Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA CZ Ł OWIEKA Sandra Naróg. Powstały: 10 grudnia 1948 r. w Paryżu Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęło i proklamowało.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA CZ Ł OWIEKA Sandra Naróg. Powstały: 10 grudnia 1948 r. w Paryżu Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęło i proklamowało."— Zapis prezentacji:

1 PRAWA CZ Ł OWIEKA Sandra Naróg

2 Powstały: 10 grudnia 1948 r. w Paryżu Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

3

4 Czym są: Prawa człowieka są to powszechne prawa moralne o charakterze podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem. Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: po pierwsze, że każda władza jest ograniczona; po drugie, że każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza; i po trzecie, że każda jednostka może się domagać od państwa ochrony jej praw

5

6 Rodzaje: osobiste - zabezpieczają jednostkę przed nadmierną ingerencją państwa w jej życie prywatne obywatelskie - uprawnienia przysługujące jednostce danego państwa polityczne - gwarantują jednostce nieskrępowany udział w życiu politycznym i możliwość aktywnego udziału w rządzeniu państwem, w kształtowaniu jego polityki. Prawa te powiązane są z ustrojem demokratycznym. ekonomiczne – dotyczą bezpośrednio ekonomicznej egzystencji jednostki społeczne - zapewniają każdemu człowiekowi elementarne poczucie bezpieczeństwa socjalnego kulturalne - zapewniają prawo do ochrony i korzystania z dóbr kultury krajowej i światowej

7

8 Organizacje związane z Prawem człowieka INSTYTUCJE SKARGI: Są to organy międzynarodowe, do których może zwrócić się obywatel każdego kraju europejskiego ze skargą wtedy, gdy uzna, że odpowiednie urzędy w jego kraju wydały decyzje na jego niekorzyść, i że te decyzje są według niego niezgodne z Prawami człowieka. Rada Praw Człowieka ONZRada Praw Człowieka ONZ z siedzibą w GenewieGenewie Komitet Praw Człowieka ONZ Komitet Praw Człowieka ONZ z siedzibą w GenewieGenewie Europejski Trybunał Praw Człowieka Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w StrasburguStrasburgu Pozarządowe organizacje praw człowieka: Są to międzynarodowe organizacje niezależne od rządów krajów. Ujawniają one oraz wskazują na działania rządów powodujące łamanie Praw człowieka. Dokonują tego tylko metodami pokojowymi, między innymi prowadząc edukację, występując w szczególnych sprawach sądowych w obronie ludzi pokrzywdzonych, organizując akcje obywatelskie (np. pisanie listów do rządów) itp. Amnesty InternationAmnesty International Helsińska Fundacja Praw CzłowieHelsińska Fundacja Praw Człowieka Human Rights WatHuman Rights Watch Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny NiCentrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego PółksiężyMiędzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

9


Pobierz ppt "PRAWA CZ Ł OWIEKA Sandra Naróg. Powstały: 10 grudnia 1948 r. w Paryżu Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęło i proklamowało."

Podobne prezentacje


Reklamy Google