Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół w Koniuszowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół w Koniuszowej."— Zapis prezentacji:

1 Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół w Koniuszowej

2

3 SPOŁECZEŃSTWO Społeczeństwo - zbiorowość społeczna, zamieszkująca dane terytorium, posiadająca wspólną kulturę, wspólną tożsamość, oparta na wzajemnych stosunkach i zależnościach. Społeczeństwo posiada własne instytucje pozwalające mu na prawidłowe funkcjonowanie . Jego formą organizacyjną jest państwo zamieszkiwane przez naród.

4 NARÓD Grupa ludzi, których łączy wspólna kultura, język, religia, historia czy pochodzenie etniczne. Naród polski, narodowość polska

5 SYMBOLE NARODOWE FLAGA GODŁO HYMN „Mazurek Dąbrowskiego”

6 Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 28.):
Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

7

8 Flaga Polski jest prostokątna, podzielona na dwa pasy o układzie poziomym: biały na górze, czerwony na dole. Flaga została zatwierdzona uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku. Po odzyskaniu niepodległości flagę uchwalił Sejm odrodzonej Polski w dniu 1 sierpnia 1919 roku.

9 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (Od roku 2004 r.)

10 Godło Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu, w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo.

11 Godło Kazimierza Wielkiego
Wizerunek orła pojawił się już w czasach panowania Bolesława Chrobrego- pierwszego króla Polski. Godło Zygmunta Starego Godło Przemysława II Godło Kazimierza Wielkiego Godło Stanisława Poniatowskiego Godło z lat Godło w PRL

12 Hymn Mazurek Dąbrowskiego –
polska pieśń patriotyczna, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Pieśń powstała w lipcu 1797 we włoskim miasteczku Reggio. Pierwotnie była Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Tekst został napisany przez Józefa Wybickiego. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie otwarte zostało w dniu 17 lipca 1978 roku, jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku.

13 PAŃSTWO PAŃSTWO jest to najwyższa polityczna, terytorialna, przymusowa organizacja społeczeństwa, posiadająca swój aparat władzy i suwerenność, posługująca się prawem w celu realizacji swoich zadań.

14 OBYWATEL członek społeczeństwa danego państwa mający określone prawa i obowiązki zastrzeżone przez konstytucję stały mieszkaniec jakiegoś regionu lub miasta Część z praw obywatela należy do dziedziny praw człowieka, w związku z czym mogą przysługiwać nie tylko obywatelom danego państwa, ale także cudzoziemcom. Będąc poza granicami państwa, obywatel może liczyć na ochronę dyplomatyczną i opiekę konsularną ze strony swojego państwa.

15 SEJM I SENAT Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Sejm składa się z 460 posłów.

16 SEJM I SENAT Senat składa się ze 100 senatorów.

17 Prezydent RP Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

18 Prezydent RP Bronisław Komorowski
Pałac Prezydencki

19 Prawa człowieka Prawa człowieka- zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój.

20 Instytucje i skargi w naruszeniu praw człowieka
Urzędy międzynarodowe, do których może zwrócić się obywatel każdego kraju europejskiego ze skargą wtedy, gdy uzna, że odpowiednie urzędy w jego kraju wydały decyzje na jego niekorzyść, i że te decyzje są według niego niezgodne z Prawami człowieka. Komitet Praw Człowieka w Genewie - Szwajcaria Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu-Francja

21 Łamanie praw człowieka na świecie

22 Ochrona praw człowieka w Polsce
System ochrony praw człowieka tworzą: Trybunał Konstytucyjny (bada wydawane akty prawne, rozpatruje skargi konstytucyjne) Rzecznik Praw Obywatelskich (stoi na straży przestrzegania praw człowieka) Sądy powszechne i administracyjne (gwarantują przestrzeganie praw w orzecznictwie) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (stoi na straży wolności słowa i prawa do informacji) Organizacje pozarządowe (monitorują, edukują, uświadamiają problemy, opiekują się np. uchodźcami)

23 Wykonali: Adam Bugara Damian Luksa


Pobierz ppt "Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół w Koniuszowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google