Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIEŃ SWOJĄ SZKOŁĘ;) właśnie na Twój pomysł CZEKAMY!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIEŃ SWOJĄ SZKOŁĘ;) właśnie na Twój pomysł CZEKAMY!"— Zapis prezentacji:

1 ZMIEŃ SWOJĄ SZKOŁĘ;) właśnie na Twój pomysł CZEKAMY!

2 SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 (IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej) | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

3 CELE PROJEKTU | Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego jako formy zaangażowania uczniów w proces podejmowania decyzji o wydatkach szkoły. | Podniesienie aktywności i świadomości uczniów w zakresie wydatków szkoły. |Wzrost zaangażowania młodzieży w życie społeczne i obywatelskie, podniesienie przedsiębiorczości i aktywności młodych osób.

4 | Metoda służąca zaangażowaniu ludzi do współtworzenia budżetu związanego z obszarem, który dotyczy ich bezpośrednio, np. udział mieszkańców w decydowaniu o wydatkach miasta. | Może mieć różną skalę – od miasta czy gminy, przez instytucje po grupę konkretnych osób. BUDŻET PARTYCYPACYJNY

5 | Zgłaszanie przez członków społeczności propozycji na co powinny zostać przeznaczone środki. Zebranie i ocena zgłoszonych propozycji przez uprzednio wybranych delegatów. | Wybór najważniejszych wniosków i realizacja. BUDŻET PARTYCYPACYJNY - Fazy

6 KTO I JAK TO ZROBI? I Każda z 5 szkół otrzyma pulę 20 000,00 zł na realizację projektów. I Pomysły mogą zgłaszać 3 osobowe zespoły (Grupy inicjatywne) składające się z: uczniów i/lub nauczycieli i/lub rodziców. I Praca osób w zespołach jest wolontarystyczna, każda osoba podpisze umowę o wolontariacie (65 godz.) i uzyska potwierdzenie swej pracy w projekcie.

7 CO TO ZA POMYSŁY? I Pomysły zwane projektami służyć mają rozwojowi szkoły i społeczności szkolnej oraz muszą mieć charakter otwarty. I Projekty składamy na udostępnionym na stronie www.szkolapartycypacji.pl formularzu. I Minimalna wartość projektu to 2 000,00 zł I Projekty mogą dotyczyć: -zakupu sprzętu edukacyjnego, -zakupu materiałów edukacyjnych, -organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych, -i inne.

8 WZÓR FORMULARZA WNIOSKU I Formularz wniosku do pobrania znajduje się na stronie internetowej projektu: www.szkolapartycypacji.pl I Formularz wniosku jest zapisany w formacie Excel. I Stałe elementy formularza wniosku: I Zakładka 1 WNIOSEK 1. Informacje o wnioskodawcy 2. Informacje o projekcie: -tytuł, -uzasadnienie realizacji projektu, -czas realizacji projektu, -szczegółowy opis działań, -promocja projektu, -efekty projektu.

9 WZÓR FORMULARZA WNIOSKU C.D. I Zakładka 2 BUDŻET I I Zakładka 3 HARMONOGRAM I Zakładka 4 OŚWIADCZENIE -podpisujemy wniosek lp nazwa kosztujednostka miaryilośćkoszt jednostkowyłączny koszt 1 Zakup gitaryszt. 1 850,00 0 lpnazwa działania I okres 01.03. - 15.03. II okres 16.03.- 31.03. III okres 01.04.- 15.04. IV okres 01.04.- 15.04. V okres 01.05.- 15.05. VI okres 15.05.- 31.05. VII okres 01.06.- 15.06. VIII okres 15.06.- 30.06. 1 Zakup instrumentów muzycznych x

10 WARSZTATY I W ramach projektu zorganizowane będą warsztaty, każdy po 5 godz. lekcyjnych: - Tworzenie projektów- 2 warsztaty -Kreatywna promocja- 2 warsztaty -Ja jako obywatel- 1 warsztat -Budżet szkoły- 1 warsztat -Praca zespołowa- 1 warsztat I W warsztatach mają wziąć udział reprezentanci Grup Inicjatywnych oraz wszyscy zainteresowani tematyką zajęć. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. I Terminy warsztatów ustalane będą na bieżąco.

11 PROCEDURA REKRUTACJI I Projekty należy składać do 08.01.2013r w siedzibie Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce lub pocztą-liczy się data stempla pocztowego. I Do realizacji w szkole wybrane będą co najmniej 3 projekty. I Projekty będą dofinansowywane zgodnie z kolejnością na liście rankingowej każdej szkoły, do wyczerpania puli. I Lista rankingowa powstanie poprzez głosowanie wszystkich uczniów w szkole na najciekawsze ich zdaniem propozycje. I Pomysły muszą być zgodne z podręcznikiem procedur FdOP i dotyczyć wydatków na sprzęt edukacyjny i metodyczny lub na działania edukacyjne, wydarzenia kulturalne; działania powinny służyć rozwojowi szkoły.

12 PRZYKŁAD I W przypadku, gdy ostatni z Projektów będzie tylko częściowo mieścił się w puli, również zostanie on przekazany do dofinansowania. W takim przypadku, aby pula środków nie przekroczyła 20 000 zł (dwudziestu tysięcy złotych), decyzję o podziale środków pomiędzy wszystkie wyłonione Projekty podejmą wspólnie w drodze dyskusji ich autorzy. W przypadku braku porozumienia o podziale środków zadecyduje Organizator Konkursu. LpTytuł projektuLiczba głosówWartość projektuRAZEM Dofinansowanie (TAK/NIE) 1Projekt A2308000,00 = 23 000,00 TAK 2Projekt B2154000,00TAK 3Projekt C1897000,00TAK 4Projekt D1604000,00TAK 5Projekt E1165000,00NIE 6Projekt F566000,00NIE

13 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I Każda Grupa Inicjatywna musi przeprowadzić tygodniową kampanię promocyjną swojego projektu. I Wszystkie projekty zostaną zaprezentowane na szkolnej konferencji oraz umieszczone na stronie internetowej projektu. I Głosowanie uczniów na najlepsze projekty odbędzie się 06.02.2013r. I Uroczyste wręczenie umów i symbolicznych czeków na realizację wybranych projektów nastąpi 15.02.2012r. I Realizacja pomysłów ma nastąpić od 01.03.2013r do 30.06.2013r.

14 HARMONOGRAM * terminy mogą ulec zmianie DZIAŁANIETERMIN Otwarcie konkursu na projekty29.10.2012 Zamknięcie konkursu na projekty08.01.2013 Organizacja i przeprowadzenie warsztatówod 29.10.2012 do 28.02.2013 Promocja projektów w szkoleod 01.01.2013 do 31.01.2013 Głosowanie na projekty06.02.2013 Wręczenie umów i symbolicznych czeków15.02.2013 Realizacja projektówod 01.03.2013 do 30.06.2013 Wyjazd studyjnyCzerwiec 2013 Konferencja podsumowująca projektWrzesień 2013

15 | Wyjazd studyjny – w wyjeździe wezmą udział przedstawiciele grup realizujących pomysły (po 1 osobie z każdej szkoły), przedstawiciele szkół, partnerów – łączne 16 osób. Podczas wyjazdu uczestnicy poznają działanie budżetu partycypacyjnego w Portugalii, wezmą udział w warsztatach i spotkają się z osobami odpowiedzialnymi za budżet partycypacyjny. WYJAZD STUDYJNY DZIAŁANIA PROJEKTU | Konferencja podsumowująca – wydarzenie dla 80 osób w Kielcach, podczas którego zostaną przedstawione wyniki działań projektowych.

16 Coach – w trakcie trwania projektu w szkole obecny będzie coach, który będzie współpracował z opiekunem wyznaczonym przez szkołę, wspierał działania projektowe, poprowadzi cykl spotkań informacyjnych, konkurs na inicjatywy oddolne i będzie czuwał nad realizacją wybranych projektów. OPIEKUNOWIE Opiekun szkolny- Pan Grzegorz Jaros

17 Lider projektu: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku ul. J. F. Białych 7 44-200 Rybnik. Partnerzy projektu: Urząd Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik Stowarzyszenie Edukacja przez Internet ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce ECOS - partner zagraniczny Projekt jest finansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach priorytetu: Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno – gospodarczej kraju. Projekt jest projektem dużym programu. REALIZACJA

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KATARZYNA SODO Coach telefon: 41 310 85 94 e-mail: katarzyna.sodo@epi.org.pl www.szkolapartycypacji.pl www.epi.org.pl REGULAMIN KONKURSU I FORMULARZE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.szkolapartycypacji.pl


Pobierz ppt "ZMIEŃ SWOJĄ SZKOŁĘ;) właśnie na Twój pomysł CZEKAMY!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google