Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowa forma doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowa forma doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowa forma doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły Sieć współpracy i samokształcenia Nowa forma doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły dr Danuta Elsner

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele wykładu: Omówienie pojęć: sieć, współpraca, samokształcenie Analiza SWOT sieci współpracy i samokształcenia Wyzwania dla organizatorów i członków sieci

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Reforma systemu doskonalenia nauczycieli Projekt pt. "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół„ 3 rozporządzenia MEN w sprawie: placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych 2 zmiany tzw. procesowe wspomaganie szkół sieci współpracy i samokształcenia

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D A B C Proces spłaszczania struktur hierarchicznych

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego J. Żmijski, 2013.

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Charakterystyka sieci jako nowego typu organizacji Grupa osób lub instytucji Powstaje z ich potrzeb Powołanie nie wymaga żadnych czynności prawnych (działa poza kontrolą władz) Działa na zasadach samoorganizacji Jest organizacją tymczasową Działa w oparciu o aktywność członków Nie ma typowego członu kierowniczego Cechuje ją niski stopień sformalizowania Jest bardziej procesem (relacją, interakcją, więzią) niż "twardym" efektem Przypomina d. zespół samokształceniowy Nie jest projektem

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego InicjacjaPrzygotowanieRealizacja PRODUKT Ewaluacja Sformułowanie problemu Rozwiązanie problemu Projekt Sieć P.Leenheer (2012) Projekt i sieć - różnice

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał społeczny Potencjał zgromadzony w polskim społeczeństwie w postaci obowiązujących norm postępowania, zaufania i zaangażowania, które wspierając współpracę i wymianę wiedzy, przyczyniają się do wzrostu dobrostanu Polski Raport o Kapitale Intelektualnym Polski

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typy relacji międzyludzich Współpraca (++) Współdziałanie (+) Współistnienie (0) Współzawodnictwo (-) Walka (--) Synergia 2 + 2 = 5

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konstruktywizm w psychologii uczenia się i jego konsekwencje Uczenie się jest procesem aktywnego konstruowania wiedzy - zmiana metod Jest nie tylko procesem intelektualnym, ale i społecznym - zespołowe uczenie się Jest również procesem emocjonalnym -bezpieczne środowisko uczenia się W początkowym stadium jest powiązane z kontekstem - przechodzeniem od spraw konkretnych do abstrakcyjnych - punkt wyjścia problemy klasowe i szkolne Jest samoregulowane - pozwala uznać cele uczenia się za własne

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Metody różnego rodzaju dyskusje wizyty w szkołach obserwacje koleżeńskie uczenie się w działaniu badanie w działaniu wspólna ewaluacja wewnętrzna wspólne opracowanie materiałów wspólne wdrażanie innowacji korzystanie z krytycznej przyjaźni wzajemne recenzowanie (peer review) wzajemne szkolenia wspólne projekty upowszechnianie dobrych praktyk

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nauczyciele jako ucząca się społeczność Nie ma uniwersalnej definicji uczącej się społeczności zawodowej, ale panuje zgoda co do tego, że wiesz, iż taka istnieje, jeśli widzisz grupę nauczycieli dzielących się wiedzą i krytycznie kwestionujących swoją praktykę w sposób ciągły, refleksyjny, zespołowy, włączający, ukierunkowany na uczenie się i promowanie rozwoju. L. Stoll, K. Seashore Louis (2007, s. 2)

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SWOT – mocne strony Zaspokaja potrzeby członków - nauczycieli i szkół Umożliwia doskonalenie w oparciu o autentyczne problemy klasowe i szkolne Służy rozwiązaniu tych problemów Pozwala uczyć się w sposób samoregulowany Pozwala czerpać z cudzych doświadczeń Promuje współpracę między nauczycielami i szkołami Przekształca szkoły w uczące się społeczności

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SWOT – słabe strony Brak doświadczeń w działaniu w organizacjach sieciowych Brak zaświadczeń, świadectw Czasochłonność Członkowie chcą tylko brać – roszczeniowość Trudności z przełamywaniem relacji hierarchicznych Brak naturalnych liderów zmiany

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SWOT – szanse Wsparcie zmiany przepisami prawa Pomoc realizatorów projektu "System doskonalenia...„ Społeczności sieciowe w internecie Coraz więcej literatury Coraz więcej przykładów dobrej praktyki (CEO) Niskie koszty

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SWOT – zagrożenia Niski potencjał społeczny nauczycieli Konkurencja między szkołami Nadmiernie aktywny koordynator Niski poziom czytelnictwa literatury fachowej Niski poziom wykorzystania zasobów internetu Niski poziom wykorzystania możliwości uczenia się w europejskiej przestrzeni edukacyjnej

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzywania Dla wszystkich zaangażowanych w reformę systemu doskonalenia nauczycieli ----- Dla dyrektorów szkół Dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych Dla organów prowadzących

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za wysłuchanie


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowa forma doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google