Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy makroekonomii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy makroekonomii"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy makroekonomii
Ćwiczenia nr 8 - bankowość

2 Plan ćwiczeń Kartkówka Krzywa Philipsa Bankowość komercyjna
Bankowość centralna

3 Kartkówka

4 Arkadiusz Sieroń Bezrobocie cykliczne

5 Bezrobocie cykliczne: krytyka
Arkadiusz Sieroń Bezrobocie cykliczne: krytyka Obniżenie stawek płac wcale nie musi doprowadzić do spadku dochodów, siły nabywczej i popytu. Dochód to iloczyn stawki płacy i liczby roboczogodzin. Fundusz płac zostałby rozdysponowany na więcej osób po prostu. Tylko część pracowników pracuje w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Popyt na produkty (konsumpcja) to nie popyt na pracę (inwestycje, produkcja).

6 Bezrobocie: różne Metody walki z bezrobociem aktywne (szkolenia, pośrednictwo, kredyty, subsydia, roboty) i pasywne (zasiłki, dodatki). BAEL a bezrobocie rejestrowane. Prawo Okuna - na każdy 1 punkt procentowy przewyższający tzw. naturalną stopę bezrobocia, PNB zmniejsza się o punkty procentowe.

7 Prawo Okuna

8 BAEL a rejestrowane

9 Krzywa Philipsa Obraz wymienności dwóch celów makroekonomicznych: niskiego bezrobocia i niskiej inflacji. Pierwotnie zamiast inflacji był wzrost nominalnej stawki płacowej. Krótko- i długookresowa krzywa Philipsa (wymienność tylko w krótkim okresie za sprawą iluzji pieniężnej).

10 Krzywa Philipsa

11 Bankowość komercyjna Dwa rodzaje bankowości (bank jako magazyn i jako pośrednik). Społeczna funkcja banków. Maturity mismatching i ryzyko płynności. Depozyt prawidłowy i nieprawidłowy a pożyczka Postulat oddzielenia, rezerwa stuprocentowa a cząstkowa (wzrost gospodarczy a stabilność). Proces ekspansji kredytowej. Ograniczenia ekspansji kredytowej (zaufanie, konkurencja, ilość pieniędzy poza bankami).

12 Mechanizm kreacji pieniądza

13 Mechanizm kreacji pieniądza

14 Składniki podaży pieniądza

15 Składniki podaży pieniądza
Baza monetarna = M0 - pieniądz gotówkowy (monety i banknoty w obiegu poza sektorem bankowym) + pieniądz bezgotówkowy banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym. M1 = M0 – pieniądz bezgotówkowy + depozyty bieżące M2 = M1 + depozyty do 2 lat M3 = M2 + operacje odkupu i obligi do 2 lat

16 Banki komercyjne a podaż pieniądza
Baza monetarna (zasób pieniądza wielkiej mocy) – jest to łączna ilość banknotów i bilonu w systemie bankowym i w obiegu pozabankowym. Mnożnik kreacji pieniądza – mnożnik obrazujący zmianę zasobu pieniądza wywołanej zmianą bazy monetarnej o jednostkę. Mnożnik = 1/stopa rezerw obowiązkowych. Podaż pieniądza = mnożnik x baza monetarna

17 Bilans banków komercyjnych
content/uploads/2010/10/Murphy-watpliwa- rezerwa.pdf Pieniądz jako dług.


Pobierz ppt "Podstawy makroekonomii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google