Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA CZŁOWIEKA Sandra Naróg.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA CZŁOWIEKA Sandra Naróg."— Zapis prezentacji:

1 PRAWA CZŁOWIEKA Sandra Naróg

2 Powstały: 10 grudnia 1948 r. w Paryżu Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

3

4 Czym są: Prawa człowieka są to powszechne prawa moralne o charakterze podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem. Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: po pierwsze, że każda władza jest ograniczona; po drugie, że każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza; i po trzecie, że każda jednostka może się domagać od państwa ochrony jej praw

5

6 Rodzaje: osobiste - zabezpieczają jednostkę przed nadmierną ingerencją państwa w jej życie prywatne obywatelskie - uprawnienia przysługujące jednostce danego państwa •polityczne - gwarantują jednostce nieskrępowany udział w życiu politycznym i możliwość aktywnego udziału w rządzeniu państwem, w kształtowaniu jego polityki. Prawa te powiązane są z ustrojem demokratycznym. ekonomiczne – dotyczą bezpośrednio ekonomicznej egzystencji jednostki społeczne - zapewniają każdemu człowiekowi elementarne poczucie bezpieczeństwa socjalnego kulturalne - zapewniają prawo do ochrony i korzystania z dóbr kultury krajowej i światowej

7

8 Organizacje związane z Prawem człowieka
INSTYTUCJE SKARGI: Są to organy międzynarodowe, do których może zwrócić się obywatel każdego kraju europejskiego ze skargą wtedy, gdy uzna, że odpowiednie urzędy w jego kraju wydały decyzje na jego niekorzyść, i że te decyzje są według niego niezgodne z Prawami człowieka. Rada Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie Komitet Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu Pozarządowe organizacje praw człowieka: Są to międzynarodowe organizacje niezależne od rządów krajów. Ujawniają one oraz wskazują na działania rządów powodujące łamanie Praw człowieka. Dokonują tego tylko metodami pokojowymi, między innymi prowadząc edukację, występując w szczególnych sprawach sądowych w obronie ludzi pokrzywdzonych, organizując akcje obywatelskie (np. pisanie listów do rządów) itp. • Amnesty International • Helsińska Fundacja Praw Człowieka • Human Rights Watch • Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć • Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

9


Pobierz ppt "PRAWA CZŁOWIEKA Sandra Naróg."

Podobne prezentacje


Reklamy Google