Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie inwestycji Jednostek Samorządu Terytorialnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie inwestycji Jednostek Samorządu Terytorialnego"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie inwestycji Jednostek Samorządu Terytorialnego
FUNDACJA EKONOMII SKOJARZONEJ Deutsche Bank PBC S.A.

2 Sposoby finansowania inwestycji
Zaciągnięcie długu przez budżet (kredyt bankowy, emisja obligacji) Najbardziej popularny sposób finansowania Zaangażowanie wskaźników długu i jego obsługi Środki własne budżetu w formie wydatków majątkowych Ograniczona nadwyżka operacyjna nie pozwala na szybką realizację/sfinansowanie inwestycji Środki własne budżetu w formie wydatków inwestycyjnych Wykup wierzytelności istniejących wg uzgodnionego harmonogramu płatności za usługi/dostawy (faktoring samorządowy)

3 FAKTORING SAMORZĄDOWY
Faktoring samorządowy to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od Jednostek Samorządu Terytorialnego z tytułu dostaw towarów i/lub usług, wynikających z realizowanych kontraktów/przetargów połączony z finansowaniem oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. Faktorzy dostarczają przedsiębiorstwom współpracującym z JST środki finansowe pod fakturę/faktury płatne w określonej przyszłości, odnoszące się do realizacji inwestycji wynikającej z długoletnich programów inwestycyjnych zgodnie ze specyfikacją przetargu ogłoszonego na realizację danego projektu. Przedsiębiorstwa standardowo uzyskują 100% wartości wystawionych faktur po zrealizowaniu etapu inwestycji i udokumentowaniu bezsporności wierzytelności, poprzez przedstawienie uzgodnionej dokumentacji

4 Produkty dla JST SCHEMAT TRANSAKCJI GMINA Wykonawca
Nabywanie wierzytelności wynikających z długoletnich programów inwestycyjnych GMINA Wykonanie inwestycji budowlanej dla Gminy Faktura VAT odbiorca : JST 20 % - płatne 2015 20 % - płatne 2016 20 % - płatne 2017 20% - płatne 2018 20 % - płatne 2019 Dokonanie płatności z faktury na rzecz banku Wykonawca Zapłata za fakturę 100 % jej wartości

5 Przedmiotem wykupu są wierzytelności:
z odroczonym terminem płatności, istniejące i niewymagalne, bezsporne, co do istnienia, wysokości i terminu płatności, co, do których nie istnieją ograniczenia zbywalności wynikające z przepisów prawa, zastrzeżeń umownych lub właściwości zobowiązania, z terminem zapłaty nie dłuższym niż 15 lat. których płatnikiem jest Jednostka Samorządu Terytorialnego.

6 Produkty dla JST KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z FAKTORINGU SAMORZĄDOWEGO
Korzyści dla Gminy : Pozyskanie finansowania jest kwestią wykonawcy, Ryzyko transakcyjne dla Gminy nie zmienia się Elastyczne kształtowanie terminów spłat, Brak zwiększania stanu zadłużenia wykorzystywanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art.114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, dot. wierzytelności z terminem spłaty do 12 miesięcy, Możliwość zarezerwowania wolnych limitów zadłużenia na inne cele ,

7 Dziękujemy za uwagę FUNDACJA EKONOMII SKOJARZONEJ Jerzy T
Dziękujemy za uwagę FUNDACJA EKONOMII SKOJARZONEJ Jerzy T. Żbikowski


Pobierz ppt "Finansowanie inwestycji Jednostek Samorządu Terytorialnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google