Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć współpracy i samokształcenia Nowa forma doskonalenia nauczycieli dr Danuta Elsner.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć współpracy i samokształcenia Nowa forma doskonalenia nauczycieli dr Danuta Elsner."— Zapis prezentacji:

1 Sieć współpracy i samokształcenia Nowa forma doskonalenia nauczycieli dr Danuta Elsner

2 Cele: Kierunki zmian w systemie doskonalenia nauczycieli Charakterystyka pojęcia sieć: - jako nowego typu organizacji - jako uczącej się społeczności zawodowej Formy i metody zespołowego uczenia się w sieci Analiza SWOT sieci Rola dyrektora w procesie zmiany Dlaczego sieci? I co dalej?

3 Kierunki zmian w systemie doskonalenia nauczycieli Od jednorazowych szkoleń adresowanych do pojedynczych nauczycieli do wspomagania szkoły jako całości Od możliwości placówki doskonalenia nauczycieli do zdiagnozowanych potrzeb szkoły Od wyboru szkolenia z oferty do przygotowania planu wspomagania konkretnej szkoły Od krótkich kursów do długofalowego wspomagania szytego na miarę oraz wzbogaconego o uczestnictwo nauczycieli/szkoły w sieci współpracy i samokształcenia Od nauczania do uczenia się Od biernych uczestników szkoleń do uczenia się samoregulowanego Od efektów indywidualnych do efektów organizacyjnych

4 D A B C Powstanie sieci

5 Sieć

6 Charakterystyka sieci jako nowego typu organizacji Grupa osób lub instytucji Powstaje z potrzeb Nie wymaga żadnych czynności prawnych Działa poza kontrolą władz Działa na zasadach samoregulacji i samoorganizacji Działa w oparciu o aktywność członków Członków łączą więzi współpracy Nie ma trwale wyodrębnionego członku kierowniczego Niski stopień sformalizowania działań Jest bardziej procesem niż efektem

7 InicjacjaPrzygotowanieRealizacja PRODUKT Ewaluacja Sformułowanie problemu Rozwiązanie problemu Projekt Sieć P.Leenheer (2012) Projekt i sieć - różnice

8 Ucząca się społeczność zawodowa Nie ma uniwersalnej definicji uczącej się społeczności zawodowej, ale panuje zgoda co do tego, że wiesz, iż taka istnieje, jeśli zobaczysz grupę nauczycieli dzielących się wiedzą i krytycznie kwestionujących swoją praktykę w sposób ciągły, refleksyjny, zespołowy, włączający, ukierunkowany na uczenie się i promowanie rozwoju. C. Mitchell i L. Sackney (2000)

9 Sieć jako ucząca się społeczność zawodowa Wszyscy są zaangażowani w proces uczenia się Uczą się zespołowo – z innymi i od innych Uczą się działając i działają ucząc się Podstawą uczenia się są problemy wynikające z praktyki Uczenie się jest ukierunkowane na postępy uczniów Korzystają z różnorodnych form i metod zespołowego uczenia się

10 Formy i metody zespołowego uczenia się Dyskusja/dialogMetoda. zdarzeń krytycznych Opieka nad stażem Prezentacja innowacjiSzkolenia połączonych RP Rotacyjne czytanie literatury Giełda rozwiązańWymiana doświadczeń Przeszukiwanie Internetu Sesja plakatowaWspólna EWUczenie się przez porównanie Lekcja pokazowaWspólne opracowanie materiałów Krytyczny przyjaciel Wizyta w szkoleGromadzenie informacji pedagog. Peer mentoring BenchmarkingBank pytańPeer review ProjektAction LearningOpen space

11 Sieć - SWOT Mocne strony -Dobrowolność -Innowacje oddolne -Wykorzystanie potencjału każdego członka -Możliwość konfrontacji poglądów i stanowisk -Chroni przed błędami -Pozwala gromadzić dorobek Słabe strony -Brak zaświadczeń -Czasochłonność -Potrzeba zmiany mentalnej -Brak zaufania -Brak doświadczenia -Trudności z przełamywaniem relacji hierarchicznych

12 Sieć - SWOT Szanse - Wsparcie zmiany przepisami prawa -Władze rozumieją i wspierają zmianę -Bezpłatne szkolenia w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli … -Coraz więcej literatury -Coraz więcej przykładów dobrej praktykiZagrożenia - Niski potencjał społeczny - Konkurencja między szkołami - Brak liderów zmiany - Niski poziom czytelnictwa literatury fachowej - Niski poziom wykorzystania zasobów Internetu - Niewielkie doświadczenie w uczeniu się w europejskiej przestrzeni edukacyjnej

13 Rola dyrektora w procesie zmiany Bycie przodującym uczniem Promowanie uczenia się w szkole i środowisku lokalnym Tworzenie bezpiecznego środowiska uczenia się Motywowanie do zmian Wspieranie wdrażających zmiany Dostrzeganie, nagradzanie, świętowanie sukcesów

14 ETAPY DOSKONA -LENIA Od słabego do przeciętnego Od przeciętnego do dobrego Od dobrego do bardzo dobrego Od bardzo dobrego do wspaniałe-go 1.2.3.4.5. Motyw przewodni Osiągniecie podstawowej umiejętności czytania i pisania Stworzenie solidnych fundamentów Formowanie profesjonalistów Poprawa poprzez współpracę koleżeńską i innowacje Mourshed M., Chijioke Ch. Barber M. Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze. Wyd. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012. Dlaczego sieci?

15 I co dalej? Jakie kryteria powinno spełniać doskonalenie nauczycieli/wspomaganie szkół za 3 lat? Które z naszych działań już spełniają te kryteria? Jak to wykorzystać/upowszechnić? Które z naszych działań nie spełniają tych kryteriów? Jak je zmodyfikować? Z czego zrezygnować? W jaki sposób wprowadzić zmianę?


Pobierz ppt "Sieć współpracy i samokształcenia Nowa forma doskonalenia nauczycieli dr Danuta Elsner."

Podobne prezentacje


Reklamy Google