne” typowe dla długofalowej historii Ziemi Millennium Ecosystem Assessment 2005

13 Usługi ekosystemów Usługi ekosystemów, to korzyści, jakie ludzie czerpią z przyrody. Obejmują one bezpośrednie dobra warunkujące nasze przetrwanie jak: żywność, woda pitna, farmaceutyki oraz pośrednie korzyści, nie mniej ważne dla naszego życia, jak: regulacja klimatu, miejsce rekreacji czy kontrola erozji gleby

14 Usługi zaopatrzeniowe Pożywienie (+-) Woda (-) Drewno, materiały budowlane (-) Skóry zwierząt, włókna roślinne (+-) Zioła i leki naturalne (-) Zasoby genowe (-)

15 Regulacja Oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń (-) Pochłanianie dwutlenku węgla (- +) Neutralizowanie szkodliwych substancji w glebie i wodzie (-) Zapylanie roślin, żyzność gleby (-) Rozprzestrzenianie się chorób (- +)

16 Wartości pozamaterialne Wrażenia estetyczne (-) Rekreacja i ekoturystyka (- +) Doświadczenia duchowe i religijne (-)

17 Plony Zwierzęta hodowlane Akwakultura Sekwestracja węgla Połowy ryb Żywność (dzika przyroda) Drewno jako źródło energii Zasoby genetyczne Biochemikalia Słodka woda Powietrze (oczyszczanie) Regionalna i lokalna regulacja klimatu Regulacja erozji Woda (oczyszczanie) Szkodniki (regulacja) Zapylanie Substancje toksyczne (reulacja) Wartości duchowe, religijne Wartości estetyczne Drewno Włókna Woda (regulacja) Choroby (regulacja) Rekreacja i ekoturystyka Wzrost (+) Degradacja (-) +/- Degradacja usług ekosystemów Millennium Ecosystem Assessment

18 Każdy z nas może bezpośrednio doświadczać konsekwencji załamywania się usług ekosystemowych Przykłady?

19 Jak zapobiec tragedii? Rok 2010 został przez ONZ ogłoszony Rokiem Bioróżnorodności. I co z tego? „To, co dzisiaj widzimy jest całkowitą klęską. (…) Żaden kraj nie wypełnia swoich celów dotyczących ochrony przyrody. Bioróżnorodność zanika na niespotykaną dotychczas skalę” Ahmed Djoghalf, sekretarz wykonawczy Konwencji o różnorodności biologicznej ONZ Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2010

20 Co możesz zrobić? Kupuj lokalne, sezonowe, ekologiczne produkty Uprawiaj ogród, pozostaw część dzikiej przyrodzie Ogranicz spożycie mięsa i nabiału Ciesz się pięknem przyrody Stawaj w obronie lokalnej przyrody Wspieraj organizacje ekologiczne

21


Pobierz ppt "Życie, które gaśnie. Na ratunek bioróżnorodności Dr Ryszard Kulik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google